logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STEFANIE MACHACEKOVÁ

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, s. 76

Stefanie v šumavském kroji

Stefanie v šumavském kroji

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 12, s. 67

Se svou maminkou na snímku z Ampflwangu

Se svou maminkou na snímku z Ampflwangu

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 4, s. 87

Zpráva o úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 6, s. 74-75

Hrob v Ampflwangu im Hausruck

Hrob v Ampflwangu im Hausruck

Foto Rudolf Herbst

Záznam želnavské křestní matriky o narození jejího otce Johanna, pozdějšího starosty Černé v Pošumaví, nemanželského syna Theresie Kloiberové, legitimizovaného s příjmením Osen po tělesném otci až sňatkem svých rodičů téměř dva roky nato, s pozdějším přípisem o jeho vlastní kájovské ženitbě s Aloisií Pilsovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam želnavské oddací matriky, psaný rukou zdejšího faráře Johanna Sazmy, o zdejší svatbě otcových rodičů, tj. Aloise Osena, majitele domu a řeznického mistra ve Volarech (Wallern) čp. 145, jinak záložního kaprála c.k. pěšího pluku č. 91, kumpanie 15, syna majitele hospodářství a hostinského v Želnavě (Salnau) čp.9 Johanna Osena a Anny, roz. Cžížek ze Želnavy čp. 9, s Theresií Kloiberovou, manželskou dcerou Adalberta Kloibera, rolníka v Želnavě čp. 3, a Marie, roz. Jungwirthové, selské dcery ze Spitzenbergu (osada zanikla pod českým místním jménem Hory) čp. 6

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Hořice na Šumavě o narození její matky Aloisie, roz. Pilsové, v Mokré (Mugrau) čp. 10, kde byl její otec Johann Pils, syn Mathiase Pilse z Bližné (Eggetschlag) čp. 3 a Kathariny, roz. Chalupetzky z Horní Borkové (Fleißheim) čp. 26, domkářem a obchodníkem, Stefaniina matka Pauline byla pak dcerou domkáře v Mokré čp. 10 (kam se tady její muž z Bližné přiženil) Engelberta Krichy a Theresie, roz. Bürgsteinové z Mokré čp. 8

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu pro stavení čp. 10 v obci Černá v Pošumaví, kde žili ani ne rok po své kájovské svatbě její rodiče, jimž se v prosinci roku následujícího narodila

Repro Sčítání lidu 1921, Černá v Pošumaví, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

"Fürstliche Schwarzenberg’sche Grafitwerke Schwarzbach" na pohlednici Josefa Seidela
(viz i Franz Bayer a Ingrid Feilová)

"Fürstliche Schwarzenberg’sche Grafitwerke Schwarzbach" na pohlednici Josefa Seidela
(viz i Franz Bayer a Ingrid Feilová)

"Fürstliche Schwarzenberg’sche Grafitwerke Schwarzbach" na pohlednici Josefa Seidela
(viz i Franz Bayer a Ingrid Feilová)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
a archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

O tom, jak renomované byly kdysi tuhově doly ve "Schwarzbachu", svědčí skupinový snímek někdejšího vedení s Walterem Lexem v čele

O tom, jak renomované byly kdysi tuhově doly ve "Schwarzbachu", svědčí skupinový snímek někdejšího vedení s Walterem Lexem v čele

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 4, s. 19

Vstup do bývalé Josefovy štoly ve schwarzenberských tuhových dolech na snímcích z let 2011 a 2022Vstup do bývalé Josefovy štoly ve schwarzenberských tuhových dolech na snímcích z let 2011 a 2022

Vstup do bývalé Josefovy štoly ve schwarzenberských tuhových dolech na snímcích z let 2011 a 2022

Foto Pavel Polák

Jáma Václav na někdejším grafitovém dole v Bližné, označovaná jako Šumavský pramen

Jáma Václav na někdejším grafitovém dole v Bližné, označovaná jako Šumavský pramen

Repro Šumava, léto 2022, s. 24, foto Renata Placková

Lisovna při Schwarzenberských grafitových závodech v Černá v Pošumaví na snímku Josefa Seidela

Lisovna při Schwarzenberských grafitových závodech v Černá v Pošumaví na snímku Josefa Seidela

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 76 (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Wenzel Essl, schwarzenberský panský kočí, o němž je v jejím dopise zmínka hned dvakrát
(viz i Reinhard Pachner)

Wenzel Essl, schwarzenberský panský kočí, o němž je v jejím dopise zmínka hned dvakrát
(viz i Reinhard Pachner)

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 78

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist