logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS MARSCH

Jeho podpis...

Jeho podpis...

Repro Kronika obecné školy Lučina 1919–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

... a zápis ve školní kronice

... a zápis ve školní kronice

Repro Kronika obecné školy Lučina 1919–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Stará fotografie zachytila Lučinu i se školou (viz i Franz Engel a Karl Tiersch)

Stará fotografie zachytila Lučinu i se školou (viz i Franz Engel a Karl Tiersch)

Repro www stránky Zaniklé obce, ze sbírky Pavla Procházky

Výstavba přehrady na místě obce

Výstavba přehrady na místě obce

Repro www stránky Zaniklé obce, ze sbírky Pavla Procházky

Tady stávala LučinaTady stávala Lučina

Tady stávala Lučina

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Pavel Procházka

Pasáž z knihy Vzorek bez ceny od Norberta Frýda o sklárně v Sorghofu, kde stály budovy brusíren a leštíren až do sedmdesátých let 20. století

Repro N. Frýd, Vzorek bez ceny a pan biskup, aneb, Začátek posledních sto let (1966), s. 55-58

Německé heslo Sorghofu ve Wikipedii je na rozdíl od českého velice obsažné a připomíná i Frýdovu knihu

Německé heslo Sorghofu ve Wikipedii je na rozdíl od českého velice obsažné a připomíná i Frýdovu knihu

Repro Wikipedia

Tavenina z někdejší sklárny v Lučině

Tavenina z někdejší sklárny v Lučině

Repro www stránky Zaniklé obce, ze sbírky Pavla Procházky

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist