logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUST LÖW

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 4, s. 10

Jeho podpis v malšínské matrice

Jeho podpis v malšínské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Přídolí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Přestavěný rodný dům čp. 31 v Přídolí

Přestavěný rodný dům čp. 31 v Přídolí

Foto Ivo Kareš

Přídolí na leteckém snímku Libora Sváčka

Přídolí na leteckém snímku Libora Sváčka

Repro V. Ondrová - V. Jílek, Přídolí 1220-2020 : osm století jihočeské obce (2021), s. 45

Kostel sv. Filipa a Jakuba a fara v Přední VýtoniKostel sv. Filipa a Jakuba a fara v Přední Výtoni

Kostel sv. Filipa a Jakuba a fara v Přední Výtoni

Foto Ivo Kareš

Malšín s kostelem Srdce Ježíšova

Malšín s kostelem Srdce Ježíšova

Foto Leona Töröková

Malšínská fara

Malšínská fara

Foto Ivo Kareš

 Na zdi kostela v Malšíně je náhrobní deska zde působících vyšebrodských cisterciáků, na které figuruje i on

Na zdi kostela v Malšíně je náhrobní deska zde působících vyšebrodských cisterciáků, na které figuruje i on

Foto Ivo Kareš

Obsáhlý text o něm napsal do krajanského časopisu Severin Gottsmich a zahrnul do něj i dva oslavné hymny Zephyrina Tobnera

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 4, s. 8-12

Záznam o jeho skonu je patrně v malšínské knize zemřelých, která zatím není digitálně přístupná, v té vyšebrodské ale najdeme záznam o úmrtí faráře Alfreda Streinze, který je ovšem v rozporu s Gottsmichovým vyprávěním o Löwově úmrtí po Streinzově pohřbu: Streinz zemřel až 10. července, tedy 4 dny po Löwovi

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rozpor potvrzuje i zpráva v ordinariátním listu - nemohlo to tedy nakonec v tom příběhu o rakvích být obráceně?

Rozpor potvrzuje i zpráva v ordinariátním listu - nemohlo to tedy nakonec v tom příběhu o rakvích být obráceně?

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1882, č. 18, s. 72

Zpráva v českobudějovickém německém listu ovšem i tuto možnost spíše vyvrací, Alfred Streinz mohl být těžko schopen cesty do Malšína...

Zpráva v českobudějovickém německém listu ovšem i tuto možnost spíše vyvrací, Alfred Streinz mohl být těžko schopen cesty do Malšína...

Repro Budweiser Zeitung, 1882, č. 54, s. 1

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist