logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STEPHAN HIERONYMUS LICHTBLAU

Popis prastaré německé bible, nacházející se v knihovním sále vyšebrodského kláštera

V databázi Biographia Cisterciensis je součástí bibliografie (obsahuje 16 titulů větších jeho prací, neuvádí početná netištěná vědecká pojednání) Stephana Lichtblaua položka "Beschreibung in klösterlich Hohenfurter Büchersaale befindlichen uralten deutschen Bibel (die erste deutsche Bibel, gedruckt von Eggestein in Straßburg)". O Heinrichu Eggesteinovi (také Eckstein či Eggesteyn, * asi 1415/1420 - † asi 1488 nebo dříve) a jeho bibli se lze leckde dočíst podrobněji, nás však zajímá osoba muže, jehož Dr. Milan Hlinomaz staví po bok takových vyšebrodských vědeckých kapacit, jakými byli Quirin Mickl, Maximilian Millauer či Siegfried Kühweg (všichni jsou i samostatně zastoupeni na webových stránkách Kohoutího kříže). Narodil se dne 12. dubna roku 1753 ve slezském městě Kietrz (česky Ketř, německy Katscher), tedy v dnešním Opolském vojvodství v Polsku (ve starších německých zrojích ovšem bývá uváděn Kačerov v někdejším okrese Žamberk). On sám o sobě několikrát napsal, že je národností Slezan, tedy že pochází ze Slezska: "natione Silesius, patria Katscheriensis". Ve 24 letech vstoupil Lichtblau s příjmením vysloveně židovského charakteru v roce 1777 do vyšebrodského kláštera, kde se stal po kněžském svěcení tři roky nato nejprve tajemníkem opata a novicmistrem, působil pak kněžsky na různých místech duchovní správy jako kaplan ve Vyšším Brodě, v Přídolí (Priethal), jako farář opět ve Vyšším Brodě a v Rožmberku nad Vltavou (Rosenberg). V letech 1789-1790 začal z matrik vyšebrodských klášterních farností vypisovat rodový rejstřík (Familienregister). Roku 1817 se stal převorem a archivářem a v té funkci reorganizoval a katalogizoval klášterní fondy. Jím vypracovaný katalog je ovšem, jak uvádí zmíněná už databáze Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography Online) na základě práce Bernharda Fabiana "Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa" (1998), pohřešován. Dne 3. listopadu 1837 v 84 letech v klášteře Vyšší Brod čp. 137 zemřel podle německého zápisu úmrtní matriky na stařeckou slabost veledůstojný pan Stephan Lichtblau, senior cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, emeritovaný převor a někdejší farář vyšebrodský. Kéž světlá modř ("lichtblau") často zazáří nad klášterním hřbitovem u sv. Anny, kam byl zasloužilý cisterciák pochován tři dny po svém skonu.

- - - - -
* Kietrz (PL) / Přídolí / Rožmberk nad Vltavou / † † † Vyšší Brod

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Heslo od Severina Gottsmiche v rakouském biografickém lexikonu se opírá o autorův článek v časopise Sudetendeutsche Familienforschung
Biografický lexikon k dějinám českých zemí má sice za Lichtblauovo rodiště Kačerov, okr. Žamberk, odvolává se však zároveň na Raphaela Pavla
Raphael Pavel při výčtu Lichtblauových prací uvádí jako jeho rodiště slezské Katscheritz (Kačice) - v úvahu tedy ohledně Lichtblauova rodiště připadá jak Kietrz v Opolsku (německy Katscher), tak "slezské" Kaczyce (německy Katschitz), shodou okolností v obou případech místa náležející kdysi k českým zemím
Teologický sál a chodba klášterní knihovny ve Vyšším BroděTeologický sál a chodba klášterní knihovny ve Vyšším Brodě

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist