logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN EVANGELIST MIKOLASCH

O důkazní síle vzájemně si protiřečících svědeckých výpovědí

Jde toliko o jeden z titulů právnických pojednání v časopise jménem "Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit", které ctihodný Wurzbachův lexikon rakouských osobností vypočítává na dvou stranách slovníkového hesla MIKOLASCH, Johann Evangelist takřka v úplnosti. Tenhle mě zaujal proto, že byl publikován tři roky před smrtí svého autora, k níž došlo 11. září 1845 v pouhých 34 letech jeho věku. Syn pekaře z Malont (Meinetschlag), kde se narodil 16. dubna roku 1811, po studiu práv a získání doktorátu působil jako profesor státovědy (politických nauk) na Tereziánské rytířské akademii ve Vídni. V roce svého úmrtí publikoval nejen stať s pozoruhodným názvem "Ist das nationale Systém der politischen Oekonomie ein Ueberganssystem?" (tj. "Je národní systém politické ekonomie systémem přechodným?"), nýbrž zásluhou jeho přítele Otto Prechtlera došlo na renomované vídeňské scéně (Hofburgtheater, dnešní Burgtheater) i k uvedení jeho tříaktové veselohry "Die verhängnisvolle Reise" (tj. "Osudná cesta"), ovšem až v prosinci 1845, kdy už byl Mikolasch tři měsíce po smrti (zemřel 11. září tr.). Wurzbach končí jeho životopisné heslo opravdu zajímavě: Mikolasch nebyl podle lexikonu básníkem zrovna "vzletně strhujícím" ("schwungvoll"), nýbrž autorem bohaté fantazie, opírajícím se často (psal i novely) o historické podklady, v líčení jasný a jistý, jako právník a odborný spisovatel bystrý a zaměřující se na otázky problematické a sporné, ve svých vývodech o nich srozumitelný a logický. "Stal se kořistí smrti v plné životní síle a poezie i věda utrpěly jeho odchodem citelnou ztrátu." Kdože o něm ví v Malontech i to nejmenší? Čekám protiřečící si sílu svědeckých výpovědí.

- - - - -
* Malonty / † † † Vídeň (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Index malontské matriky, kde Johann Mikolasch figuruje ve výčtu narozených Léta Páně 1811 na prvém místě
Záznam o jeho úmrtí v matrice vídeňské farnosti Weiden
Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku
Malonty na staré kolorované pohlednici

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist