logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JINDŘICH LOM

Repro z daru Jaroslava Pulkrábka, farní archív Horní Vltavice

Záznam volyňské křestní matriky, pořízený knězem, básníkem a překladatelem Václavem Čeňkem Bendlem, zpravuje nás o narození Jindřicha Loma 29. června roku 1867 v rodině volyňského mistra řeznického Jana Loma (jeho otec Jan Lom byl mistrem soukenickým rovněž ve Volyni, matka Rosina byla roz. Svěchotová z Tourova) a jeho ženy Marie, dcery mistra koželužského ve Volyni Antonína Grima a Marie, roz. Zahořové z Volyně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná Volyně na staré pohlednici

Rodná Volyně na staré pohlednici

Repro SOkA České Budějovice

Kostel Všech Svatých a radnice v jeho rodné VolyniKostel Všech Svatých a radnice v jeho rodné Volyni

Kostel Všech Svatých a radnice v jeho rodné Volyni

Foto Pavel Polák

Z katalogu diecézních kněží na rok 1916 s daty jeho narození a vysvěcení na kněze

Z katalogu diecézních kněží na rok 1916 s daty
jeho narození a vysvěcení na kněze

Repro Directorium Divini Officii Jussu et Auctoritate
Reverendissimi ac Illustrissimi Domini Domini Josephi
Antonii Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-
Budvicensis Juxta Novum Kalendarium Provinciae Pragenae
Dispositum et a Venerabili Clero Dioecesano Observandum
1916, s. 121

Na stránkách kunžvartské matriky nacházíme jen jeho podpis německý či latinský

Na stránkách kunžvartské matriky nacházíme jen jeho podpis německý či latinský

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německý záznam kunžvartské matriky o jeho zdejším skonu v 57 letech věku (ještě předchozí záznam v matrice psal on sám) a zdejším rovněž pohřbu i s podpisem Johanna Ungera

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku

Repro Acta curiae episcopalis Boh.-Budvicensis, 1924, č. 15-17, s. 68

Kolorovaná pohlednice z Kunžvartu zachycuje část obce, zvanou "d&rsquo Häus&rsquol"
ještě netknutou požárem (ze sbírky Reinholda Finka)

Kolorovaná pohlednice z Kunžvartu zachycuje část obce, zvanou "d&rsquo Häus&rsquol"
ještě netknutou požárem (ze sbírky Reinholda Finka)

Počátek záznamu o velkém požáru obce Kunžvart v červnu 1922...

Počátek záznamu o velkém požáru obce Kunžvart v červnu 1922...

Repro Gedenkbuch von Kuschwarda I, SOA v Třeboni - digitální archív

... a plánek rozsahu požáru a snímek vyhořelé části obce

... a plánek rozsahu požáru a snímek vyhořelé části obce

Repro Gedenkbuch von Kuschwarda I, SOA v Třeboni - digitální archív

Kunžvart na snímku z doby kolem roku 1930

Kunžvart na snímku z doby kolem roku 1930

Repro In der Obhut Bayerns : Sudeten- und ostdeutsche Patenschaften im Freistaat Bayern (199-?), s. 111

Toho se už nedožil: při návštěvě příbuzných v Bavorsku vyprávěla někdy v půli padesátých let jedna Němka provdaná za Čecha, že vchod do tehdy ještě stojícího kostela ve Strážném je zatarasen ostnatým drátem a na hřbitov poblíž se nedá vstoupit pro spoustu zmijí

Toho se už nedožil: při návštěvě příbuzných v Bavorsku vyprávěla někdy v půli padesátých let jedna Němka provdaná za Čecha, že vchod do tehdy ještě stojícího kostela ve Strážném je zatarasen ostnatým drátem a na hřbitov poblíž se nedá vstoupit pro spoustu zmijí

Repro Hoam!, 1957, č. 8, s. 23

Farní kostel sv. Petra a Pavla a fara v NákříFarní kostel sv. Petra a Pavla a fara v Nákří

Farní kostel sv. Petra a Pavla a fara v Nákří

Foto Ivo Kareš

I z Nákří viděl Jindřich Lom šumavské hřebeny

I z Nákří viděl Jindřich Lom šumavské hřebeny

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist