logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN MÄRTEN

Záznam jáchymovské oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů dne 7. června roku 1859

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Narodil se podle jáchymovské křestní matriky dne 12. listopadu roku 1859 v Jáchymově (Joachimsthal) čp. 8 c.k. asistentovi zdejšího berního úřadu Florianu Maertnovi (synu Josefa Märtna, hostinského v Libkovicích /Libkowitz/ čp. 9, statek Žlutice /Gut Luditz/, a Caroline, roz. Pöschlové rovněž z Libkovic), a jeho ženě Anně, roz. Miesl, Edle von Zeileisen (tento šlechtický přídomek je odvozen od označení bočního jáchymovského údolí, jímž dnes vede tamní ulice K Lanovce), dceři Ludwiga Mießla, šlechtice (Edler) von Zeileisen, měšťana a obchodníka v Jáchymově čp. 145, a Cathariny, roz. Grabové z Kadaně (Kaaden) čp. 163 - byl pak pokřtěn v jáchymovském kostele sv. Jáchyma a sv. Anny (jde jinak o prvý vůbec luteránský kostel v Čechách, postavený v letech 1534-1540 a vysvěcený na katolický chrám teprve roku 1624) na jméno Johann Nepomuk Martin Florian Maertn

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodný Jáchymov na snímku z počátku 20. století

Rodný Jáchymov na snímku z počátku 20. století

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 177

Kostel sv. Jáchyma v Jáchymově

Kostel sv. Jáchyma v Jáchymově

Foto Pavel Polák

Se členy učitelského sboru školy v Horní Stropnici zde sedí (psán Märtn) roku 1893 prvý zleva pod obrazy císaře Františka Josefa a tehdy ještě žijící císařovny Alžběty (Sissi), vedle něho směrem doprava sedící Karl Paschek, Franz Steinko (stojící) a druhý zprava sedící Franz Fischer

Se členy učitelského sboru školy v Horní Stropnici zde sedí (psán Märtn) roku 1893 prvý zleva pod obrazy císaře Františka Josefa a tehdy ještě žijící císařovny Alžběty (Sissi), vedle něho směrem doprava sedící Karl Paschek, Franz Steinko (stojící) a druhý zprava sedící Franz Fischer

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady figuruje mezi členy školní rady okresu Kaplice, jak její složení zaznamenala v roce 1899 školní kronika obce Bukovsko (Buggaus), jako řídící učitel v Tiché (Oppolz)

Tady figuruje mezi členy školní rady okresu Kaplice, jak její složení zaznamenala v roce 1899 školní kronika obce Bukovsko (Buggaus), jako řídící učitel v Tiché (Oppolz)

Repro Kronika německé obecné školy Bukovsko, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o činnosti místní skupiny německého Böhmerwaldbundu v Horní Stropnici, kterou v roce 1884 spoluzaložil a jejímž byl i prvým zapisovatelem

Zpráva o činnosti místní skupiny německého Böhmerwaldbundu v Horní Stropnici, kterou v roce 1884 spoluzaložil a jejímž byl i prvým zapisovatelem

Repro F. Steinko, Gedenkbuch des Marktes Strobnitz (1902), s. 44-45

Obálka (1894)

Obálka (1894)

Červená papírová záložka má tu zvěstovat o kaplické vlastivědě, že "kniha může být vydána jen proti zaplacení v hotovosti"

Červená papírová záložka má tu zvěstovat o kaplické vlastivědě, že "kniha může být vydána jen proti zaplacení v hotovosti"

Repro archív Kohoutího kříže

Kronika školy v Horní Stropnici uvádí v opise pochvalný dekret okresní školní rady Märt’novi (tak je tu psán příjmením) za jeho Kaplickou vlastivědu

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho přeložení k 1. dubnu roku 1896 na místo řídícího učitele v Tiché
na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Záznam o jeho přeložení k 1. dubnu roku 1896 na místo řídícího učitele v Tiché
na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Separátní otisk z krumlovského listu Deutsche Böhmerwald-Zeitung, vložený v Märtenem uspořádané "Kaplitzer Heimatskunde", reaguje obsáhle na kritiku, kterou proti knize vznesl Dr. Johann Matthäus Klimesch

Razítko učitelského sdružení okresu Nové Hrady

Razítko učitelského sdružení okresu Nové Hrady

Repro SOkA České Budějovice

Karl Franz Leppa k němu ve svých poznámkách o význačných Šumavanech pro hornoplánské muzeum uvádí některá nesnadno doložitelná fakta (rychnovská matrika je nepotvrzuje - viz níže)

Karl Franz Leppa k němu ve svých poznámkách o význačných Šumavanech pro hornoplánské muzeum uvádí některá nesnadno doložitelná fakta (rychnovská matrika je nepotvrzuje - viz níže)

Podle tohoto záznamu v úmrtní matrice farní obce Rychnov nad Malší zemřel v Bukovsku v září 1911 ředitel tamní školy zcela jiného jména a ani kronika bukovské školy Märtena jako svého ředitele v předešlých letech neuvádí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Náhrobní deska Leopolda Janauscheka, autora studie zmiňované v jeho textu, na hřbitově v Heiligenkreuz

Náhrobní deska Leopolda Janauscheka, autora studie zmiňované v jeho textu, na hřbitově v Heiligenkreuz

Foto Ján Trnka

Razítko okresního hejtmanství v Kaplici

Razítko okresního hejtmanství v Kaplici

Repro SOkA České Budějovice

Pečeť okresního zastupitelstva v Nových Hradech

Pečeť okresního zastupitelstva v Nových Hradech

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist