logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRIEDRICH LAUSEKER

Z pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství vyčteme letopočet jeho narození v Praze, datum úmrtí jeho první manželky Marie i jméno a letopočty narození jeho dětí z prvního i druhého manželství, jakož i dodatečný přípis o jeho nové funkci a pobytu rodiny ve Vídni

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 341, obraz 545
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Toto oznámení z 10. ročníku MVGDB registruje jeho dar "Spolku pro historii Němců v Čechách" v podobě 5 kusů měděných mincí, 2 pražských grošů Vladislava II. a stříbrné mince "z hradu Zvíkova u Písku"

Toto oznámení z 10. ročníku MVGDB registruje jeho dar "Spolku pro historii Němců v Čechách" v podobě 5 kusů měděných mincí, 2 pražských grošů Vladislava II. a stříbrné mince "z hradu Zvíkova u Písku"

Repro Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1872), s. 144

Ze seznamu spolupracovníků MVGDB, kde je psán "Lausecker" se dovídáme alespoň tolik, že byl ve Vídní dvorním radou

Ze seznamu spolupracovníků MVGDB, kde je psán "Lausecker" se dovídáme alespoň tolik, že byl ve Vídní dvorním radou

Repro Inhaltsverzeichniß zu der Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1892), s. 94

Textové ukázky dvou nářečních písní, jak je slyšel v Prachaticích, v jeho zápisu a s jeho poznámkami, jakož i s autorskou šifrou na konci

Repro Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1866, s. 125-126

Seznam jeho příspěvků v obsahovém rejstříku 1.-60. ročníku MVGDB

Seznam jeho příspěvků v obsahovém rejstříku 1.-60. ročníku MVGDB

Repro Inhaltsverzeichniß zu Band 1-60 der Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen und zu den Festschriften 1871 und 1902 (1927), s. 30

Ze zprávy ve vídeňských novinách se dovídáme o duševní chorobě jeho dcery

Ze zprávy ve vídeňských novinách se dovídáme o duševní chorobě jeho dcery

Repro Wiener Zeitung, 11. 7. 1901, s. 26 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti při kostele Karla Boromejského

Repro Matricula Online

Záznam o úmrtí ve vídeňské ročence

Záznam o úmrtí ve vídeňské ročence

Repro Wiener Kommunal-Kalender und städtisches Jahrbuch (1906), s. 648 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Co praví o Greinském lese Ottův slovník naučný

Co praví o Greinském lese Ottův slovník naučný

Repro Ottův slovník naučný. Šestý díl, Čechy-Danseur (1893), s. 15 a Desátý díl, Gens-Hedwigia (1896), s. 465

Znak města Grein v "Marktbuch der Stadt Grein" na miniatuře Ulricha Schreiera z roku 1490

Znak města Grein v "Marktbuch der Stadt Grein" na miniatuře Ulricha Schreiera z roku 1490

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 136 (Oberösterreichisches Landesarchiv)

Dnešní pohled na Horní Planou (2018)

Dnešní pohled na Horní Planou (2018)

Foto Ivo Kareš

Stifterův pomník na Dobrovodském vrchu nad Horní Planou

Stifterův pomník na Dobrovodském vrchu nad Horní Planou

Foto Ivo Kareš

Nezvyklý pohled na hornoplánský kostel sv. Markéty zpoza fary

Nezvyklý pohled na hornoplánský kostel sv. Markéty zpoza fary

Foto Jiří Cukr

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist