logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OSKAR MASCHEK

Repro Glaube und Heimat, 2022, č. 3, s. 33

Repro Sudetenpost, 1974, č. 13/14, s. 4

Repro Kronika německé obecné školy Desky, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle záznamu v matrice farní obce Německý Benešov byl jeho otec zdejším učitelem, dědeček z otcovy strany majitelem domu v Suchém Vrbném čp. 1, maminka pak dcerou benešovského obchodníka Bernarda Mayera, který jako novorozencův kmotr připojil vpravo i svůj podpis

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě jeho rodičů v listopadu roku 1895 v Německém Benešově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho jméno na seznamu sextánů německého gymnázia v Budějovicích ve školním roce 1916/1917 s poznámkou, že narukoval do války

Jeho jméno na seznamu sextánů německého gymnázia v Budějovicích ve školním roce 1916/1917 s poznámkou, že narukoval do války

Repro XLVI. Jahresbericht des k.k. deutschen Staatsgymnasiums in Budweis, veröffentlich am Schlusse des Schuljahres 19161917, s. 24

Ještě jako student práv se v roce 1923 účastnil oslav 500. výročí pivovaru v Německém Benešově, byl autorem historické hry, v níž také vystupoval v roli benešovského purkmistra; mezi účinkujícími vidíme i medika Waltera Dicka

Ještě jako student práv se v roce 1923 účastnil oslav 500. výročí pivovaru v Německém Benešově, byl autorem historické hry, v níž také vystupoval v roli benešovského purkmistra; mezi účinkujícími vidíme i medika Waltera Dicka

Repro Budweiser Zeitung, 1923, č. 74, s. 6

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 3, Matrika doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze / Německé univerzity v Praze (1904-1924), s. 910 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Záznam z kroniky školy v Deskách, kde ve školním roce 1921/1922 působil, o jeho pražské promoci na doktora práv v červnu roku 1924Záznam z kroniky školy v Deskách, kde ve školním roce 1921/1922 působil, o jeho pražské promoci na doktora práv v červnu roku 1924

Záznam z kroniky školy v Deskách, kde ve školním roce 1921/1922 působil, o jeho pražské promoci na doktora práv v červnu roku 1924

Repro Kronika německé obecné školy Desky, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Roku 1935 byl pověřen jako vrchní komisař politické správy prozatímním vedením okresního úřadu v Kaplici, jak vidíme v zápisu školní kroniky ve Svatém Tomáši

Roku 1935 byl pověřen jako vrchní komisař politické správy prozatímním vedením okresního úřadu v Kaplici, jak vidíme v zápisu školní kroniky ve Svatém Tomáši

Repro Kronika německé obecné školy ve Svatém Tomáši, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Německé gymnázium v Budějovicích na pohlednici z roku 1906 ze sbírky Reinholda Finka...

Německé gymnázium v Budějovicích na pohlednici z roku 1906 ze sbírky Reinholda Finka...

... a Gymnázium Česká ze stejného místa o sto let později (viz i Tassilo Bitzan a Placidus Hammer)

... a Gymnázium Česká ze stejného místa o sto let později (viz i Tassilo Bitzan a Placidus Hammer)

Foto Ivo Kareš

Po desítkách let se u příležitosti 110. výročí otevření budovy gymnázia vrátilo do prostoru schodiště Foucaultovo kyvadlo, které tam bývalo v době Maschekových studií

Po desítkách let se u příležitosti 110. výročí otevření budovy gymnázia vrátilo do prostoru schodiště Foucaultovo kyvadlo, které tam bývalo v době Maschekových studií

Foto Ivo Kareš

Jak vidíme ze záznamu v městské matrice, c.k. cejchmistr Stocklöw a jeho vlídná paní, zmiňovaní v Maschekově českobudějovické vzpomínce, opravdu existovali

Jak vidíme ze záznamu v městské matrice, c.k. cejchmistr Stocklöw a jeho vlídná paní, zmiňovaní v Maschekově českobudějovické vzpomínce, opravdu existovali

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pohled přes někdejší Německý Benešov na horu Vysoký kámen, jinak zvanou Slepice

Pohled přes někdejší Německý Benešov na horu Vysoký kámen, jinak zvanou Slepice

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 215

Vzpomínky na rodný Benešov v měsíčníku Waldheimat doprovázely tyto dva snímky Josefa Seidela

Vzpomínky na rodný Benešov v měsíčníku Waldheimat doprovázely tyto dva snímky Josefa Seidela

Vzpomínky na rodný Benešov v měsíčníku Waldheimat doprovázely tyto dva snímky Josefa Seidela

Repro Waldheimat, 1928, č. 7, s. 97 a 98

Památník padlým v 1. světové válce na hřbitově v Benešově nad Černou, na jehož vysvěcení také vzpomínal

Památník padlým v 1. světové válce na hřbitově v Benešově nad Černou, na jehož vysvěcení také vzpomínal

Foto Ján Trnka

O něm na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 2022, č. 3, s. 33-34

Podle listu Lidová demokracie z 23. října roku 1957 byla hrubá stavba Lipenské přehrady dokončena 6 týdnů před termínem na počest 40. výročí VŘSR (tato zkratka, dnes už pro někoho nesrozumitelná, značí Velkou říjnovou socialistickou revoluci, slavenou ovšem nikoli v říjnu, nýbrž v listopadu)

Podle listu Lidová demokracie z 23. října roku 1957 byla hrubá stavba Lipenské přehrady dokončena 6 týdnů před termínem na počest 40. výročí VŘSR (tato zkratka, dnes už pro někoho nesrozumitelná, značí Velkou říjnovou socialistickou revoluci, slavenou ovšem nikoli v říjnu, nýbrž v listopadu)

Repro Hoam!, 1957, č. 12, s- 26

Lipenské jezero s přehradní hrází od skalního útvaru na hoře Luč, jak panorama tam shora zachytil snímek Josefa Erharta z roku 1966...

Lipenské jezero s přehradní hrází od skalního útvaru na hoře Luč, jak panorama tam shora zachytil snímek Josefa Erharta z roku 1966...

Repro J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009)

... a na pohledu z Kramolína v roce 2014

... a na pohledu z Kramolína v roce 2014

Foto Ivo Kareš

Panoráma Alp z vyhlídky nad Lipnem, pohled na Dachstein a ostatní hory v Rakousku

Panoráma Alp z vyhlídky nad Lipnem, pohled na Dachstein a ostatní hory v Rakousku

Repro J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009), foto Josef Erhart

Pohled od vyhlídkového bodu nad Lipenským jezerem na Bavorské Alpy, Watzmann a okolí

Pohled od vyhlídkového bodu nad Lipenským jezerem na Bavorské Alpy, Watzmann a okolí

Repro J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009)

Lipenské jezero je dnes oblíbenou destinací Nizozemců a samotné Lipno hodně změnilo svou tvář

Foto Leona Töröková

Reportáž z cyklu Toulavá kamera o současnosti Lipna s vysvětlením německého původu jeho jména

Reportáž z cyklu Toulavá kamera o současnosti Lipna s vysvětlením německého původu jeho jména

Repro www stránky České televize

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist