logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF LANG

Záznam o jeho narození v záblatské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 42 v Záblatí na výřezu z pohlednice ze sedmdesátých let 20. století a dnes (2021)Rodný dům čp. 42 v Záblatí na výřezu z pohlednice ze sedmdesátých let 20. století a dnes (2021)

Rodný dům čp. 42 v Záblatí na výřezu z pohlednice ze sedmdesátých let 20. století a dnes (2021)

Repro z archivu Josefa Čtvtníka a foto Josef Čtvrtník

Zpráva o jeho pětadevadesátinách v českobudějovickém německém listu

Zpráva o jeho pětadevadesátinách v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 29, s. 6

Parte

Parte

Repro Kronika německé obecné školy Pohoří na Šumavě 1919-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog ve školní kronice

Nekrolog ve školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Pohoří na Šumavě 1919-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o úmrtí v knize zemřelých linecké katedrální farnosti (Dompfarre)

Repro Matricula Online

Pohoří na Šumavě na pohlednici Josefa Wolfa

Pohoří na Šumavě na pohlednici Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Rozlohu zaniklé obce ukazuje i situační plán, vzniklý před stavbou nové školní budovy na konci 19. století

Rozlohu zaniklé obce ukazuje i situační plán, vzniklý před stavbou nové školní budovy na konci 19. století

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien, z archívu rodiny Bieramplovy)

Budova školy v Pohoří na Šumavě před úplným zánikem na snímcích z let 1991 a 2003Budova školy v Pohoří na Šumavě před úplným zánikem na snímcích z let 1991 a 2003

Budova školy v Pohoří na Šumavě před úplným zánikem na snímcích z let 1991 a 2003

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jan Štursová a R. F. Znachor

Interiér kostela v Pohoří na snímku z roku 1991

Interiér kostela v Pohoří na snímku z roku 1991

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jan Štursová

Dnešní pohled do kostela v Pohoří na Šumavě (2013)

Dnešní pohled do kostela v Pohoří na Šumavě (2013)

Foto Leona Töröková

Pamětní kaple Pohoří na Šumavě v blízkém Stadlbergu

Pamětní kaple Pohoří na Šumavě v blízkém Stadlbergu

Foto Adam Kareš

Část projektové dokumentace k obnově kostela v Pohoří na Šumavě - dočká se jí někdy?

Repro Glaube und Heimat, 2020, č. 2, s. 28

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist