logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERBERT VON MAROUSCHEK

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, s. 61

Při práci

Při práci

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Před svým vídeňským nakladatelstvím

Před svým vídeňským nakladatelstvím

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

V této prachatické vile začal roku 1933 vycházet časopis Mein Böhmerwald

V této prachatické vile začal roku 1933 vycházet časopis Mein Böhmerwald

Repro Mein Böhmerwald, 1942, č. 10-11, s. 1

Snímek z roku 1940 nevyžaduje nijakého komentáře - i časopis "Mein Böhmerwald" se hákovému kříži nijak nevyhýbá

Snímek z roku 1940 nevyžaduje nijakého komentáře - i časopis "Mein Böhmerwald" se hákovému kříži nijak nevyhýbá

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

"Nositel Řádu krve" ("Blutorden"), udělovaného od roku 1933 "Vůdcem" na paměť jeho puče, potlačeného o deset let dříve, tu roku 1941 v lednovém čísle svého časopisu oznamuje svou svatbu s paní Gertrud, roz. Grammanitsch, od nynějška "von Marouschek"

"Nositel Řádu krve" ("Blutorden"), udělovaného od roku 1933 "Vůdcem" na paměť jeho puče, potlačeného o deset let dříve, tu roku 1941 v lednovém čísle svého časopisu oznamuje svou svatbu s paní Gertrud, roz. Grammanitsch, od nynějška "von Marouschek"

Repro Mein Böhmerwald, 1941, č. 2, s. 35

Záhlaví redakce a erb rodu (1942)

Záhlaví redakce a erb rodu (1942)

Obálka jeho knihy z roku 1941 s opravdu výrazným Libínem

Obálka jeho knihy z roku 1941 s opravdu výrazným Libínem

Repro www stránky ZVAB - Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher

Titulní list této knihy opět s prachatickým motivem a ilustrace, zachycující město ve válečné vřavěTitulní list této knihy opět s prachatickým motivem a ilustrace, zachycující město ve válečné vřavě

Titulní list této knihy opět s prachatickým motivem a ilustrace, zachycující město ve válečné vřavě

Obálka (1943) sbírky básní Singen und Sagen vydané ve Vídni vlastním nákladem

Obálka (1943) sbírky básní Singen und Sagen vydané ve Vídni vlastním nákladem

Soumarský zvon nad Prachaticemi, o kterém píše ve své básni, na obálce jednoho z čísel krajanského měsíčníku v roce 95. výročí narození autora

Soumarský zvon nad Prachaticemi, o kterém píše ve své básni, na obálce jednoho z čísel krajanského měsíčníku v roce 95. výročí narození autora

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 8, obálka

Nepodepsaný text na stránkách krajanského měsíčníku podává mj. zprávu o tom, že Marouschek vylákal obrazy od Gustava Braunera a zčásti je rozprodal, takže byl ve Vídni odsouzen ke 3 měsícům vězení a pokutě 7 tisíc šilinků, ačkoli Brauner si ztracených děl cenil na 20 tisíc šilinků - zpráva dodává, že Marouschek nebyl mnohými oblíben už dávno a že jim jeho pád dává za pravdu

Nepodepsaný text na stránkách krajanského měsíčníku podává mj. zprávu o tom, že Marouschek vylákal obrazy od Gustava Braunera a zčásti je rozprodal, takže byl ve Vídni odsouzen ke 3 měsícům vězení a pokutě 7 tisíc šilinků, ačkoli Brauner si ztracených děl cenil na 20 tisíc šilinků - zpráva dodává, že Marouschek nebyl mnohými oblíben už dávno a že jim jeho pád dává za pravdu

Repro Hoam!, 1958, č. 5, s. 21-22

Podrobné vylíčení jeho neblahého vídeňského konce v "nepopsatelné bídě" na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1961, č. 3, s. 84-85

Zpráva o jeho úmrtí v jiném krajanském časopisu

Zpráva o jeho úmrtí v jiném krajanském časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 5, s. 181

Jeho děd, lékař Karl Marouschek (1844-1913), působící v letech 1880-1891 v Českých Budějovicích...

Jeho děd, lékař Karl Marouschek (1844-1913), působící v letech 1880-1891 v Českých Budějovicích...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

... a otec Ferdinand von Marouschek na snímku z roku 1897

... a otec Ferdinand von Marouschek na snímku z roku 1897

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Snímek z otcovy svatby ve Vídni (jinak byl Ferdinand Marouschek, vídeňský bankovní inspektor a revident, rodem z Prahy) s Charlotte Hanuschovou v únoru roku 1905

Snímek z otcovy svatby ve Vídni (jinak byl Ferdinand Marouschek, vídeňský bankovní inspektor a revident, rodem z Prahy) s Charlotte Hanuschovou v únoru roku 1905

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Nekrolog jeho strýce Gustava, rodáka z Českých Budějovic, na stránkách zdejšího německého listu

Nekrolog jeho strýce Gustava, rodáka z Českých Budějovic, na stránkách zdejšího německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 28, s. 6

Zpráva o úmrtí jeho matky na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1951

Zpráva o úmrtí jeho matky na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1951

Repro Hoam!, 1951, č. 10, s. 21

Stránky o něm, o jeho předcích a potomcích v Almanachu českých šlechtických a rytířských rodů 2009

Stránky o něm, o jeho předcích a potomcích v Almanachu českých šlechtických a rytířských rodů 2009

Repro K. Vavřínek, Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2009 (2008), vazba a s. 216-218

Záznam Ing. Antonína Nikendeye o lhenickém hrobě jeho pratety Aloisie i s letopočty narození a úmrtí, které revidují a doplňují data z Almanachu českých šlechtických rodů

Záznam Ing. Antonína Nikendeye o lhenickém hrobě jeho pratety Aloisie i s letopočty narození a úmrtí, které revidují a doplňují data z Almanachu českých šlechtických rodů

Repro archív Kohoutího kříže

Záznam vimperské křestní matriky o tamním narození a křtu jeho praděda Karla, který podle dodatečného přípisu obdržel od císařského Veličenstva v listopadu 1872 šlechtický titul a predikát "Maroo"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist