logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON LECHNER

O tom nic nevím

Pokud je ve jmenovitém seznamu SS-centrální správy Osvětim z 31. srpna 1944 uvedeno moje jméno, tak o tom nic nevím. (v originále "Wenn in der namentlichen Liste der SS-Zentralverwaltung Auschwitz vom 31. 8. 1944 mein Name angeführt ist, so weiß ich nichts davon." - pozn. překl.)


www stránky Familie Tenhumberg

Na stránkách webových stránek Familie Tenhumberg je v oddlílu "Taeter und Mitlaeufer", tj. "Pachatelé a souputníci" je zaznamenána tato věta z výslechu, jemuž byl podroben SS-Rottenführer Anton Lechner, souzený v prvém osvětimském procesu, který konal polský Najwyźszy Trybunal Narodowy roku 1947 v Krakově a v němž byl jmenovaný odsouzen k doživotnímu trestu. Po deseti letech byl ovšem na základě amnestie propuštěn a dožil se téměř 67 let v Německé spolkové republice. Narodil se přitom v Pohoří na Šumavě (Buchers) 18. listopadu 1907, jak o tom svědčí i arch sčítání lidu z roku 1921 pro tamní stavení čp. 66 (řečené usedlostním jménem "Grill-Hansl" po tehdy v něm žijícím Johannu Grillovi /s manželkou Zezilií/), kde je ani ne čtrnáctiletý Anton Lechner uveden jako služebná síla ("Dienstbote"), přesněji "Hirt", tj. "pastýř". Narodil se tedy sice ještě za monarchie, byl však až do roku 1938 československým občanem. Po vychození obecné školy se stal kočím. Od prosince 1939 byl členem NSDAP a příslušníkem SS (Schutzstaffel, vlastně nepřípustně česky "OO", tj. "ochranný oddíl"). "Rottenführer" byl nejvyšším hodnostním stupněm mužstva SS, odpovídajícím vojenské hodnosti kaprála či svobodníka. V únoru 1941 se Lechner stal součástí perzonálu koncentračního tábora v Osvětimi (Auschwitz), zprvu jako strážný, pak od roku 1943 do 5. prosince 1944 šoférem rezervního automobilu. Zajímavé ovšem je, že lepší jeho snímek lze najít u osvětimského "pobočního" lágru Neu-Dachs, který se po válce stal komunistickým pracovním táborem Jaworzno pro mladistvé politické vězně, jichž bylo ve Stalinem narýsovaném Polsku habaděj (protikomunistický odboj tam trval až do roku 1956). Možná že právě proto i postalinský režim potřeboval amnestiemi uvolnit vězení pro "domácí delikventy" a odsouzení nacisté byli předčasně propouštěni. V Neu-Dachs (viz k tomu "podtáboru" blíže web Neu-Dachs) měl být Lechner krutým vedoucím tamního "skladu šatstva" (Bekleidungskammer" /"clothes magasin"/), viz webové stránky KZ Jaworzno (Neu Dachs) a také Chronicles of Terror). V lednu 1945 byly oba tábory osvobozeny Rudou armádou. Komunistickým Polskem osvobozený Lechner žil po svém propuštění v roce 1957 ještě 18 let a zemřel 14. září 1975 v bádensko-württenberském městě Eppingen. Česky se o něm nedočtete na webu skoro nic, ale ten někdejší šumavský pasáček, ke kterému se, není divu, nehlásí ani pováleční vyhnanci z Pohoří, je žel Bohu i "náš", i když ani o tom asi "nic nevěděl". NNN - nikdo nic neví, řekli bychom po česku!

- - - - -
* Pohoří na Šumavě / † † † Eppingen (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 66 v Pohoří na Šumavě i s ním
Jen na této dvoustraně indexu narozených v Pohoří na Šumavě ve druhé půli 19. století (novější není digitálně dostupný) lze napočítat téměř 20 osob s příjmením Lechner!
Záběr na obžalované příslušníky SS v krakovském procesu v roce 1947

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist