logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ENGELBERT MATSCHINER

U nás nemá nikdo z obyvatel nouzi

"Bei uns hot koa Inwohner a Not. Jeder hot Erdäpfel und Kraut gnua zan Ess'n und a Korn kann er si a onbau'n, und der Schullehrer mocht uns so verdächti. Der muass weg. Dem werd'n mir 's scho no zoige!" (tj. "U nás nemá nikdo z obyvatel nouzi. Každej má k jídlu dost brambor i zelí a vobilí si může pěstovat, to jen učitel nás dělá podezřelejma. Ten musí pryč. Tomu eště ukážeme!" - pozn. překl.)


Böhmerwald Volksbote, 25. 3. 1911, s. 5

"Böhmerwald-Volksbote", což byl tiskový orgán sociální demokracie pro jižní Čechy ("Sozialdemokratisches Organ für Südböhmen" zněl jeho podtitul z 25. března roku 1911 takto zachytil výkřiky "klerikálních" sedláků proti učiteli německé školy v Červené (Rotsaifen), který je tu uveden jen zkratkou příjmení "P.", který se odvážil sesumírovat podání Franze Bernhausera, otce 4 nezaopatřených dětí a manžela ženy trpící epilepsií, adresované místodržiteli Coudenhoveovi (byl jím Karl Maria Coudenhove /1855-1913/, vzdálený bratranec poběžovických Coudenhoveů). Jedním z těch údajných "klerikálů" byl rolník z Lidlových Dvorů (Liedlhöfen) čp. 10 při osadě Červená u Kašperských Hor (Bergreichenstein) Engelbert Matschiner. Narodil se 21. července roku 1867 na zmínněném stavení čp. 10, kde předtím hospodařil i jeho otec Johann Matschiner s manželkou Annou, roz. Wastlovou, a také děd Wenzl s manželkou Theresií, roz. Weithsovou z Lidlových Dvorů čp. 11. Engelbertova matka Anna byla dcerou Johanna Wastla, rolníka v Šebestově (Sommerau) čp. 105 a Franzisky, roz. Winterové z Tejmlova (Teimlow) čp. 113. Dne 30. srpna 1892 se Engelbert Matschiner v Kašperských Horách oženil s Annou Wastlovou (*3. května 1869 v Šebestově, farnost Nicov /Nitzau/), dcerou Mathiase Wastla, rolníka v Šebestově čp. 105 a Marie, roz. Köckové z Pravětínských Lad (Gansau) čp. 2. Dne 23. července se pak podle přípisu v křestní matrice oženil podruhé, a to s Marií Theresií Harandovou. Do českého zemského sněmu kandidoval jako samostatný "christlicher Agrarier" a nacházíme ho ve výčtu významných představitelů německého agrárního hnutí i v novější publikaci "Za německou hroudu a zrno" (nakladatelství Karolinum 2023). Engelbert Matschiner i podle tohoto pramene zemřel v obci Merzalben ve spolkové zemi Porýní-Falc (Rheinland-Pfalz) 24. října roku 1957 ve věku 90 let.

- - - - -
* Lidlovy Dvory / Červená / Kašperské Hory / † † † Merzalben (RP)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Rodné Lidlovy Dvory
Záznam o jeho narození a křtu v křestní matrice Kašperských Hor
Záznam o jeho první svatbě v kašperskohorské knize oddaných

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist