logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

YELLA LENZ-FRIEBELOVÁ

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 101, s. 5

Tzv. "Knížecí den" v Hůrce s farářem Ignácem Březinou v pozadí

Tzv. "Knížecí den" v Hůrce s farářem Ignácem Březinou v pozadí

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 691

Pražská policejní přihláška rodiny Wilhelma Friebela i s ní

Pražská policejní přihláška rodiny Wilhelma Friebela i s ní

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 131, obraz 433
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Pražský německý deník informoval o tom, že složila na Karl-Ferdinandově univerzitě zkoušku z anglického jazyka a literatury...

Pražský německý deník informoval o tom, že složila na Karl-Ferdinandově univerzitě zkoušku z anglického jazyka a literatury...

Repro Prager Tagblatt, 7. 7. 1914, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

... a o dva roky později otiskl inzerát, dokládající její jazykové znalosti

... a o dva roky později otiskl inzerát, dokládající její jazykové znalosti

Repro Prager Tagblatt, 9. 9. 1916, s. 26 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o umrtí v knize zemřelých libeňského farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie

Repro Archiv hlavního města Prahy - Archivní katalog

Zpráva o jejím skonu

Zpráva o jejím skonu

Repro Prager Tagblatt, 30. 5. 1928, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

V září 1928 se objevila v "Budweiser Zeitung" tato krátká zpráva o tom, že manžel v tomto roce zesnulé autorky věnoval Šumavskému muzeu v Horní Plané román "Mariengnade", jehož "obsah pojednává o Šumavě"

V září 1928 se objevila v "Budweiser Zeitung" tato krátká zpráva o tom, že manžel v tomto roce zesnulé autorky věnoval Šumavskému muzeu v Horní Plané román "Mariengnade", jehož "obsah pojednává o Šumavě"

Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 74, s. 13

Obálka a titulní list (1929) románu vydaného nakladatelstvím Moldavia v Českých Budějovicích

Obálka a titulní list (1929) románu vydaného nakladatelstvím Moldavia v Českých Budějovicích

Plán hřbitova v Hůrce, jak ho v roce 1927 nakreslil sám pan farář Březina

Plán hřbitova v Hůrce, jak ho v roce 1927 nakreslil sám pan farář Březina

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 255 (SOA Plzeň)

Interiér zdevastované rodinné hrobky Abeleů na snímku Viléma Kudrličky z roku 1992 (viz i Georg Ch. Abele)

Interiér zdevastované rodinné hrobky Abeleů na snímku Viléma Kudrličky z roku 1992 (viz i Georg Ch. Abele)

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 265

Hůrka na výřezu ze staré pohlednice

Hůrka na výřezu ze staré pohlednice

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

Česká kolorovaná pohlednice z Hůrky zachycuje i zdejší slavnost Božího Těla

Česká kolorovaná pohlednice z Hůrky zachycuje i zdejší slavnost Božího Těla

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 33

Hůrka na leteckých snímcích z roku 1950 a 2008

Hůrka na leteckých snímcích z roku 1950 a 2008

Hůrka na leteckých snímcích z roku 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Základy kostela a opravená hřbitovní kaple Svatého kříže v Hůrce

Základy kostela a opravená hřbitovní kaple Svatého kříže v Hůrce

Foto Leona Töröková

Ze zničeného kostela se zachovala kropenka

Ze zničeného kostela se zachovala kropenka

Foto Leona Töröková

Záběry ze zaniklé Hůrky z roku 2015, viz i Georg Ch. AbeleZáběry ze zaniklé Hůrky z roku 2015, viz i Georg Ch. Abele

Záběry ze zaniklé Hůrky z roku 2015, viz i Georg Ch. Abele

Foto Leona Töröková

Hůrka, jak kdysi vyhlížela, podle digitální obrazové rekonstrukce

Repro www stránky Digitální atlas zaniklých krajin, tvorba 3D modelu a videa Mojmír Polák

Obálka šumavského kalendáře (1928) s kresbou Wilhelma Fischera...

Obálka šumavského kalendáře (1928) s kresbou Wilhelma Fischera...

... a strana z něj ilustrovaná Felixem Schusterem, na níž je také informace o její knize
vedle jiných známých děl a autorů

... a strana z něj ilustrovaná Felixem Schusterem, na níž je také informace o její knize
vedle jiných známých děl a autorů

Repro Wäldlerkalender 1928, s. 8

Pohled ze Svarohu, o kterém je řeč v jejím románě Mariengnade, k Falkensteinu a k Roklanu

Pohled ze Svarohu, o kterém je řeč v jejím románě Mariengnade, k Falkensteinu a k Roklanu

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2006, č. 2, s. 33

Vrcholový kříž na Svarohu v zimním hávu

Vrcholový kříž na Svarohu v zimním hávu

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2002, č. 12, s. 18, foto Roland Schreder

"Boží hrob" v Železné Rudě"Boží hrob" v Železné Rudě

"Boží hrob" v Železné Rudě

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 275 a 1973, č. 8, s. 316

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist