logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL MARTINEK

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Rožmberk nad Vltavou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodiče a sourozenci v "rodovém katastru" farní obce Rožmberk nad Vltavou

Jeho rodiče a sourozenci v "rodovém katastru" farní obce Rožmberk nad Vltavou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznamy o jeho maturitní zkoušce na českobudějovickém německém učitelském ústavu v roce 1882

Repro SOkA České Budějovice, fond Státní učitelský ústav (německý) České Budějovice

Záznam o narození manželky Johanny (Jenny) v křestní matrice farnosti při kostele Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik PMV O8

Záznam o svatbě v knize oddaných farnosti při malostranském kostele Panny Marie Vítězné

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik PMV O8

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro novohradský dům čp. 114 v Kostelní ulici (Kirchengasse), kde žil se svou ženou Jenny

Repro Sčítání lidu 1921, Nové Hrady, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 114 na snímku z roku 2020

Dům čp. 114 na snímku z roku 2020

Foto Veronika Dušáková

Už jako důchodce v seznamu učitelů novohradské školy

Už jako důchodce v seznamu učitelů novohradské školy

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 230-231

Článek o jeho loučení s novohradskou školou v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1936, č. 80, s. 8

Titulní list jeho sbírky "kostelních písní pro katolickou školní mládež"

Titulní list jeho sbírky "kostelních písní pro katolickou školní mládež"

Obálka (1932) a obsah sbírky českých kázání (májových promluv) k jednotlivým (zde jen 31) oslovením mariánské litanie

Obálka (1932) a obsah sbírky českých kázání (májových promluv) k jednotlivým (zde jen 31) oslovením mariánské litanie

Ze vzpomínky Helmutha Posnera na odsun se dovídáme, že s manželkou byli v transportu, který odjel z Kaplice 28. května 1946...

Rapro Glaube und Heimat, 1994, č. 4, s. 21

... a ze zprávy o manželčině úmrtí pak alespoň rok a místo jeho skonu

... a ze zprávy o manželčině úmrtí pak alespoň rok a místo jeho skonu

Rapro Glaube und Heimat, 1951, č. 4, s. 22

Škola v Nových Hradech, kde učil

Škola v Nových Hradech, kde učil

Foto Ivo Kareš

Novohradský kostel sv. Petra a Pavla

Novohradský kostel sv. Petra a Pavla

Foto Leona Töröková

Jeho synovec, generál Robert Martinek

Jeho synovec, generál Robert Martinek

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Obsáhlý generálův nekrolog v Budweiser Zeitung zmiňuje i jeho strýce

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 54, s. 9

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist