logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN MENČÍK

Z bukovecké farní kroniky

Dne 26. července roku 1871 jsem já, Johann Menčík, farář v Srbech (v originále "in Sirb" - pozn. překl.) přijal umístění na faru v Bukovci (v originále "in Mogolzen" - pozn. překl.), složil jsem 6. srpna 1871 přísahu a po přesídlení 9. srpna téhož roku ze Srbů do Bukovce. jsem byl 15. srpna na tamní faře veledůstojným okresním vikářem, arciděkanem a atciknězem Franzem Suchým v přítomnosti vysoce urozeného hraběte Ferdinanda Trauttmansdorffa, bratra Jeho Jasnosti vysoce urozeného patrona, knížete Karla Trauttmansdorffa, ustaven. Toto datum je pozoruhodné tím, že přesně téhož dne před sto lety - v roce 1771 - byla právě slavnostně vysvěcena nově postavená zdejší fara.


Kronika farnosti Bukovec 1836-1951

Snad není na škodu přiznat, že hlavním důvodem zařazení překladu předchozí textové ukázky i pisatele jejího německého originálu do šumavských literárních análů je ta farní budova v Bukovci, stojící dnes pod památkovou ochranou (viz i její snímek v obrazové příloze) a využívaná pro dětské ozdravné pobyty s blízkou tělocvičnou, někdejší sýpkou, která měla kdysi po boku dvě přilehlé stodůlky, z nichž jedna je už zbořená. Johann Menčík nebyl ze Šumavy: narodil se 30. listopadu roku 1826 v Helvíkovicích (Helkowitz), okr. Ústí nad Orlicí (německy Wildenschwert). na kněze byl vysvěcen 25. července 1854 a z Bukovce odešel roku 1891 do Křakova (Křakau), spadajícího od roku 1971 pod obec Mířkov (německy Mirschikau). Odtud pak zamířil podle Ordinariátního listu českobudějovické diecéze už po roce do Jičína, kde působil v letech 1892-1901 jako děkan. V listopadu 1897 podle doložené zprávy dal z kostela sv. Ignáce z Loyoly sejmout puklý zvon sv. Václava a odeslal ho k přelití do Českých Budějovic, takže 1. prosince 1898 už mohl v Jičíně zahlaholit k císařskému jubileu. Zemřel 12. listopadu 1901 v Jičíně a je pochován na tamním městském hřbitově. Církví opuštěná bukovecká fara je kus českého a vlastně i šumavského (blízké Sedmihoří je vlastně jakoby jejím severním okrajem) dědictví přímo ukázkový.

- - - - -
* Helvíkovice / Srby / Bukovec / Křakov, Mířkov / † † † Jičín

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Snímek svěcení hasičské stříkačky v Bukovci je datován mezi roky 1890-1916
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci
Někdejší bukovecká fara
Budova jičínského děkanství u sv. Jakuba

zobrazit všechny přílohy

TOPlist