logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN MAYER

Repro O. Hanke - B. Hanke, Die Spur der Bilder - Fotografen im Böhmerwald : bekannt - vergessent - unbekannt (2013)

Podle matriky farní obce Dolní Vltavice narodil se 20. prosince roku 1899 jako nemanželské dítě Anny Pichlerové, dcery chalupníka Franze Pichlera z Dolní Borkové a jeho ženy Theresie, roz. Illekové z Dolní Borkové čp. 29 - svědky jsou psáni horník Josef Mayer a jeho žena Katharina, kteří zřejmě dali novorozenci příjmení

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Inzerce jeho firmy v ulici "U měšťanské školy"

Inzerce jeho firmy v ulici "U měšťanské školy"

Repro Česko-německý adresář pro politický okres Český Krumlov (1930), Soudní okres Horní Planá, s. 15

Z Adresáře Republiky je patrno, že Mayer vlastnil
v Horní Plané jediný "fotoatelier"

Z Adresáře Republiky je patrno, že Mayer vlastnil
v Horní Plané jediný "fotoatelier"

Repro Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sv. I. (1931), s. 328

Dům čp. 197 v Horní Plané, jeho bydliště a sídlo firmy (ulice se dnes jmenuje Nad Hřištěm)

Dům čp. 197 v Horní Plané, jeho bydliště a sídlo firmy (ulice se dnes jmenuje Nad Hřištěm)

Foto Pavel Polák

O jeho odsouzení k deseti letům nucených prací a vrácení dvou balíčků
s potravinami, které mu byly zaslány k Vánocům

O jeho odsouzení k deseti letům nucených prací a vrácení dvou balíčků
s potravinami, které mu byly zaslány k Vánocům

Repro Hoam!, 1955, č. 4, s. 22

Tady podává na stránkách krajanského měsíčníku on sám zprávu o svém propuštění z československého vězení v říjnu roku 1955

Tady podává na stránkách krajanského měsíčníku on sám zprávu o svém propuštění z československého vězení v říjnu roku 1955

Repro Hoam!, 1955, č. 12, s. 23

Úmrtní oznámení jeho ženy (1969) v krajanském měsíčníku Hoam!

Úmrtní oznámení jeho ženy (1969) v krajanském měsíčníku Hoam!

Repro Hoam!, 1969, č. 8, s. 255

Horní Planá na jeho pohlednici z roku 1940

Horní Planá na jeho pohlednici z roku 1940

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Na jeho snímku vidíme tzv. Edelmannův smrk nad Horní Planou, zvaný později Stifterův, vyvrácený větrnou smrští roku 1969, znovu vysazený 7. květa 2005 za účasti Stifterova jmenovce a potomka...Na jeho snímku vidíme tzv. Edelmannův smrk nad Horní Planou, zvaný později Stifterův, vyvrácený větrnou smrští roku 1969, znovu vysazený 7. květa 2005 za účasti Stifterova jmenovce a potomka...

Na jeho snímku vidíme tzv. Edelmannův smrk nad Horní Planou, zvaný později Stifterův, vyvrácený větrnou smrští roku 1969, znovu vysazený 7. květa 2005 za účasti Stifterova jmenovce a potomka...

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 12, s. 516 a foto Jan Mareš

... již povyrostlý smrk v roce 2009...

... již povyrostlý smrk v roce 2009...

Foto Ivo Kareš

... a 2015

... a 2015

Foto Ivo Kareš

"Poustevna" ve Stifterově parku nad Horní Planou s označením snímku "foto Mayer Oberplan"

"Poustevna" ve Stifterově parku nad Horní Planou s označením snímku "foto Mayer Oberplan"

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Lenky Hůlkové, Horní Planá)

Dožínky v Hodňově roku 1935 na snímku rovněž z jeho fotoateliéru

Dožínky v Hodňově roku 1935 na snímku rovněž z jeho fotoateliéru

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Lenky Hůlkové, Horní Planá)

Česká škola v Černé v Pošumaví-Hůrce, otevřená v roce 1925, na dalším snímku z jeho ateliéru

Česká škola v Černé v Pošumaví-Hůrce, otevřená v roce 1925, na dalším snímku z jeho ateliéru

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Lenky Hůlkové, Horní Planá)

Dnes tu sídlí "Penzion U Méďů" (2021)

Dnes tu sídlí "Penzion U Méďů" (2021)

Foto Květa Cempírková

Hornoplánský hostinec "Zum Grünweber" (tj. U zeleného tkalce") na jeho fotografii

Hornoplánský hostinec "Zum Grünweber" (tj. U zeleného tkalce") na jeho fotografii

Repro Hoam!, 2014, č. 4, s. 11 (ze sbírky Lenky a Jiřího Hůlkových, Horní Planá)

Zachytil i svěcení praporu "Smíšeného výrobního družstva" ("Gemischte Gewerbegenossenschaft") v Zadní Zvonkové dne 19. srpna roku 1934 (4 roky nato bylo nacisty rozpuštěno jako všechny spolky v Německu)

Zachytil i svěcení praporu "Smíšeného výrobního družstva" ("Gemischte Gewerbegenossenschaft") v Zadní Zvonkové dne 19. srpna roku 1934 (4 roky nato bylo nacisty rozpuštěno jako všechny spolky v Německu)

Repro Hoam!, 2020, č. 8-9, s. 1

Před pazdernou v Horní Plané na jeho snímku

Před pazdernou v Horní Plané na jeho snímku

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 78 (ze sbírky Lenky a Jiřího Hůlkových, Horní Planá)

Požár v Perneku 25. července 1931 na jeho pohlednicích

Požár v Perneku 25. července 1931 na jeho pohlednicích

Požár v Perneku 25. července 1931 na jeho pohlednicích

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 179 a 189

Ukázky fotografií z jeho fotoateliéru, nalezených na často velmi poškozených skleněných deskách po roce 2000 v Horní Plané (poděkování za jejich záchranu patří Miroslavu Heresovi a za digitalizaci Pavlu Martinovskému z Horní Plané)

Ukázky fotografií z jeho fotoateliéru, nalezených na často velmi poškozených skleněných deskách po roce 2000 v Horní Plané (poděkování za jejich záchranu patří Miroslavu Heresovi a za digitalizaci Pavlu Martinovskému z Horní Plané)

Repro archív Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist