logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THERES MAYERHOFEROVÁ

Repro Glaube und Heimat, 2018, č. 11, s. 56

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2018, č. 11, s. 56

Parte matčino se Stifterovou kresbou kostela na Dobré Vodě nad Horní Planou...

Parte matčino se Stifterovou kresbou kostela na Dobré Vodě nad Horní Planou...

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 2, s. 94

... a parte její s pohledem na Horní Planou a Stifterovým citátem z Popsané jedličky

... a parte její s pohledem na Horní Planou a Stifterovým citátem z Popsané jedličky

Repro www stránky Wir trauern um...

V roce 1921 bydlila podle tohoto sčítacího archu v domě čp. 34 rodina Antona a Emilie Hoferových s jejich šesti dětmi, ovšem kromě pěti dalších "partají" podle archu sběrného

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Příběh hornoplánského domu čp. 34, kde bydlila i rodina knihkupce Aloise Löfflera a kde se narodil v březnu 1940 Horst Dietger Löffler

Příběh hornoplánského domu čp. 34, kde bydlila i rodina knihkupce Aloise Löfflera a kde se narodil v březnu 1940 Horst Dietger Löffler

Repro Historie městysu Horní Planá a přifařených obcí (1995), s. 172

Dům čp. 34 v Nádražní (dnes Jiráskově) ulici v Horní Plané

Dům čp. 34 v Nádražní (dnes Jiráskově) ulici v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Dům čp. 34 na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Dům čp. 34 na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

V hornoplánském domě čp. 47 bydlili podle sčítacího archu z roku 1921 Heinrich a Johanna Webingerovi se synem Matthiasem, narozeným 26. prosince 1902, a s dcerou Theresií, narozenou 1. září 1905

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jejího otce nacházíme i v tomto přehledu obyvatelů domu

Repro Historie městysu Horní Planá a přifařených obcí (1995), s. 186-186

Zaniklý dům čp. 47 v dolní části hornoplánského náměstí na snímku z roku 1986

Zaniklý dům čp. 47 v dolní části hornoplánského náměstí na snímku z roku 1986

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Podle archu sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 38 v Horní Plané tu syn Kathariny Webingerové Franz provozoval řeznictví

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 38 stále stojí

Dům čp. 38 stále stojí

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Nádražní ulice v Horní Plané na meziválečném snímku Josefa Seidela

Nádražní ulice v Horní Plané na meziválečném snímku Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Kostel sv. Hippolyta v Eferdingu

Kostel sv. Hippolyta v Eferdingu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist