logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NIKOLAUS LENAU (vl.jm. NIKOLAUS NIEMBSCH VON STREHLENAU)

Na olejomalbě Friedricha Amerlinga

Na olejomalbě Friedricha Amerlinga

Repro www stránky Bibliothek - Zeno.org

Na snímku z roku 1850

Na snímku z roku 1850

Repro www stránky Kunst und Kultur in Wien

Na rakouské poštovní známce

Na rakouské poštovní známce

Repro www stránky Austria-Forum

Posmrtná maska básníkova

Posmrtná maska básníkova

Repro E. Benkard, Ernst, - M. Green, Undying Faces : a Collection of Death Masks (1927). obr. 71

Ke 125. výročí jeho narození otiskl budějovický německý list tuto Lenauovu kreslenou podobenku

Ke 125. výročí jeho narození otiskl budějovický německý list tuto Lenauovu kreslenou podobenku

Repro Budweiser Zeitung, 1927, č. 62, s. 3

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti Döbling

Repro Matricula Online

Jeho hrob v Klosterneuburgu (Weidlinger Friedhof)

Jeho hrob v Klosterneuburgu (Weidlinger Friedhof)

Repro www stránky Kunst und Kultur in Wien

Pomník ve Vídni (Opernring, Schillerplatz)

Pomník ve Vídni (Opernring, Schillerplatz)

Repro www stránky Kunst und Kultur in Wien

Vazba jednoho z vydání (1910) souboru jeho díla

Vazba jednoho z vydání (1910) souboru jeho díla

Repro www stránky Biblioman.de

Obálka (1968) polského překladu románu Niembsch čili Nehybnost v nakladatelství Czytelnik, jehož autorem je Peter Härtling, rodák z Olomouce

Obálka (1968) polského překladu románu Niembsch čili Nehybnost v nakladatelství Czytelnik, jehož autorem je Peter Härtling, rodák z Olomouce

Titulní list, zednářské věnování a závěr poznámky na okraj překladu Lenauova "Žižky",
pořízeného Antonínem Hartlem v roce 1934 a vydaného v Táboře Jiřím Sedmíkem

Titulní list, zednářské věnování a závěr poznámky na okraj překladu Lenauova "Žižky",
pořízeného Antonínem Hartlem v roce 1934 a vydaného v Táboře Jiřím Sedmíkem

Český překlad jeho poemy Albigenští, který pořídil Vladimír Holan, vyšel roku 1955
ke 105. jubileu Lenauova úmrtí v proslulé edici Světová četba

Český překlad jeho poemy Albigenští, který pořídil Vladimír Holan, vyšel roku 1955
ke 105. jubileu Lenauova úmrtí v proslulé edici Světová četba

Dva neuvěřitelné odstavce z prózy Hermanna Lenze Ves na hranici, kde je mezi "šumavskými" autory vedle Stiftera, Kubina, Carossy a Brittinga zmíněn pro svého údajného "Loupežníka na Boubíně" i Lenau

Dva neuvěřitelné odstavce z prózy Hermanna Lenze Ves na hranici, kde je mezi "šumavskými" autory vedle Stiftera, Kubina, Carossy a Brittinga zmíněn pro svého údajného "Loupežníka na Boubíně" i Lenau

Repro G. Hay, Bayerischer Wald - erlebt von Dichtern (1981), s. 271

Skutečný loupežník Lenauův je z Bákonyského lesa

Skutečný loupežník Lenauův je z Bákonyského lesa

Repro www stránky Die Deutsche Gedichtebibliothek

Článek Luboše Palaty v Lidových novinách jakoby se týkal i problematiky Němců ze Šumavy

Repro Lidové noviny, 29. 6. 2012, s. 24

Vyobrazení hradu Rabí od Antonína Pucherny a Leopolda Peukerta, datované v literatuře rokem 1797

Vyobrazení hradu Rabí od Antonína Pucherny a Leopolda Peukerta, datované v literatuře rokem 1797

Repro Vlastivědný sborník Muzea Šumavy Sušice (2014), obr. 14

Hrad Rabí a husité pod ním v českém komiksu na kresbách Michala KociánaHrad Rabí a husité pod ním v českém komiksu na kresbách Michala Kociána

Hrad Rabí a husité pod ním v českém komiksu na kresbách Michala Kociána

Repro Z. Ležák - M. Kocián, Jan Žižka : boží bojovník ve jménu Husa (2019), úvod s. 65 a komiks s. [37]

Báseň, jejíž autor Börries von Münchhausen (1874-1945) patřil mezi prominenty nacistické literatury a spáchal v roce 1945 sebevraždu, je věnován bubnu, potaženém údajně Žižkovou kůží

Repro Deutsche Balladen (1933) (digitální kopie viz Digitalen Sammlungen der Universitätsbibliothek Paderborn)

Jaroslav Schiebl se pokusil volně reprodukovat báseň Börriese von Münchhausen v článku, věnovaném "Žižkovu bubnu", uchovávanému v plzeňské radnici a pak v muzeu - jde ovšem o mystifikaci staršího data

Jaroslav Schiebl se pokusil volně reprodukovat báseň Börriese von Münchhausen v článku, věnovaném "Žižkovu bubnu", uchovávanému v plzeňské radnici a pak v muzeu - jde ovšem o mystifikaci staršího data

Repro Plzeňsko : časopis pro vlastivědu západních Čech, 1932, č. 1, s. 9

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist