logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN LÖWENHÖFER

Repro Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 150

Repro ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Na snímku z roku 1911

Na snímku z roku 1911

Repro ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Záznam o jeho narození a křtu v českobudějovické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho svatbě v českobudějovické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Stojí tu v čele českobudějovického muzejního spolku s mnoha jmény,
zastoupenými i na stránkách Kohoutího kříže

Stojí tu v čele českobudějovického muzejního spolku s mnoha jmény,
zastoupenými i na stránkách Kohoutího kříže

Repro Výroční zpráva spolku musejního, kterou podává správní výbor za rok 1911, s. 8

Inzerát jeho klenotnictví v jednom ze šumavských kalendářů

Inzerát jeho klenotnictví v jednom ze šumavských kalendářů

Repro Illustr. Krummauer Kalender 1904 und Adreß-Buch

Takto zaznamenává českobudějovická "Kniha zemřelých" jeho úmrtí a pohřeb

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho český nekrolog na stránkách výroční zprávy českobudějovického muzea, jehož neutěšenou finanční situaci dokládá poznámka doleji

Jeho český nekrolog na stránkách výroční zprávy českobudějovického muzea, jehož neutěšenou finanční situaci dokládá poznámka doleji

Repro Výroční zpráva spolku musejního, kterou podává správní výbor za rok 1911, s. 3

Nekrolog na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweisez Zeitung, 1912, č. 5, s. 4

Českobudějovická křestní matrika se záznamem o otcově narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Svatba jeho rodičů. jak ji zaznamenává českobudějovická oddací matrika

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otcův skon a pohřeb na stránkách českobudějovické úmrtní matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Ukázka jeho dokumentace archeologického výzkumu u nálezů z domu U Hájíčků v Českých Budějovicích

Ukázka jeho dokumentace archeologického výzkumu u nálezů z domu U Hájíčků v Českých Budějovicích

Repro Staré Budějovice : sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic, 2008, č. 31

Snímek k jeho zprávě o nálezu ve farském lese u Hochwaldu (dnes zcela zaniklá ves Hvozd)

Snímek k jeho zprávě o nálezu ve farském lese u Hochwaldu (dnes zcela zaniklá ves Hvozd)

Repro Výroční zpráva spolku musejního, kterou podává správní výbor za rok 1908, s. 26

Depot kovových žeber z doby bronzové, nalezených u Hochwaldu, je od roku 2020 součástí stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - jedná se o největší nález tohoto druhu na území ČR (původně jich bylo 165, podle jiného pramene až 300, do současnosti se dochovalo 116 získalo českobudějovické muzeum a 3 českokrumlovské)

Depot kovových žeber z doby bronzové, nalezených u Hochwaldu, je od roku 2020 součástí stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - jedná se o největší nález tohoto druhu na území ČR (původně jich bylo 165, podle jiného pramene až 300, do současnosti se dochovalo 116 získalo českobudějovické muzeum a 3 českokrumlovské)

Foto Ivo Kareš

Záběr z filmu Poslušně hlásím (režie K. Steklý, 1957) zachycuje náves někdejší osady Hochwald (Havalda),po válce přejmenované na Hvozd (lze tu vidět ještě rozvaliny kaple a usedlostí čp. 2, 3, 4, a 5

Záběr z filmu Poslušně hlásím (režie K. Steklý, 1957) zachycuje náves někdejší osady Hochwald (Havalda),
po válce přejmenované na Hvozd (lze tu vidět ještě rozvaliny kaple a usedlostí čp. 2, 3, 4, a 5

Repro www stránky Zaniklé obce

Zaniklý Hvozd na leteckých snímcích z let 1952 a 2011Zaniklý Hvozd na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Zaniklý Hvozd na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist