logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ LEBERL

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Meclov

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zpráva z českého tisku prozrazuje, že byl aktivní ve Spolku Němců západních Čech

Zpráva z českého tisku prozrazuje, že byl aktivní ve Spolku Němců západních Čech

Repro Nové plzeňské noviny, 1892, č. 102, s. 3

Závěr jeho zápisu v poběžovické školní kronice

Závěr jeho zápisu v poběžovické školní kronice

Repro Kronika obecné školy Poběžovice 1894-1918 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Rodný Meclov na staré pohlednici

Rodný Meclov na staré pohlednici

Repro www stránky Historické fotografie

Další "Pozdrav z Meclova" zachycuje i obchod smíšeným zbožím Georga Leberla a pomník císaře Františka Josefa

Další "Pozdrav z Meclova" zachycuje i obchod smíšeným zbožím Georga Leberla a pomník císaře Františka Josefa

Repro Metzlinger Lese- und Bilderbuch mit den orten Raschnitz und Pirk (1982), s. 90

Kroj meclovských dívek

Kroj meclovských dívek

Repro Metzlinger Lese- und Bilderbuch mit den orten Raschnitz und Pirk (1982), s. 146

Meclovská mládež na hospodské zahradě v roce 1937

Meclovská mládež na hospodské zahradě v roce 1937

Repro Metzlinger Lese- und Bilderbuch mit den orten Raschnitz und Pirk (1982), s. 174

Meclovský hostinec na novějším poválečném snímku

Meclovský hostinec na novějším poválečném snímku

Repro Metzlinger Lese- und Bilderbuch mit den orten Raschnitz und Pirk (1982), s. 222

Hřbitov v Meclově na snímku z roku 1952

Hřbitov v Meclově na snímku z roku 1952

Repro Metzlinger Lese- und Bilderbuch mit den orten Raschnitz und Pirk (1982), s. 158

Znak udělený spolu s podobně řešenou vlajkou obci Meclov k 900. výročí prvé zmínky o Meclově (1115) v soupise majetku kláštera v Kladrubech (ten je připomenut zlatou lilií na meči sv. archanděla Michaela, jemuž je zasvěcen meclovský kostel)

Znak udělený spolu s podobně řešenou vlajkou obci Meclov k 900. výročí prvé zmínky o Meclově (1115) v soupise majetku kláštera v Kladrubech (ten je připomenut zlatou lilií na meči sv. archanděla Michaela, jemuž je zasvěcen meclovský kostel)

Repro www stránky obce Meclov

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist