logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF MESSNER

Podle záznamu v prachatické matrice narodil se v domě čp. 112 dne 3.února 1822 mistru řeznickému Josefu Meßnerovi a jeho ženě Susanně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro J. Messner, Ausgewählte Werke,
Erster Band (1897), frontispis

Repro J. Messner, Ausgewählte Werke,
Erster Band (1897), frontispis

Dokumentace k pamětní desce na rodném domě
(viz i níže)

Dokumentace k pamětní desce na rodném domě
(viz i níže)

Repro z daru Václava Starého

Dům čp. 122 v prachatické Solní ulici, kde se narodil, s prázdným rámem pamětní desky

Dům čp. 122 v prachatické Solní ulici, kde se narodil, s prázdným rámem pamětní desky

Foto Ivo Kareš

Dům čp. 44 na Velkém náměstí v Prachaticích, kde roku 1862 ve věku 39 let zemřel

Dům čp. 44 na Velkém náměstí v Prachaticích, kde roku 1862 ve věku 39 let zemřel

Foto Ivo Kareš

Vlastnoručně psaný dopis, kterým děkuje bratrovi za jídlo, které nuzně žijícímu spisovateli poslal

Vlastnoručně psaný dopis, kterým děkuje bratrovi za jídlo, které nuzně žijícímu spisovateli poslal

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Vazba jednoho z titulů rakouské edice "Volksbücherei" s jeho "obrazy ze života potulných tovaryšů", který vyšel ve Štýrském Hradci roku 1903

Vazba jednoho z titulů rakouské edice "Volksbücherei" s jeho "obrazy ze života potulných tovaryšů", který vyšel ve Štýrském Hradci roku 1903

Prachatický kostel na jeho perokresbě

Prachatický kostel na jeho perokresbě

Repro Der Böhmerwald, 2022, č. 5, s. 26

Obálka prvého svazku obnoveného vydání jeho vybraných spisů (1924)

Obálka prvého svazku obnoveného vydání jeho vybraných spisů (1924)

Veduta Prachatic od Jana Willenberga, perokresba z roku 1602

Veduta Prachatic od Jana Willenberga, perokresba z roku 1602

Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (2010), s. 23

Prachatice v roce 1670 na kolorované pohlednici podle starého obrazu

Prachatice v roce 1670 na kolorované pohlednici podle starého obrazu

Repro R. Fink, Gruß aus dem Böhmerwald (1992), s. 59

Veduta Prachatic od Heinricha (Jindřicha) de Verle, olej na plátně z doby kolem roku 1670, možná předloha předchozí kolorované pohlednice, ...

Veduta Prachatic od Heinricha (Jindřicha) de Verle, olej na plátně z doby kolem roku 1670, možná předloha předchozí kolorované pohlednice, ...

Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (2010), obr. příl.

... kterou ovšem mohlo být i toto staré vyobrazení z téže doby, také ze sbírek Prachatického muzea

... kterou ovšem mohlo být i toto staré vyobrazení z téže doby, také ze sbírek Prachatického muzea

Repro Hoam!, 2015, č. 3, obálka

Prachatice bývaly také nazývány "Českým Norimberkem"Prachatice bývaly také nazývány "Českým Norimberkem"

Prachatice bývaly také nazývány "Českým Norimberkem"

Foto Jiří Liška a Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 6, obálka, foto Sepp Bayer

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist