logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF JOHANN VON LITTROW

Repro www stránky Wiener Bezirksmuseen

Jeho portrét doprovází vydání Physische Astronomie z roku 1836

Jeho portrét doprovází vydání Physische Astronomie z roku 1836

Repro www stránky NASA

Podobizna s licousy doprovází článek v časopise "Waldheimat" ke 150. výročí jeho narození a 100. jubileu knihy "Wunder des Himmels"

Podobizna s licousy doprovází článek v časopise "Waldheimat" ke 150. výročí jeho narození a 100. jubileu knihy "Wunder des Himmels"

Repro Waldheimat, 1931, č. 3, s. 43

Latinský záznam v křestní matrice arciděkanského chrámu sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, v Horšově (dnes Horšovském) Týně (Ecclesia archi-diaconali Tynhorssoviensi sub patrocinio sancti Apollinaris episc. & m.) o jeho zdejším narození 13. března roku 1781 na Malém předměstí (Suburbis minore) čp. 22 v rodině Antonia Littrowa (psaného zde Lyttroff), titulovaného zde jako "Civis et Tinctor Tynensis", tj. "měšťan a barvíř týnský", a jeho ženy Anny

Latinský záznam v křestní matrice arciděkanského chrámu sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, v Horšově (dnes Horšovském) Týně (Ecclesia archi-diaconali Tynhorssoviensi sub patrocinio sancti Apollinaris episc. & m.) o jeho zdejším narození 13. března roku 1781 na Malém předměstí (Suburbis minore) čp. 22 v rodině Antonia Littrowa (psaného zde Lyttroff), titulovaného zde jako "Civis et Tinctor Tynensis", tj. "měšťan a barvíř týnský", a jeho ženy Anny

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Na litografii podle Dietrichovy bysty

Na litografii podle Dietrichovy bysty

Repro www stránky aeiou, das Kulturinformationsystem,
(c) Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien

Obálka (1832) jeho knihy o životním pojištění

Obálka (1832) jeho knihy o životním pojištění

Oznámení o sešitovém vydání jeho nejslavnější knihy

Oznámení o sešitovém vydání jeho nejslavnější knihy

Repro www stránky Meteorite Recon

Kresba mlhoviny v Orionu reprodukovaná v jeho knize Die Wunder der Himmels (1834)

Kresba mlhoviny v Orionu reprodukovaná v jeho knize Die Wunder der Himmels (1834)

Repro www stránky Archiv Instantních astronomických novin

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti při svatoštěpánském dómu

Repro Matricula Online

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Wiener Zeitung, 1840, č. 336, s. 2337 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Bysty sochaře Hanse Bitterlicha (1860-1949) s podobami Josefa Johanna a Carla "de Littrow" v arkádách nádvoří vídeňské univerzity

Bysty sochaře Hanse Bitterlicha (1860-1949) s podobami Josefa Johanna a Carla "de Littrow" v arkádách nádvoří vídeňské univerzity

Repro www stránky Wikipedia

Půdorys arkád s označením místa, kde obě bysty najdeme (č. 122 tu má bysta Jána Kollára)

Půdorys arkád s označením místa, kde obě bysty najdeme (č. 122 tu má bysta Jána Kollára)

Repro T. Maisel, Gelehrte in Stein und Bronze : Die Denkmäler im Arkadenhof der Universität Wien (2007), s. 10

Littrowův kráter na Měsíci 44 km na severovýchod od místa přistání lunárního modulu Challenger (Apollo 17)

Littrowův kráter na Měsíci 44 km na severovýchod od místa přistání lunárního modulu Challenger (Apollo 17)

Repro www stránky NASA

Dr. Harrison Schmitt z lodi Apollo 17 na Taurus-Littrow

Dr. Harrison Schmitt z lodi Apollo 17 na Taurus-Littrow

Repro www stránky Ninfinger Productions

Model vesmírného modulu Challenger na Taurus-Littrow

Model vesmírného modulu Challenger na Taurus-Littrow

Repro www stránky Ninfinger Productions

Synova vzpomínka na otce, zveřejněná poprvé v roce 1846 a přetištěná roku 1930 ve sborníku Ringendes Volkstum, který sestavili Karl Franz LeppaJosef Mühlberger

Repro Ringendes Volkstum : Vom sudetendeutschen Wesen (1930), s. 96-99

Tady svědčí Jakub Arbes o tom, že Littrow poskytl jeden z prvních podnětů ke vzniku Nerudovy sbírky "Písně kosmické"

Tady svědčí Jakub Arbes o tom, že Littrow poskytl jeden z prvních podnětů ke vzniku Nerudovy sbírky "Písně kosmické"

Repro Kytka za kloboukem Jana Nerudy (1977), s. 181-182

Ve stejném roce, kdy sbírka vyšla (1878) můžeme v Nerudově životopise najít ještě jednu šumavskou inspiraci, v září toho roku poprvé pobýval ve Vlachově Březí u bratrance Aloise Tichého, který tu byl správcem zámku, přivedla ho sem ovšem láska k jeho dceři Aničce - dnes v té části zámku sídlí místní knihovna a v pokoji, kde Neruda spal, je její dětské odděleníVe stejném roce, kdy sbírka vyšla (1878) můžeme v Nerudově životopise najít ještě jednu šumavskou inspiraci, v září toho roku poprvé pobýval ve Vlachově Březí u bratrance Aloise Tichého, který tu byl správcem zámku, přivedla ho sem ovšem láska k jeho dceři Aničce - dnes v té části zámku sídlí místní knihovna a v pokoji, kde Neruda spal, je její dětské oddělení

Ve stejném roce, kdy sbírka vyšla (1878) můžeme v Nerudově životopise najít ještě jednu šumavskou inspiraci, v září toho roku poprvé pobýval ve Vlachově Březí u bratrance Aloise Tichého, který tu byl správcem zámku, přivedla ho sem ovšem láska k jeho dceři Aničce - dnes v té části zámku sídlí místní knihovna a v pokoji, kde Neruda spal, je její dětské oddělení

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist