logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN PAUL WENZEL LEBERL

Na snímku z roku 1923 je pan řídící učitel Leberl zachycen uprostřed svých žáků (sedící napravo)

Na snímku z roku 1923 je pan řídící učitel Leberl zachycen uprostřed svých žáků (sedící napravo)

Repro Z. Procházka, Všeruby a Všerubsko (1570-2014) (2014), s. 45

Záznam meclovské křestní matriky o narození jeho otce

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam meclovské úmrtní matriky o skonu jeho děda Josefa

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Dudácká kapela z otcova rodného Meclova měla mezi svými muzikanty i harfenistu

Dudácká kapela z otcova rodného Meclova měla mezi svými muzikanty i harfenistu

Repro Metzlinger Lese- und Bilderbuch mit den Orten Raschnitz und Pirk (1982), s. 215

Takto zaznamenává všerubská matrika jeho narození a křest

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho jméno na soupisce učitelů všerubské obecné školy

Jeho jméno na soupisce učitelů všerubské obecné školy

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 458

Vazba všerubské kroniky

Vazba všerubské kroniky

Repro Kronika města Všeruby 1919-1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Úvod kroniky

Úvod kroniky

Repro Kronika města Všeruby 1919-1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Záznam kroniky města Všeruby o úmrtí otcově

Záznam kroniky města Všeruby o úmrtí otcově

Repro Kronika města Všeruby 1919-1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

České pokračování všerubské kroniky se zprávou o jeho úmrtí s chybnou podobou příjmení

České pokračování všerubské kroniky se zprávou o jeho úmrtí s chybnou podobou příjmení

Repro Kronika města Všeruby 1919-1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

V knize Zdeňka Procházky je přejata chybná podoba jeho příjmení

V knize Zdeňka Procházky je přejata chybná podoba jeho příjmení

Repro Z. Procházka, Všeruby a Všerubsko (1570-2014) (2014), s. 45-46

Škola ve Všerubech na snímku z roku 1964...

Škola ve Všerubech na snímku z roku 1964...

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 16, s. 689

... a 2023

... a 2023

Foto Ivo Kareš

Pergamen s českým textem, jímž Maxmilián II. uděluje na prosbu Jiřího z Gutštejna Všerubům znak a povyšuje je na městečko

Pergamen s českým textem, jímž Maxmilián II. uděluje na prosbu Jiřího z Gutštejna Všerubům znak a povyšuje je na městečko

Repro Z. Procházka, Všeruby a Všerubsko (1570-2014) (2014), s. 39 (SOkA Domažlice)

Někdejší všerubský hostinec na snímku z roku 2023 v průběhu rekonstrukce, která patrně navždy skryje původní českoněmecké nápisy

Někdejší všerubský hostinec na snímku z roku 2023 v průběhu rekonstrukce, která patrně navždy skryje původní českoněmecké nápisy

Někdejší všerubský hostinec na snímku z roku 2023 v průběhu rekonstrukce, která patrně navždy skryje původní českoněmecké nápisy

Foto Ivo Kareš

Všerubský rybníkVšerubský rybník

Všerubský rybník

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist