logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ GOTTFRIED LONGIN

Narodil se podle záznamu v křestní matrice farní obce Rychnov nad Malší v Bukovsku čp. 64 řídícímu zdejší školy Adalbertu Longinovi (jeho otec Bartholomäus Longin byl rolníkem v Radouňce /Radeinles/, matka Johanna, roz. Schulerová, pocházela z Blažejova /Blauenschlag/) a jeho ženě Walburze, roz. Buxové, dceři tesaře Mathiase Buxe a jeho manželky Barbary, roz. Dürnhoferové, obou z Rožmitálu na Šumavě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Snímek z roku 1938 s podpisem

Snímek z roku 1938 s podpisem

Repro Sudetendeutsches Archiv Mnichov

Tady je zachycen zřejmě o něco později na fotografii, uchovávané jako předchozí snímek ve fototéce Sudetoněmeckého archivu v Mnichově

Tady je zachycen zřejmě o něco později na fotografii, uchovávané jako předchozí snímek ve fototéce Sudetoněmeckého archivu v Mnichově

Repro Sudetendeutsches Archiv Mnichov

Parte

Parte

Repro Hoam!, 1956, č. 11, s. 32

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1956, č. 11, s. 11-12

Obálka a titulní list (1941) výboru Roseggerových povídek vydaného Českou grafickou unií v Praze, k němuž napsal úvodní životopis autorův

Obálka a titulní list (1941) výboru Roseggerových povídek vydaného Českou grafickou unií v Praze, k němuž napsal úvodní životopis autorův

Vazba, frontispis a titulní list (1895) Bäumkerova lipského vydání Vyšebrodského zpěvníku (HLb)
s kresbou a textem o ztracenci opleteném osidly hříchu z rukou ďábla

Vazba, frontispis a titulní list (1895) Bäumkerova lipského vydání Vyšebrodského zpěvníku (HLb)
s kresbou a textem o ztracenci opleteném osidly hříchu z rukou ďábla

Vazba, frontispis a titulní list (1895) Bäumkerova lipského vydání Vyšebrodského zpěvníku (HLb)
s kresbou a textem o ztracenci opleteném osidly hříchu z rukou ďábla

Rodné Bukovsko na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Rodné Bukovsko na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Bukovsko na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Stránka školní kroniky z rodného Bukovska, na níž je zaznamenáno ustanovení jeho otce
řídícím učitelem v roce 1893

Stránka školní kroniky z rodného Bukovska, na níž je zaznamenáno ustanovení jeho otce
řídícím učitelem v roce 1893

Repro Kronika německé obecné školy Bukovsko, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist