logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WERNER LEHNER

Po udělení čestného prstenu města Bad Leonfelden s vyšebrodskými krajany a jejich korouhvemi

Po udělení čestného prstenu města Bad Leonfelden s vyšebrodskými krajany a jejich korouhvemi

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 63

S kovářem Františkem Myslivcem u zaniklého Žumberka při Rožmberku nad Vltavou, kde na křemenném balvanu vsadili kříž u staré lípy

S kovářem Františkem Myslivcem u zaniklého Žumberka při Rožmberku nad Vltavou, kde na křemenném balvanu vsadili kříž u staré lípy

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 3, s. 58

V roce 2001 přebírá z rukou starosty města Bad Leonfelden symbol městských práv, zvaný "die Freiung",
u příležitosti jejich udělení nejmladšímu tehdy rakouskému městu

V roce 2001 přebírá z rukou starosty města Bad Leonfelden symbol městských práv, zvaný "die Freiung",
u příležitosti jejich udělení nejmladšímu tehdy rakouskému městu

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 38

U jím obnovených božích muk blízko Hrudkova

U jím obnovených božích muk blízko Hrudkova

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 5, s. 45

Repro Pfarrbrief Bad Leonfelden, 1992, č. 31, s. 80

Ve Vyšším Brodě při práci druhý zleva na snímku z roku 2006 s jednatelem Spolku pro obnovu kláštera Vyšší Brod Klausem Zerbsem a dvěma českými dělníky

Ve Vyšším Brodě při práci druhý zleva na snímku z roku 2006 s jednatelem Spolku pro obnovu kláštera Vyšší Brod Klausem Zerbsem a dvěma českými dělníky

Repro Rohrbacher Runschau, 2006, č. 33, s. 7

Při obnově božích muk v zaniklé vsi Kamenná (Stein) u Studánek a v roce 2007 také jeho zásluhou obnovený kříž v místech, kde stálaPři obnově božích muk v zaniklé vsi Kamenná (Stein) u Studánek a v roce 2007 také jeho zásluhou obnovený kříž v místech, kde stála

Při obnově božích muk v zaniklé vsi Kamenná (Stein) u Studánek a v roce 2007 také jeho zásluhou obnovený kříž v místech, kde stála

Repro Sudetenpost, 2007, č. 24, s. 16

K udělení zlaté medaile za zásluhy o spolkovou zemi Horní Rakousko Werneru Lehnerovi na stránkách rakouského krajanského listu

K udělení zlaté medaile za zásluhy o spolkovou zemi Horní Rakousko Werneru Lehnerovi na stránkách rakouského krajanského listu

Repro Sudetenpost, 2009, č. 8. s. 7

Hovoří v Ellwangen při akci k 750. jubileu vyšebrodského kláštera,
kde mu byla udělena medaile Adalberta Stiftera

Hovoří v Ellwangen při akci k 750. jubileu vyšebrodského kláštera,
kde mu byla udělena medaile Adalberta Stiftera

Repro Sudetenpost, 2009, č. 21. s. 13

Stojí nad vlastnoručně zdobeným dřevěným kufrem jednoho vysídlence ze Šumavy a ukazuje bílé pásky s rozlišením Rakušanů a Němců mezi odsunutými

Stojí nad vlastnoručně zdobeným dřevěným kufrem jednoho vysídlence ze Šumavy a ukazuje bílé pásky s rozlišením Rakušanů a Němců mezi odsunutými

Repro Sudetenpost, 2012, č. 11. s. 5, foto Johann Filipp (was-tuat-si.at)

Na návštěvě v oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny ve Zlaté Koruně

Na návštěvě v oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny ve Zlaté Koruně

Foto Pavel Polák

Při setkání "Starovyšebrodských" na Maria Rast dne 1. srpna roku 2015

Při setkání "Starovyšebrodských" na Maria Rast dne 1. srpna roku 2015

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 10, s. 41

Výklenková kaple, zvaná "Bergmarter", stojící u zaniklého Pošláku, obnovená jeho zásluhou i s votivním obrazem poutníků, zasažených bleskem cestou k Maria RastVýklenková kaple, zvaná "Bergmarter", stojící u zaniklého Pošláku, obnovená jeho zásluhou i s votivním obrazem poutníků, zasažených bleskem cestou k Maria Rast

Výklenková kaple, zvaná "Bergmarter", stojící u zaniklého Pošláku, obnovená jeho zásluhou i s votivním obrazem poutníků, zasažených bleskem cestou k Maria Rast

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 2, s. 34, 35

Jeho text o "Lourdské jeskyni" u Herbertova

"Lourdská jeskyně" u Herbertova na snímku z roku 2010

"Lourdská jeskyně" u Herbertova na snímku z roku 2010

Foto Pavel Polák

Kříž na Kraví hoře u Vyššího Brodu byl na skále instalován z iniciativy Wernera Lehnera

Kříž na Kraví hoře u Vyššího Brodu byl na skále instalován z iniciativy Wernera Lehnera

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 1, zadní strana obálky

Foto Pavel Polák

Jeho připomínka kupodivu dodnes zachovaného sloupu Nejsvětější Trojice ve vsi Hradiště (Radischen) na úpatí stejnojmenné hory (německy Radischberg či Radischenberg), jenž je barokní památkou z dob, kdy tudy vedla cesta poutníků do Dobré Vody u Nových Hradů (Brünnl bei Gratzen)

Jeho připomínka kupodivu dodnes zachovaného sloupu Nejsvětější Trojice ve vsi Hradiště (Radischen) na úpatí stejnojmenné hory (německy Radischberg či Radischenberg), jenž je barokní památkou z dob, kdy tudy vedla cesta poutníků do Dobré Vody u Nových Hradů (Brünnl bei Gratzen)

Repro Sudetenpost, 2016, č. 1, s. 11

Studánky, kam jeho dědeček a prateta chodili z Radvanova do školy, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Studánky, kam jeho dědeček a prateta chodili z Radvanova do školy, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Studánky, kam jeho dědeček a prateta chodili z Radvanova do školy, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Nálepka vedení školy v Leonfelden, jak se zachovala v kronice někdejší školy v Kyselově,
který je dnes součástí Vyššího Brodu

Nálepka vedení školy v Leonfelden, jak se zachovala v kronice někdejší školy v Kyselově,
který je dnes součástí Vyššího Brodu

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Ze sbírky Wernera Lehnera pochází tento "trojobraz" Masaryka, Beneše a Stalina v jediném rámu s možností proměny při trojím úhlu pohledu, československý "revoluční"
výtvor z těsně poválečné doby - zde vystavený v rámci česko-rakouské Zemské výstavy 2013 v Bad Leonfelden

Ze sbírky Wernera Lehnera pochází tento "trojobraz" Masaryka, Beneše a Stalina v jediném rámu s možností proměny při trojím úhlu pohledu, československý "revoluční" výtvor z těsně poválečné doby - zde vystavený v rámci česko-rakouské Zemské výstavy 2013 v Bad Leonfelden

Foto Ivo Kareš

Několik záběrů ze "solné stezky" mezi Vyšším Brodem a Bad Leonfeldenam, o níž se Werner Lehner tolik zasloužil - i s básní o starém pluhuNěkolik záběrů ze "solné stezky" mezi Vyšším Brodem a Bad Leonfeldenam, o níž se Werner Lehner tolik zasloužil - i s básní o starém pluhu

Několik záběrů ze "solné stezky" mezi Vyšším Brodem a Bad Leonfeldenam, o níž se Werner Lehner tolik zasloužil - i s básní o starém pluhu

Foto Pavel Polák

Renovovaná boží muka u LachovicRenovovaná boží muka u Lachovic

Renovovaná boží muka u Lachovic

Foto Ján Trnka

Znak cisterciáckého kláštera Vyšší Brod na průčelí hospodářského dvora ve Hrudkově

Znak cisterciáckého kláštera Vyšší Brod na průčelí hospodářského dvora ve Hrudkově

Repro J. Žižka, Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (2016), s. 363

Znak lázeňského města Bad Hall u Lince, kde se narodil

Znak lázeňského města Bad Hall u Lince, kde se narodil

Repro www stránky Austria-Forum

Klášterní zahrada ve Wilheringu - tady se učil zahradníkem

Klášterní zahrada ve Wilheringu - tady se učil zahradníkem

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist