logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS MAUTSCHKA

Repro www stránky Österreichischer Wandervogel

Jako jednoroční dobrovolník na budějovickém snímku z roku 1912

Jako jednoroční dobrovolník na budějovickém snímku z roku 1912

Repro J. Stauda, Der Wandervogel in Böhmen : 1911-1912 (1975), obr. příl.

Psán ještě "Moutschka" na seznamu abiturientů budějovického státního gymnázia (hned za ním je spolužák až z dnes chorvatské Rijeky) z roku 1907

Psán ještě "Moutschka" na seznamu abiturientů budějovického státního gymnázia (hned za ním je spolužák až z dnes chorvatské Rijeky) z roku 1907

Repro XXXVII. programm des k.k. deutschen Staatsgymnasiums in Budweis, veröffentlich am Schlusse des Schuljahres 1907-1908, s. 47

Záhlaví jednoho z jeho vlastnoručně psaných dopisů zachycuje i pisatelův autogram

Záhlaví jednoho z jeho vlastnoručně psaných dopisů zachycuje i pisatelův autogram

Repro z rukopisné pozůstalosti zapůjčené Pavlem Mautschkou

Stránka z jeho deníku, psaná 12. prosince 1910 v Šindlových Dvorech, je z poloviny psána těsnopisem z důvodů, které asi znal toliko on

Stránka z jeho deníku, psaná 12. prosince 1910 v Šindlových Dvorech, je z poloviny psána těsnopisem z důvodů, které asi znal toliko on

Repro z rukopisné pozůstalosti zapůjčené Pavlem Mautschkou

Jeho medailon na stránkách ústředního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách ústředního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 30, s. 8

Podle rodového registru farní obce Strýčice měl Wenzl Moutschka, učitel v Lipanovicích, syn Wenzla Moutschky, rolníka z Jaronína a Marie, roz. Tanzerové, rovněž z Jaronína, se svou ženou Annou, roz. Riedlovou, dcerou Johanna Riedla, učitele v Lenoře, a jeho manželky Johanny, roz. Paniové, z Mýta čp. 15, jen jediného syna Johanna, narozeného v Lipanovicích 10. března 1888, tj. necelý měsíc po svatbě svých rodičů ve Strýčicích 13. února téhož roku

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam úmrtní matriky pro osadu Šindlovy Dvory o úmrtí otcovy prvé ženy Anny

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v českobudějovické knize oddaných o otcově druhé svatbě s Katharinou Stockingerovou v Českých Budějovicích 31. května 1902 - s přípisem z roku 1912, opravujícím chybné psaní Moučka na "správné" Mautschka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Z této zprávy krajanského měsíčníku vyplývá, že v srpnu 1954 zemřel v Bavorsku další syn Wenzela Mautschky, učitele ze Šindlových Dvorů, narozený v roce 1905 a neuvedený v rodovém katastru, protože pocházel z otcova druhého manželství, uzavřeného roku 1902 v Českých Budějovicích

Z této zprávy krajanského měsíčníku vyplývá, že v srpnu 1954 zemřel v Bavorsku další syn Wenzela Mautschky, učitele ze Šindlových Dvorů, narozený v roce 1905 a neuvedený v rodovém katastru, protože pocházel z otcova druhého manželství, uzavřeného roku 1902 v Českých Budějovicích

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 14

Parte jeho nevlastního bratra Richarda, prozrazující, že Hans měl ještě další nevlastní sourozence Waltera a Thildu, pocházející z otcova druhého manželství

Parte jeho nevlastního bratra Richarda, prozrazující, že Hans měl ještě další nevlastní sourozence Waltera a Thildu, pocházející z otcova druhého manželství

Repro Hoam!, 1954, č. 9, s. 32

Otcův učitelský životopis na stránkách kroniky obecné školy v Šindlových Dvorech

Otcův učitelský životopis na stránkách kroniky obecné školy v Šindlových Dvorech

Otcův učitelský životopis na stránkách kroniky obecné školy v Šindlových Dvorech

Repro Chronik der Volksschule in Schindelhöf, České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív

Drobná zpráva o úmrtí jeho devadesátiletého otce v listopadu 1950 na stránkách krajanského měsíčníku

Drobná zpráva o úmrtí jeho devadesátiletého otce v listopadu 1950 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1950, č. 12, s. 29

Někdejší německá škola v Jaroníně (čp. 17) a kámen v lesíku na stráni nad ní, na němž podle vzpomínky jeho vzdáleného příbuzného Pavla Mautschky bývala Hansova pamětní deskaNěkdejší německá škola v Jaroníně (čp. 17) a kámen v lesíku na stráni nad ní, na němž podle vzpomínky jeho vzdáleného příbuzného Pavla Mautschky bývala Hansova pamětní deska

Někdejší německá škola v Jaroníně (čp. 17) a kámen v lesíku na stráni nad ní, na němž podle vzpomínky jeho vzdáleného příbuzného Pavla Mautschky bývala Hansova pamětní deska

Foto Ivo Kareš

Budova školy v Šindlových Dvorech před a po rekonstrukciBudova školy v Šindlových Dvorech před a po rekonstrukci

Budova školy v Šindlových Dvorech před a po rekonstrukci

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Plánek rodných Lipanovic v roce 1945

Plánek rodných Lipanovic v roce 1945

Repro K. A. Sedlmeyer, Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 460

Někdejší škola v Lipanovicích

Někdejší škola v Lipanovicích

Foto Jan Mareš

Kaple na svážné lipanovické návsi

Kaple na svážné lipanovické návsi

Foto Jan Mareš

Rodné Lipanovice na dvou leteckých snímcích

Rodné Lipanovice na dvou leteckých snímcích

Rodné Lipanovice na dvou leteckých snímcích

Repro D. Kovář, Českobudějovickem s nadhledem (2008), s. 230 a Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 180

Vsi pod Buglatou a Vysokou Bětou - vlevo Lipanovice, vpravo Dobčice

Vsi pod Buglatou a Vysokou Bětou - vlevo Lipanovice, vpravo Dobčice

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist