logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ MARDETSCHLÄGER

Českobudějovická matrika uvádí ho při narození 26. dubna roku 1810 po otci, který byl kancelistou při zdejším magistrátě, příjmením Matischlägl

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V českokrumlovské knize zemřelých nacházíme záznam o jeho úmrtí v Horní ulici čp. 149, označen je tu jako farář (ze Slavkova) a čestný děkan, pochován byl ještě na starém krumlovském hřbitově u sv. Martina

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dům v Českém Krumlově, kde zemřel

Dům v Českém Krumlově, kde zemřel

Foto Pavel Polák

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1884, č. 1, s. 2

Obálka a ozdobná vazba (1885) jeho dějin biskupství a diecéze budějovickéObálka a ozdobná vazba (1885) jeho dějin biskupství a diecéze budějovické

Obálka a ozdobná vazba (1885) jeho dějin biskupství a diecéze budějovické

"Laudate", tj. chvalozpěv, věnovaný Mardetschlägerem biskupu Janu Valeriánu Jirsíkovi u příležitosti jeho vizitace ve Slavkově dne 6. září 1856, zachoval se v opise Leonharda Thüra na stránkách tamní školní kroniky s poznámkou, že originál se nachází v rukou autorových

Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Titulní list (1877) jiné jeho knihy, vydané v bavorském Řezně a provázené doporučením českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka

Titulní list (1877) jiné jeho knihy, vydané v bavorském Řezně a provázené doporučením českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka

Jeho český článek k historii českobudějovického divadla má vedle zapadlých textů Reinholda Huyera a novějších souhrnů Wilhelma Formanna a G. K. Meerwalda, psaných německy, ojedinělou hodnotu

Repro Budivoj, 1877, č. 70, s. 1 a č. 73, s. 2-3

Titulní list jím opsané práce otcovy z roku 1885 o dějinách města Českých Budějovic s litografií Georga Zorna, zachycující budějovické náměstí v půli 19. stoletíTitulní list jím opsané práce otcovy z roku 1885 o dějinách města Českých Budějovic s litografií Georga Zorna, zachycující budějovické náměstí v půli 19. století

Titulní list jím opsané práce otcovy z roku 1885 o dějinách města Českých Budějovic s litografií Georga Zorna, zachycující budějovické náměstí v půli 19. století

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 157 a 334, ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Filiace českobudějovických kronik zaznamenává na schématu Karla Pletzera i tzv.
 "kroniku Mardetschlägerovu", sepsanou jeho otcem

Filiace českobudějovických kronik zaznamenává na schématu Karla Pletzera i tzv.
"kroniku Mardetschlägerovu", sepsanou jeho otcem

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 254

Kostel sv. Bartoloměje ve SlavkověKostel sv. Bartoloměje ve Slavkově

Kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově

Foto Ivo Kareš

Interiér kostela na Seidelově snímku

Interiér kostela na Seidelově snímku

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Květoucí brambořík u Slavkova na podzim 2020

Květoucí brambořík u Slavkova na podzim 2020

Foto Petr Hudičák

Hrad Kuglveit na obraze Ferdinanda Runka z roku 1822...

Hrad Kuglveit na obraze Ferdinanda Runka z roku 1822...

Repro F. Mareš, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském.
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 305

... a dnes... a dnes

... a dnes

Foto Ivo Kareš

Rekonstrukce možné podoby královského hrádku v Kuklově

Rekonstrukce možné podoby královského hrádku v Kuklově

Repro J. Polách, Jan Smil z Křemže : život táborského hejtmana a loupeživého rytíře (2011), s. 23

Kostel v Kuklově na rytině kněžny Pauliny von Schwarzenberg z roku 1805

Kostel v Kuklově na rytině kněžny Pauliny von Schwarzenberg z roku 1805

Repro F. Mareš, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském. Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 306

Navštívení Panny Marie na deskovém obraze z Kuklova (15. století)

Navštívení Panny Marie na deskovém obraze z Kuklova (15. století)

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 7, s. obálka

Kostel a klášter v Kuklově v roce 2018Kostel a klášter v Kuklově v roce 2018

Kostel a klášter v Kuklově v roce 2018

Foto Ivo Kareš

Úvod podrobné historie hradu a kláštera "Kugelvaidského", jak ji ve své knize "Farní osada Brloh"
z roku 1894 česky popsal učitel Jan Elias

Repro J. Elias, Farní osada Brloh (1894), s. 34-37, 39-42

Opravená výklenková kaple v Kuklově

Opravená výklenková kaple v Kuklově

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist