logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMIL MERKER

Repro R. Hemmerle, Sudetenland Lexikon für
alle, die das Sudetenland lieben (1992) s. 293

Na podobizně malíře Karla Kaschaka

Na podobizně malíře Karla Kaschaka

Repro Sudetenland, 1966, č. 2, s. 80

Záznam o jeho narození v křestní matrice Mor u Podbořan

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Medailon k jeho pětašedesátinám v ústředním listě vyhnaných krajanů

Medailon k jeho pětašedesátinám v ústředním listě vyhnaných krajanů

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 15, s. 5 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Posmrtná maska

Posmrtná maska

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 90

Hrob Emila a Leny Merkerových v Grünenbach-Ebratshofen s nápisem "Jsme ti, kdo tápou kolem nevýslovna..."

Hrob Emila a Leny Merkerových v Grünenbach-Ebratshofen s nápisem "Jsme ti, kdo tápou kolem nevýslovna..."

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter
aus Böhmen und Mähren (2004), s. 87

Pamětní deska na obecním domě v Grünenbach-Ebratshofen, kde žil před skonemPamětní deska na obecním domě v Grünenbach-Ebratshofen, kde žil před skonem

Pamětní deska na obecním domě v Grünenbach-Ebratshofen, kde žil před skonem

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter
aus Böhmen und Mähren (2004), s. 90

Titulní strana vánočního čísla Sudetendeutsche Zeitung s jeho textem a obrazem, který je jako dílo Mistra vyšebrodského označen ovšem mylně

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1954, č. 51/52, s. 1 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Obálka autobiografické knihy (1951) v nakladatelství Eugen Diederich v Kolíně nad Rýnem

Obálka autobiografické knihy (1951) v nakladatelství Eugen Diederich v Kolíně nad Rýnem

Zpráva o jeho nové knize na stránkách krajanského měsíčníku z května roku 1955

Zpráva o jeho nové knize na stránkách krajanského měsíčníku z května roku 1955

Repro Hoam!, 1955, č. 5, s. 29

Rukopis básně z roku 1958, kdy už byl autor téměř zcela slepý

Rukopis básně z roku 1958, kdy už byl autor téměř zcela slepý

Repro H. Kuhn, Sudetendeutsche Heimatsammlungen (1983), s. 289

Výřez obálky a titulní list (1959) knihy vydané v mnichovském nakladatelství Afstieg

Výřez obálky a titulní list (1959) knihy vydané v mnichovském nakladatelství Afstieg

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist