logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HAYMO LIEBISCH

K mé knize o Stifterovi

Autor se tu svými úvahami pokusil proniknout do světa velkého autora (v originále "in die Welt des großen Dichters" - pozn. překl.), naučit se mu rozumět, ba naučit se ho milovat jako svého křesťanského spolubratra.
Opakování a průniky jsou při rozdělení do kapitol nevyhnutelné, ba musejí asi logicky nastat. Kéž by mi to čtenář odpustil. Údaje je Stifterovu životopisu (Adalbert Stifter má na webových stranách Kohoutího kříže bohaté samostatné zastoupení - pozn. překl.) jsem převzal z bohaté sekundární literatury.
U Stiftera doslova cítíme panování Prozřetelnosti (v originále "förmlich das Walten der Vorsehung" - pozn. překl.). Nejde tu o náhody, nýbrž o absolutní vazby k Boží vůli. Tak jako hudba Brucknerova (Anton Bruckner je rovněž samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) doložitelně propůjčuje posluchači léčivou sílu, může četba Stifterových děl prokázat totéž uzdravující, léčivé působení těm, kdo je budou vnímat. Kvintesence této knihy by mohla znít takto:
Nepomíjivé je psané a tištěné slovo, nezměrná je jeho síla a bohatství a nesrovnatelná zůstává provždy

kniha

H.L.

H. Liebisch, Erfüllte Stunden durch das BuchMeine Annäherung an Adalbert Stifter (2014), s. 12

Předchozí text je úvodem ke knize "Erfüllte Stunden durch das Buch - Meine Annäherung an Adalbert Stifter" z roku 2014. Jedna z jejích kapitol nese název "Oberplan" a končí bohužel nezcela objektivními, byť pochopitelně rozrušenými větami o vyhnání německých obyvatel Stifterova rodiště, o zničení jeho sochy a památek po něm, aniž by se cokoli řeklo o snahách po nápravě tristního poválečného stavu později. Autor knihy o Stifterovi Haymo Liebisch se narodil v Linci 7. prosince roku 1929. Vyučil se knihkupcem a vedl dlouho, po padesát let, linecké knihkupectví a antikvariát, proslul právě jeho zásluhou (i překladatel považuje své krátké a násilně přerušené "antikvární" období za téměř nejcennější v životě). Je mj. i komturem Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (viz blíže webová adresa Wikiwand), rozuměj jako jeden z řádových bratří (OB/Ordensbruder) jeho rakouského místodržitelství. Vedle zmíněného "stifterovského" titulu (je jich po celém světě už opravdu pozoruhodné množství), z něhož je přeložena i naše textová ukázka, napsal už předtím ke stému výročí úmrtí Antona Brucknera také knihu o něm a v roce 2017 sestavil čítanku "Im Zaubergarten des Kindes" s říkankami a texty o dětství s bohatým obrazovým doprovodem klasických starých ilustrací na dané téma. Řekl bych, že i tady dochází k "nevyhnutelným průnikům" s předchozími, vlastně pro nás výsledně "šumavskými" literárními pokusy. Haymo Liebisch zemřel v Linci 18. srpna 2019.

- - - - -
* Linec (A) / Horní Planá / † † † Linec (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho portrét z webu nakladatelství Akazia
Obálka jeho knihy o Stifterovi (Akazia Verlag, Gutau, 2014)
Smuteční oznámení ve farním časopise

zobrazit všechny přílohy

TOPlist