logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JULIUS LIPPERT

Záhlaví časopisu Sdružení pro dějiny Němců v Čechách s jeho článkem

Záhlaví časopisu Sdružení pro dějiny Němců v Čechách s jeho článkem

Jeho obsáhlé heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí

Jeho obsáhlé heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 2., K-L. (1984), s. 467-468

Jeho pražská policejní přihláška

Jeho pražská policejní přihláška

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 352, obraz 884
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Další pražská policejní přihláška uvádí už datum jeho úmrtí
a jako jeho rodiště jsou tu mylně uvedeny České Budějovice

Další pražská policejní přihláška uvádí už datum jeho úmrtí
a jako jeho rodiště jsou tu mylně uvedeny České Budějovice

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 352, obraz 883
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam o narození a křtu jeho syna Heinricha Franze Julia v českobudějovické matrice - jako kmotr je tu podepsán "vzorný učitel" Franz Lustig (1813-1882), první předseda zdejšího pěveckého spolku Liedertafel (1856-1945), se svou ženou Annou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hořká připomínka jeho českobudějovického pobytu na
stránkách zdejšího německého listu v době, kdy už si Lippert
mezitím získal vynikající vědeckou pověst

Repro Budweiser Zeitung, 1883, č. 53, s. 5

Nekrolog na stránkách téhož listu

Repro Budweiser Zeitung, 1909, č. 91, s. 4

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist