logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THERES MAYERHOFEROVÁ

V roce 1921 bydlila podle tohoto sčítacího archu v domě čp. 34 rodina Antona a Emilie Hoferových s jejich šesti dětmi, ovšem kromě pěti dalších "partají" podle archu sběrného

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Příběh hornoplánského domu čp. 34, kde bydlila i rodina knihkupce Aloise Löfflera a kde se narodil v březnu 1940 Horst Dietger Löffler

Příběh hornoplánského domu čp. 34, kde bydlila i rodina knihkupce Aloise Löfflera a kde se narodil v březnu 1940 Horst Dietger Löffler

Repro Historie městysu Horní Planá a přifařených obcí (1995), s. 172

Dům čp. 34 v Nádražní (dnes Jiráskově) ulici v Horní Plané

Dům čp. 34 v Nádražní (dnes Jiráskově) ulici v Horní Plané

Foto Ivo Kareš

Dům čp. 34 na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Dům čp. 34 na leteckých snímcích z let 1949 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

V hornoplánském domě čp. 47 bydlili podle sčítacího archu z roku 1921 Heinrich a Johanna Webingerovi se synem Matthiasem, narozeným 26. prosince 1902, a s dcerou Theresií, narozenou 1. září 1905

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jejího otce nacházíme i v tomto přehledu obyvatelů domu

Repro Historie městysu Horní Planá a přifařených obcí (1995), s. 186-186

Zaniklý dům čp. 47 v dolní části hornoplánského náměstí na snímku z roku 1986

Zaniklý dům čp. 47 v dolní části hornoplánského náměstí na snímku z roku 1986

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Podle archu sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 38 v Horní Plané tu syn Kathariny Webingerové Franz provozoval řeznictví

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 38 stále stojí

Dům čp. 38 stále stojí

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Nádražní ulice v Horní Plané na meziválečném snímku Josefa Seidela

Nádražní ulice v Horní Plané na meziválečném snímku Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist