logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN LUKSCH

Seznam stavení v Horské Kvildě a jmen (i usedlostních) jejich majitelů
v roce 1945

"Tief im Böhmerwald": Innergefild (Innergefilder Gemeindechronik), s. 13-18

Johann Luksch (říkalo se mu doma po chalupě Durei-Johann) se narodil na Horské Kvildě 16. června 1925 ve stavení čp. 36. Žili tam kromě něho před vyhnáním ještě jeho rodiče, tj. lesní dělník Karl Luksch (1900-1978) se svou ženou Hermine, roz. Gruberovou (1901-1981), sourozenci Karl (1926-1997) a Marie, později provd. Neblová (*1928), jakož i výměnkář Karl Luksch "starší" (1876-1950) a truhlář Josef Luksch (1908-1975). V 18 letech Johann narukoval do války, po ní pak se ocitl jako jedna z mnoha obětí odsunu v Německu, kde pracoval po několik let jako zámečník ve městě Oberkochen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Koncem padesátých let se přestěhoval do okolí Göppingen a až do penze tam byl zaměstnán v jedné firmě jako nákupčí a skladník. Dne 24. června roku 1961 se oženil s Marií, roz. Baierovou z krušnohorských Vejprt (Weipert). Narodila se jim jediná dcera Brigitte, která po otcově smrti slíbila rodákům z Horské Kvildy a okolí pokračovat v jeho práci. Znal totiž podle vlastní kartotéky všechny své spolurodáky jménem a stačil zaznamenávat jako "obecní důvěrník"(Gemeindebetreuer) Kvildských, tj. těch z "obou Kvild", jejich životní výročí a data pravidelně až do své smrti na stránkách krajanského měsíčníku Hoam! Zemřel zcela nečekaně dva dny po svých čtyřiašedesátých narozeninách v Rechberghausen na severu bádensko-württemberského zemského okresu Göppingen dne 18. června roku 1989. Byl, jak to napsal za všechny "Gefilder", tj. Kvildské, v nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku Böhmerwäldler Heimatbrief Guslav Schuster, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, "wäldlerisch echt", tj. "šumavanky pravý".

- - - - -
* Horská Kvilda, Kvilda / Kvilda / Nicov / † † † Rechberghausen (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam kvildské křestní matriky o narození jeho děda Karla Luksche dne 17. března roku 1876 na Filipově Huti (Philippshütte) čp. 22 a den nato kooperátorem Josefem Fuxem pokřtěného v kostele sv. Štěpána na Kvildě - novorozencův otec Karl Luksch byl synem hajného na Antýglu (Antigl) čp. 29 Franze Luksche a Anny Marie, roz. Kricklové z Antýglu, matka dítěte Theresia byla pak dcerou podruha na Filipově Huti čp. 21 Josefa Burgharta a Franzisky, roz. Hainiové z Filipovy Huti
Záznam křestní matriky farní obce Kvilda o zdejší svatbě (obřad konal 13. února roku 1899 farář Gregor Králík) jeho děda Karla Luksche, manželského syna Karla Luksche, tj. svého otce i jmenovce, podepsaného zde také na znamení souhlasu se synovou svatbou (ten jako třiadvacetiletý dosáhl zletilosti podle tehdejší zvyklosti až dva roky nato), a Theresie, roz. Burghartové z Filipovy Huti čp. 29, s Dorotheou Wurmovou, narozenou dne 18. února roku 1876 (byla tedy o měsíc starší nežli ženich) jako dcera chalupníka na Vydřím Mostě čp. 54 Josefa Wurma a Dorothey, roz. Zoglauerové z Kvildy čp. 13 - svědky byli sedlák z Horské Kvildy čp. 3 Karl Klostermann a podruh z Filipovy Huti čp. 10 Josef Krickl
Obyvatelé chalupy čp. 36 v Horské Kvildě, tj. jeho otec s rodinou, děd a také otcův bratr
Pohřeb jeho děda Karla Luksche, který podle přípisu k záznamu v kvildské matrice o jeho narození zemřel v Horské Kvildě dne 7. srpna roku 1960, byl dva dny nato vůbec posledním pohřbem na hřbitově farní obce Kvilda

zobrazit všechny přílohy

TOPlist