logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER MAUDER

O mé práci

Pokouším se zjednodušením a precizností formulace dojít od propastné předmětnosti k nalezení abstrakce (v originále "durch präziße Formulierung von der abgründigen Gegenständlichkeit zur Abstraktion zu finden" - pozn. překl.).
Nepřestávám na skice, ale maluji obraz až do rohů. Potřebuji k tomu dlouhou dobu; polovinu času maluji na obraz obráceně postavený. Teď už člověk nevidí nijaké téma, zato padne zrak na každý falešný kout, na každou falešnou proporci, každý nesouhlas v rytmu. Dobrý obraz musí být i zavěšen hlavou dolů stejně "krásný".
Naším učitelem zůstává vždy příroda. Proti skutečnosti malovat nelze, sklon okapu stejně jako sklon horského svahu musí souhlasit formou - abstrahovat se tak jako tak ještě velice.
Neptejte se mě, kde beru podnět k obrazu, zeptejte se mě raději, čím má obraz být. Začínám s ním a nevím, čím se má stát. Na to dojde až při samé práci. Ráno nevím, jaké téma dnes zvolím. Vím, že bych rád maloval modrý či růžově šedý obraz, všechno ostatní pak se projeví během malování.
To, kdy se má s obrazem přestat, vám řekne obraz. To je věc odvahy. Musí se přestat včas, jinak se maluje do jalova (v originále "sonst malt man 's tot" - pozn. překl.).
Bydlit na venkově pro mne znamená být sám a moci sám na sobě pracovat, nemít vzory a nenacházet v každém domě galerii či obchod s obrazy, ale mít naopak po celé týdny čas jen na sebe a na svou práci.
Kdybych nemohl malovat v Bavorském lese, maloval bych nejraději v jižní Francii. Je tam tak nádherné světlo a nádherné barvy, tak kouzelná architektura. Jsem ale příliš stár, nemohu už odtud pryč.


Künstlerliste : Walter Mauder

Než poslední den roku 1999 (!) ve Zwieselu zemřel, byl už v těch dvou posledních letech života těžce nemocný muž, který měl po pětaosmdesátce velké zrakové potíže. Narodil se ještě před první světovou válkou 6. prosince 1913 řediteli tamní odborné sklářské školy profesoru Bruno Mauderovi a jeho ženě Elle, roz. Reithuberové. Bratr Hans Mauder se stal na zmíněné škole učitelem rytectví a zemřel už v roce 1970. Mladý Walter navštěvoval vyšší reálku v Pasově (Passau) a v Řezně (Regensburg) a byl už tehdy výkonným sportovcem. V letech 1933-1936 absolvoval Akademii užitého umění (Akademie für angewandte Kunst) v Mnichově (München) a od roku 1937 se věnoval už jen malování, když se pak v následujícím roce 1938 - to se i oženil s Giselou von Rohdenovou - usadil znovu a natrvalo už v rodném Zwieselu. Z manželství vzešly dvě dcery, Monika a Gundel. Válečnou službu ve wehrmachtu si odbýval ve Francii a pak v Rusku, kde byl těžce zraněn a od roku 1944 učil pak doma na stejné škole jako otec a bratr. Po válce se stal spoluzakladatelem významné umělecké skupiny Donau-Wald-Gruppe (DWG), sdružující malíře a sochaře, z nichž mnozí jsou zastoupeni i na webových stranách Kohoutího kříže. Velice se zasloužil i o tradici každoročně v červenci a srpnu pořádaných výtvarných výstav bavorského Waldvereinu, známých pod názvem Zwieseler Buntspecht (tj. "Zwieselský strakapoud"). V roce 1980 už sedmašedeátiletý začal se znovu zabývat i sklářskou tvorbou a šesnáct let nato se ještě stal i spoluzakladatelem Východobavorské sbírky umění (Kunstsammlung Ostbayern) v Hengersbergu. Už roku 1942 získal za svou tvorbu v Norimberku (Nürnberg) Cenu Albrechta Dürera a stal se členem uměleckého sdružení Deutscher Werkbund, založeného v roce 1907 v mnichovském hotelu Vier Jahreszeiten (tj. Čtyři roční doby). Roku 1980 se stal Walter Mauder nejen nositelem Spolkového záslužného kříže, ale získal i Kulturní cenu Waldvereinu, pečeť města Pasova a čestnou zlatou jehlici pasovského Kunstvereinu. Rok před smrtí mu byla udělena i Kulturní cena zemského okresu Regen. Jak o něm napsal Harald Grill (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže):

himmel und erde
bringt er ins gleichgewicht
und seine farben
leuchten uns heim
bis weit hinter die augen
nebe a zemi
uvádí v rovnováhu
a jeho barvy
vedou nás domů
až daleko za to co vidíme pouhým okem

Jeho životním námětem byla především dolnobavorská kulturní krajina, tak blízce sousedící se Šumavou, chtěli bychom dnes už s úlevou říci, že po osudovém století válek sestersky spolu v jedné jediné Evropě.

- - - - -
* Zwiesel (BY) / † † † Zwiesel (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Před svými obrazyPřed svými obrazy
V ateliéru

zobrazit všechny přílohy

TOPlist