logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GUSTAV MEYRINK

Snímek z mladších let (někdy kolem roku 1886)

Snímek z mladších let (někdy kolem roku 1886)

Repro Wikipedia

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937) s. 1353

Repro G. Meyrink, Anděl západního okna (1937), záložka

V karikatuře norského malíře a grafika Olafa Leonharda Gulbranssona (1873-1958)

V karikatuře norského malíře a grafika Olafa Leonharda Gulbranssona (1873-1958)

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937) s. 2209

Na dobové kresbě

Na dobové kresbě

Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 75

Na portrétu z roku 1919, jehož autorem je Alexander Wittek

Na portrétu z roku 1919, jehož autorem je Alexander Wittek

Repro Weimar - Art and Modernity

Se synem a dcerou na snímku z roku 1920, který byl použit i na obálce Meyrinkova životopisu od Hartmuta Bindera (Vitalis, 2009)

Se synem a dcerou na snímku z roku 1920, který byl použit i na obálce Meyrinkova životopisu od Hartmuta Bindera (Vitalis, 2009)

Repro Weimar - Art and Modernity

Jeho pražská policejní přihláška ho vede jako cizince s cestovním pasem z Mnichova, platným do 30. ledna roku 1895

Jeho pražská policejní přihláška ho vede jako cizince s cestovním pasem z Mnichova, platným do 30. ledna roku 1895

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 364, obraz 194
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Tato pražská policejní přihláška zaznamenává i dívčí jméno jeho ženy a také jeho přesídlení ("dle sdělení domovnice") z Královských Vinohrad na Žižkov v květnu roku 1903

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 364, obraz 195
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Zde je uveden nikoli jako obchodník, nýbrž jako bankéř (Banquier) a jako jeho pražské bydliště je uváděna vedle Smíchova (1893) také adresa Praha II. Nové Mlýny (1900)

Zde je uveden nikoli jako obchodník, nýbrž jako bankéř (Banquier) a jako jeho pražské bydliště je uváděna vedle Smíchova (1893) také adresa Praha II. Nové Mlýny (1900)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 364, obraz 196
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Posmrtná maska

Posmrtná maska

Repro Logos : sborník pro esoterní chápání života a kultury, 2001, s. 24

Jeho hrob ve Starnbergu

Jeho hrob ve Starnbergu

Repro www stránky Revista Fractal

První strana listu Prager Tagblatt ze 6. prosince roku 1932 se zprávou o Meyrinkově úmrtí a nekrologem, který napsal Roda Roda (vl. jm. Alexander/Sándor Friedrich Ladislaus Rosenfeld /1872-1945/)

Repro Prager Tagblatt, 6. 12. 1932, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Plakát k proslulému němému filmu (1920) podle jeho románu "Golem"

Plakát k proslulému němému filmu (1920) podle jeho románu "Golem"

Repro Chronik des 20. Jahrhunderts (1991), s. 270

Titulní list vydání románu Bílý dominikán z roku 1927 u B. Kočího
a obálka vydání z roku 1999 v nakladatelství Argo

Titulní list vydání románu Bílý dominikán z roku 1927 u B. Kočího
a obálka vydání z roku 1999 v nakladatelství Argo

Obálka (1937) jeho posledního románu v pražském nakladatelství Zápotočný...

Obálka (1937) jeho posledního románu v pražském nakladatelství Zápotočný...

... obálka (1996) 3. vydání v nakladatelství Argo a obálka (2000) paperbacku
s anglickým překladem v edici Dedalus European Classic

... obálka (1996) 3. vydání v nakladatelství Argo a obálka (2000) paperbacku
s anglickým překladem v edici Dedalus European Classic

Jeho díla na cenzurním indexu "Seznam nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury" z roku 1954, na jehož základě byly vyřazovány knihy z veřejných knihoven

Jeho díla na cenzurním indexu "Seznam nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury" z roku 1954, na jehož základě byly vyřazovány knihy z veřejných knihoven

Repro P. Šámal, Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (2006), s. 369

Cenný text Tomáše Mazala o něm s připomínkou jmen Christiana Morgensterna, Paula Leppina a Franze Werfela

Repro Kde domov můj : česko-německé literární setkávání (Iniciály 1993), s. 20-22

Dům čp. 53 v Českém Krumlově na snímku Josefa Seidela...

Dům čp. 53 v Českém Krumlově na snímku Josefa Seidela...

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov - Encyklopedie

... a dnes (2014)

... a dnes (2014)

Foto Ivo Kareš

V roce 2023 se v Alšově jihočeské galerii konala výstava proslulého švýcarského malíře a sochaře H.R. Gigera, mezi exponáty byly i jeho ilustrace Meyrinkových dělV roce 2023 se v Alšově jihočeské galerii konala výstava proslulého švýcarského malíře a sochaře H.R. Gigera, mezi exponáty byly i jeho ilustrace Meyrinkových děl

V roce 2023 se v Alšově jihočeské galerii konala výstava proslulého švýcarského malíře a sochaře H.R. Gigera, mezi exponáty byly i jeho ilustrace Meyrinkových děl

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist