logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS LANG

Repro H. Lang, Das Neubistritzer Bergland (1983), obálka

Obálka (1983) jeho knihy, vydané sdružením Heimatkreis Neubistritz, zachycuje výrazný farní kostel Nejsvětější Trojice při někdejší obci Klášter (dnes jen místní část města Nová Bystřice), v němž měli v únoru roku 1910 svatbu jeho rodiče

Obálka (1983) jeho knihy, vydané sdružením Heimatkreis Neubistritz, zachycuje výrazný farní kostel Nejsvětější Trojice při někdejší obci Klášter (dnes jen místní část města Nová Bystřice), v němž měli v únoru roku 1910 svatbu jeho rodiče

Hned za kapitolou o "domovských horách" (zde Českomoravská vrchovina) následuje báseň Waltera Zettla jistě nejen o Šumavě

Repro H. Lang, Das Neubistritzer Bergland (1983), s. 20-21

"Normalizační", přesto překvapivá sama o sobě je recenze Josefa Bílka na Langovu knihu v Jihočeském sborníku historickém

Repro Jihočeský sborník historický, 1984, s. 222

Obálka (1987) další jeho knihy o lidových zvycích a pověrách na Novobystřicku vydané Sudetoněmeckým krajanským sdružením

Obálka (1987) další jeho knihy o lidových zvycích a pověrách na Novobystřicku vydané Sudetoněmeckým krajanským sdružením

Klášter u Nové Bystřice na starém vyobrazení

Klášter u Nové Bystřice na starém vyobrazení

Repro J. Mrštík, Bývalý Paulánský klášter nejsvětější Trojice u Nové Bystřice (1883)

Průčelí kostela Nejsvětější Trojice, jediné budovy, která se z areálu kláštera dochovala

Průčelí kostela Nejsvětější Trojice, jediné budovy, která se z areálu kláštera dochovala

Foto Pavel Polák

Záznam křestní matriky farní obce Poběžovice o zdejším narození jeho otce s pozdějším přípisem o svatbě otcově v Klášteře u Nové Bystřice s Wilhelmine Kazanitschovou rodem z Vídně

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Novostavba na místě po válce zaniklého poběžovického domu čp. 21, kde se narodil jeho otec, na leteckých snímcích z let 1958 a 2011

Novostavba na místě po válce zaniklého poběžovického domu čp. 21, kde se narodil jeho otec, na leteckých snímcích z let 1958 a 2011

Novostavba na místě po válce zaniklého poběžovického domu čp. 21, kde se narodil jeho otec, na leteckých snímcích z let 1958 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 40 v Sichelbachu

Repro Sčítání lidu 1921, Blato, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

O "Stromu života" z Kláštera u Nové Bystřice

O "Stromu života" z Kláštera u Nové Bystřice

Repro www stránky Muzeum Jindřichohradecka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist