logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMINE MERWALDOVÁ

Záznam o narození Johanna Merwalda v křestní matrice farní obce Jablonec s přípisem o tamní svatbě v květnu 1934

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na snímku rekrutů do zeměbrany (1917) stojí Johann Merwald uprostřed

Na snímku rekrutů do zeměbrany (1917) stojí Johann Merwald uprostřed

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 39

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 15 v Jablonci i s ním

Repro Sčítání lidu 1921, Jablonec, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jejím narození v hornoplánské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznamy rodiny v seznamech odsunutých z českokrumlovského okresu, datum nesouhlasí s tím v jejích vzpomínkách

Záznamy rodiny v seznamech odsunutých z českokrumlovského okresu, datum nesouhlasí s tím v jejích vzpomínkách

Repro SOkA Český Krumlov / archív Kohoutího kříže

Přání k devadesátinám v krajanském měsíčníku pro manželova otce a jmenovce

Přání k devadesátinám v krajanském měsíčníku pro manželova otce a jmenovce

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 9, s. 280

Rozlehlý selský statek Franze Bindera (Hawli) v Bozdově Lhotě a jeho čeleď (na spodním z obou snímků)Rozlehlý selský statek Franze Bindera (Hawli) v Bozdově Lhotě a jeho čeleď (na spodním z obou snímků)

Rozlehlý selský statek Franze Bindera (Hawli) v Bozdově Lhotě a jeho čeleď (na spodním z obou snímků)

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 40

Bozdova Lhota na leteckých snímcích z let 1947 a 2018Bozdova Lhota na leteckých snímcích z let 1947 a 2018

Bozdova Lhota na leteckých snímcích z let 1947 a 2018

Repro www stránky Národní geoportál INSPIRE

Jablonec od Bozdovy Lhoty na snímku Franze Seidela z roku 1938...

Jablonec od Bozdovy Lhoty na snímku Franze Seidela z roku 1938...

Repro P. Hudičák - Z. Mrázková - J. Špinar, Boleticko : krajina zapomenuté Šumavy (2021), s. 224

... a dnešní pohled opačným směrem (2022)

... a dnešní pohled opačným směrem (2022)

Foto Ivo Kareš

Obsáhlý text Renate Merwaldové o Bozdově Lhotě i se současnými snímky a plánkem usedlostí v krajanském měsíčníku (plánek reprodukujeme v lepší kvalitě z rodácké publikace)Obsáhlý text Renate Merwaldové o Bozdově Lhotě i se současnými snímky a plánkem usedlostí v krajanském měsíčníku (plánek reprodukujeme v lepší kvalitě z rodácké publikace)

Obsáhlý text Renate Merwaldové o Bozdově Lhotě i se současnými snímky a plánkem usedlostí v krajanském měsíčníku (plánek reprodukujeme v lepší kvalitě z rodácké publikace)

Repro Hoam!, 2011, č. 1, s. 11-14 a Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 38

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist