logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS MARKUS

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1972, č. 1/2, s. 17

Dr. Karl Essenwein (1813-1878), Stifterův domácí lékař v Linci

Dr. Karl Essenwein (1813-1878), Stifterův domácí lékař v Linci

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 195

Záznam o jeho narození v křestní matrice linecké farnosti při kostele sv. Matyáše

Záznam o jeho narození v křestní matrice linecké farnosti při kostele sv. Matyáše

Repro Matricula Online

Stifterův dopis nakladateli Heckenastovi z dubna 1867 o práci na závěru románu Witiko

Repro Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich 2017, s. 198 a 199

Poslední Stifterův dopis, napsaný šest dnů před smrtí nakladateli Heckenastovi do Pešti

Poslední Stifterův dopis, napsaný šest dnů před smrtí nakladateli Heckenastovi do Pešti

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 194

Kanovník Joseph Schropp (1800-1869), který udělil Stifterovi v noci z 25. na 26. ledna 1868 svátosti umírajících, na obraze malíře Sebastiana Stiefa (1811-1889)

Kanovník Joseph Schropp (1800-1869), který udělil Stifterovi v noci z 25. na 26. ledna 1868 svátosti umírajících, na obraze malíře Sebastiana Stiefa (1811-1889)

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 197

Lístek o ohledání Stifterovy mrtvoly uvádí jako posledni nemoc zesnulého "vysilující horečku po ztvrdnutí jater" a rubriku o opatřeních při náhlém a nezvyklém způsobu úmrtí nechává podepsaný tu Dr. Franz Keinzelsberger nevyplněnu

Lístek o ohledání Stifterovy mrtvoly uvádí jako posledni nemoc zesnulého "vysilující horečku po ztvrdnutí jater" a rubriku o opatřeních při náhlém a nezvyklém způsobu úmrtí nechává podepsaný tu Dr. Franz Keinzelsberger nevyplněnu

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 198

Stifterův úmrtní list, vystavený roku 1874 městským farním úřadem v Linci

Stifterův úmrtní list, vystavený roku 1874 městským farním úřadem v Linci

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 200

Rakouský čestný kříž pro vědu a umění

Rakouský čestný kříž pro vědu a umění

Repro Wikipedia (ze sbírek Národního muzea v Praze)

Město Linec na skvostné rytině Matthäuse Meriana (1593-1650)

Město Linec na skvostné rytině Matthäuse Meriana (1593-1650)

Repro www stránky Stadt Linz

O Stifterově pomníku v Linci, který vytvořil vídeňský sochař Hans Rathausky (1858-1912), přednesl jeho otec Adalbert Markus projev na valné hromadě Deutscher Böhmerwaldbund v roce 1894

O Stifterově pomníku v Linci, který vytvořil vídeňský sochař Hans Rathausky (1858-1912), přednesl jeho otec Adalbert Markus projev na valné hromadě Deutscher Böhmerwaldbund v roce 1894

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1955, č. 1. s. 3

Ještě jednou Stiterův pomník v Linci, o jehož zřízení se jeho otec zasloužil

Ještě jednou Stiterův pomník v Linci, o jehož zřízení se jeho otec zasloužil

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist