logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH MAURHARD

S rodinou na snímku ze Seidelova ateliéru z 20. prosince 1916

S rodinou na snímku ze Seidelova ateliéru z 20. prosince 1916

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o jeho narození křestní matrice vídeňské městské části Meidling...

Repro Matricula Online

... a manželčině v jihomoravském Šatově

Repro Moravský zemský archiv Brno - Acta Publica

Záznam o narození dcery Francisky (Fanny) v křestní matrice farní obce Korneuburg s přípisy o svatbě a úmrtí

Repro Matricula Online

Tato podobenka "od Seidelů" je psána na příjmení Maurhard a zachycuje nejspíše právě Fanny

Tato podobenka "od Seidelů" je psána na příjmení Maurhard a zachycuje nejspíše právě Fanny

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Prvorozená dcera Elsa na snímku z ledna roku 1917

Prvorozená dcera Elsa na snímku z ledna roku 1917

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 54 na tehdejším náměstí Dr. Nitscheho (říká se tam Na Louži) s rodinou Maurhardových

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

V záznamu českokrumlovské knihy oddaných o Fannině svatbě je rodinné příjmení psáno pro změnu opět Maurhart, ženich Ing. Karl Kain byl v Českém Krumlově později majitelem Druck- und Verlagsanstalt Kain und Staininger a vydavatelem Deutsche Böhmerwald Zeitung

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dům čp. 54, kde žil, je dnes přičleněn do Kájovské ulice

Dům čp. 54, kde žil, je dnes přičleněn do Kájovské ulice

Foto Ivo Kareš

Obálka (1923) jeho průvodce po "horním městě" Český Krumlov a okolí

Obálka (1923) jeho průvodce po "horním městě" Český Krumlov a okolí

Obálka (asi 1935) jeho knižního titulu o "rukopisu zdravého a nemocného člověka", oba tituly vydala českokrumlovská tiskárna a nakladatelství Ottilie Wiltschkové...

Obálka (asi 1935) jeho knižního titulu o "rukopisu zdravého a nemocného člověka", oba tituly vydala českokrumlovská tiskárna a nakladatelství Ottilie Wiltschkové...

... a inzerát v pražském německém listu, který ukazuje, že v tomto oboru i podnikal

... a inzerát v pražském německém listu, který ukazuje, že v tomto oboru i podnikal

Repro Prager Tagblatt, 5. 3. 1936, s. 13 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho článek ve stranickém tisku NSDAP z pohnutých zářijových dní roku 1938 ilustruje tehdejší postoje německých Šumavanů, následky si tehdy jistě nedovedli ani představit

Repro Volksstime - Oberdonau-Zeitung, 24. 9. 1938, s. 13 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist