logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN MÄRTEN

Záznam jáchymovské oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů dne 7. června roku 1859

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Narodil se podle jáchymovské křestní matriky dne 12. listopadu roku 1859 v Jáchymově (Joachimsthal) čp. 8 c.k. asistentovi zdejšího berního úřadu Florianu Maertnovi (synu Josefa Märtna, hostinského v Libkovicích /Libkowitz/ čp. 9, statek Žlutice /Gut Luditz/, a Caroline, roz. Pöschlové rovněž z Libkovic), a jeho ženě Anně, roz. Miesl, Edle von Zeileisen (tento šlechtický přídomek je odvozen od označení bočního jáchymovského údolí, jímž dnes vede tamní ulice K Lanovce), dceři Ludwiga Mießla, šlechtice (Edler) von Zeileisen, měšťana a obchodníka v Jáchymově čp. 145, a Cathariny, roz. Grabové z Kadaně (Kaaden) čp. 163 - byl pak pokřtěn v jáchymovském kostele sv. Jáchyma a sv. Anny (jde jinak o prvý vůbec luteránský kostel v Čechách, postavený v letech 1534-1540 a vysvěcený na katolický chrám teprve roku 1624) na jméno Johann Nepomuk Martin Florian Maertn

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodný Jáchymov na snímku z počátku 20. století

Rodný Jáchymov na snímku z počátku 20. století

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 177

Kostel sv. Jáchyma v Jáchymově

Kostel sv. Jáchyma v Jáchymově

Foto Pavel Polák

Se členy učitelského sboru školy v Horní Stropnici zde sedí (psán Märtn) roku 1893 prvý zleva pod obrazy císaře Františka Josefa a tehdy ještě žijící císařovny Alžběty (Sissi), vedle něho směrem doprava sedící Karl Paschek, Franz Steinko (stojící) a druhý zprava sedící Franz Fischer

Se členy učitelského sboru školy v Horní Stropnici zde sedí (psán Märtn) roku 1893 prvý zleva pod obrazy císaře Františka Josefa a tehdy ještě žijící císařovny Alžběty (Sissi), vedle něho směrem doprava sedící Karl Paschek, Franz Steinko (stojící) a druhý zprava sedící Franz Fischer

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho přeložení k 1. dubnu roku 1896 na místo řídícího učitele v Tiché na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Záznam o jeho přeložení k 1. dubnu roku 1896 na místo řídícího učitele v Tiché na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady figuruje mezi členy školní rady okresu Kaplice, jak její složení zaznamenala v roce 1899 školní kronika obce Bukovsko (Buggaus), jako řídící učitel v Tiché (Oppolz)

Tady figuruje mezi členy školní rady okresu Kaplice, jak její složení zaznamenala v roce 1899 školní kronika obce Bukovsko (Buggaus), jako řídící učitel v Tiché (Oppolz)

Repro Kronika německé obecné školy Bukovsko, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o činnosti místní skupiny německého Böhmerwaldbundu v Horní Stropnici, kterou v roce 1884 spoluzaložil a jejímž byl i prvým zapisovatelem

Zpráva o činnosti místní skupiny německého Böhmerwaldbundu v Horní Stropnici, kterou v roce 1884 spoluzaložil a jejímž byl i prvým zapisovatelem

Repro F. Steinko, Gedenkbuch des Marktes Strobnitz (1902), s. 44-45

Obálka (1894)

Obálka (1894)

Červená papírová záložka má tu zvěstovat o kaplické vlastivědě, že "kniha může být vydána jen proti zaplacení v hotovosti"

Červená papírová záložka má tu zvěstovat o kaplické vlastivědě, že "kniha může být vydána jen proti zaplacení v hotovosti"

Repro archív Kohoutího kříže

Kronika školy v Horní Stropnici uvádí v opise pochvalný dekret okresní školní rady Märt’novi (tak je tu psán příjmením) za jeho Kaplickou vlastivědu

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Separátní otisk z krumlovského listu Deutsche Böhmerwald-Zeitung, vložený v Märtenem uspořádané "Kaplitzer Heimatskunde", reaguje obsáhle na kritiku, kterou proti knize vznesl Dr. Johann Matthäus Klimesch

Záznam o jeho skonu v malontské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí...

Zpráva o jeho úmrtí...

Repro Budweiser Zeitung, 1904, č. 57, s. 4

... a nekrolog v českobudějovickém německém listu

... a nekrolog v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1904, č. 58, s. 8

Poděkování vdovy za projevy učasti

Poděkování vdovy za projevy učasti

Repro Budweiser Zeitung, 1904, č. 59, s. 11

Karl Franz Leppa k němu ve svých poznámkách o význačných Šumavanech pro hornoplánské muzeum uvádí některé chybné údaje

Karl Franz Leppa k němu ve svých poznámkách o význačných Šumavanech pro hornoplánské muzeum uvádí některé chybné údaje

Náhrobní deska Leopolda Janauscheka, autora studie zmiňované v jeho textu, na hřbitově v Heiligenkreuz

Náhrobní deska Leopolda Janauscheka, autora studie zmiňované v jeho textu, na hřbitově v Heiligenkreuz

Foto Ján Trnka

Razítko okresního hejtmanství v Kaplici

Razítko okresního hejtmanství v Kaplici

Repro SOkA České Budějovice

Pečeť okresního zastupitelstva v Nových Hradech

Pečeť okresního zastupitelstva v Nových Hradech

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist