logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS MEISETSCHLÄGER

Na snímcích Franze Seidela z června 1939, psaných na jméno a adresu Meisetschläger Luis, Gojau, v uniformě sturmführera SANa snímcích Franze Seidela z června 1939, psaných na jméno a adresu Meisetschläger Luis, Gojau, v uniformě sturmführera SA

Na snímcích Franze Seidela z června 1939, psaných na jméno a adresu Meisetschläger Luis, Gojau, v uniformě sturmführera SA

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Pan řídící Alois Meisetschläger se školáky ze zaniklého dnes Jablonce ve školním roce 1937/1938 - je to onen třicátník nalevo při okně školní budovy, vpravo stojí Franz Bouzek

Pan řídící Alois Meisetschläger se školáky ze zaniklého dnes Jablonce ve školním roce 1937/1938 - je to onen třicátník nalevo při okně školní budovy, vpravo stojí Franz Bouzek

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 3, s. 63

Na vrchu zvaném Wolfstein, tj. Vlčí kámen, stojí vlevo vedle školáků na snímku z výletu
někdy na konci školního roku 1934/1935

Na vrchu zvaném Wolfstein, tj. Vlčí kámen, stojí vlevo vedle školáků na snímku z výletu
někdy na konci školního roku 1934/1935

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet
der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 114

Jeho učitelský životopis na stránkách hodňovské školní kroniky z léta roku 1932

Jeho učitelský životopis na stránkách hodňovské školní kroniky z léta roku 1932

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady školní kronika oznamuje jeho přeložení z Hodńova do Jablonce

Tady školní kronika oznamuje jeho přeložení z Hodńova do Jablonce

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam hodňovské obecní kroniky o sněhové nadílce počátkem roku 1933 a účasti Aloise Meisetschlägera na lyžařské výuce místních žáků

Záznam hodňovské obecní kroniky o sněhové nadílce počátkem roku 1933 a účasti Aloise Meisetschlägera na lyžařské výuce místních žáků

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

K 1. listopadu 1941 nastoupil do německé školy v Netolicích a doprovodil to do tamní školní kroniky tímto podepsaným prohlášením, zapřísahajícím se věrností národnímu socialismu

Repro Gedenkbuch der Deutschen Volksschule in Netolitz 1941-1944, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Báseň "Waldheimat" je v originále psána jako akrostichon, tj. první písmena jednotlivých řádků tvoří slovo, totožné s názvem básně

Báseň "Waldheimat" je v originále psána jako akrostichon, tj. první písmena jednotlivých řádků tvoří slovo, totožné s názvem básně

Repro Waldheimat, 1928, č. 4, s. 64

Parte na obálce měsíčníku Hoam!

Parte na obálce měsíčníku Hoam!

Repro Hoam!, 1962, č. 10, obálka a zadní s. obálky

Ze zprávy o jeho skonu vyplývá, že skonal nečekaně a příčinou smrti byla trombóza

Ze zprávy o jeho skonu vyplývá, že skonal nečekaně a příčinou smrti byla trombóza

Repro Glaube ud Heimat, 1962, č. 20, s. 858

Hodňov na starých pohlednicích

Hodňov na starých pohlednicích

Hodňov na starých pohlednicích

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Hodňovské dožínky v roce 1927, kdy on pár měsíců předtím maturoval
na učitelském ústavu v severočeském Trutnově

Hodňovské dožínky v roce 1927, kdy on pár měsíců předtím maturoval
na učitelském ústavu v severočeském Trutnově

Repro Hoam!, 1956, č. 10, s. 23

Někdejší vzhled památníku padlým v Hodňově, na jehož podstavci byl zřízen nový

Někdejší vzhled památníku padlým v Hodňově, na jehož podstavci byl zřízen nový

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záběr z dnešního Hodňova (2009) zachycuje bývalou školu

Záběr z dnešního Hodňova (2009) zachycuje bývalou školu

Foto Ivo Kareš

V roce 1997 vztyčili bývalí obyvatelé Hodňova, kteří jej musili opustit po druhé světové válce, při někdejší své domovské obci tento památník pro zamyšlení nám i budoucímV roce 1997 vztyčili bývalí obyvatelé Hodňova, kteří jej musili opustit po druhé světové válce, při někdejší své domovské obci tento památník pro zamyšlení nám i budoucím

V roce 1997 vztyčili bývalí obyvatelé Hodňova, kteří jej musili opustit po druhé světové válce, při někdejší své domovské obci tento památník pro zamyšlení nám i budoucím

Foto Pavel Polák

Tzv. "Aumüller Kreuz" na úpatí hory Kmet - snímek poškozeného kříže pochází z léta 1995 (viz i Rosa Horaková)

Tzv. "Aumüller Kreuz" na úpatí hory Kmet - snímek poškozeného kříže pochází z léta 1995 (viz i Rosa Horaková)

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 86

Tady stávala jablonecká škola (červen 2021, viz i Franz Bouzek)

Tady stávala jablonecká škola (červen 2021, viz i Franz Bouzek)

Foto Ivo Kareš

Dva pohledy na dnes už rozpadlý Stifterův buk, zvaný také "Machtlbuche", u Horní Plané (viz i Arthur Fischer-Colbrie)...Dva pohledy na dnes už rozpadlý Stifterův buk, zvaný také "Machtlbuche", u Horní Plané (viz i Arthur Fischer-Colbrie)...

Dva pohledy na dnes už rozpadlý Stifterův buk, zvaný také "Machtlbuche", u Horní Plané (viz i Arthur Fischer-Colbrie)...

Repro Mein Böhmerwald, 1943, č. 7/8, s. 17 a R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 622

... Stifterův buk dnes (2009)

... Stifterův buk dnes (2009)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist