logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CHRISTIAN MORGENSTERN

To mne zdraví Ukřižovaný

Po jedné noci v Táboře, kam mne provázel růžový svit, jsem sjížděl Šumavou k Dunaji (v originále "fahre ich durch den Böhmerwald nach der Donau" - pozn. překl.). Tam železnice končí a já pronikám povozem do téhle až ku Greinu se táhnoucí dunajské roviny. Mezi jabloněmi a hrušněmi, obilnými poli a zelenými lukami to jde kupředu. Konečně objevuji na jednom pahorku stranou říčního proudu malý kostel, ve kterém jsem nikdy nebyl, který však jako dominantu krajiny prostírající se před rodným domkem mého dítěte dobře znám. Jsou to nyní dva roky od onoho nesmazatelného měsíce máje. Přicházím vesnicemi a klášterními kouty, podél cesty se zvedají nespočetné kajícné kaple (v originále "Busskapellen" - pozn. překl.), kalvárie, votivní obrazy, tabule božích muk a připomínají místa nehod, úderů bleskem, náhlých úmrtí. A v cíli mé pouti očekává mne zřejmě dvanáctero zastavení Golgoty. Každých sto kroků mne zdraví Ukřižovaný se svou trnovou korunou a dává mně odvahu vzít na sebe kříž a rány.


Europa erlesen Böhmerwald (2007), s. 31

Jde o překlad německého textu, který je sám překladem. Velký německý básník Christian Morgenstern (jak jsme ho milovali už za svých mladých let v mistrných převodech Josefa Hiršala - ranější pokusy Egona Bondyho nám byly upřeny) tu rok po vydání švédského originálu uvedl do německého jazykového světa Inferno neméně geniálního Augusta Strindberga (1849-1912). Morgenstern přežil severského mistra o pouhé dva roky - zemřel v jihotyrolském Meranu poslední březnový den roku 1914, několik měsíců předtím, než svět jich obou převrátila naruby lítice první světové války. Strindberg od roku 1893 žil v zámku Dornach, patřící tehdy ještě rodině jeho rakouské manželky Fridy, roz. Uhlové, a popsal právě v knize nazvané Inferno osud tohoto svého krátkého manželského svazku (byl úředně rozveden v roce 1897). Právě u Dornachu se žulové plató Greinského lesa (Greiner Wald), který třeba Ottův slovník naučný považuje za součást Šumavy, prudce k Dunaji. Nevím, zda tu Strindbergův překladatel kdy byl, téměř jistě nikoli. Jeho německý text se však v roce 2007 stal součástí německé "šumavské" antologie, kam byl pojat i můj text Co je to šumavská literatura? Mohu se tak milovaného Morgensterna zříci? Narodil se sice v neděli 6. května roku 1871 v bavorském Mnichově, urna s jeho popelem je však po zásadním příklonu básníkově k Rudolfu Steinerovi (1861-1925) uložena ve švýcarském Dornachu (není to tedy ten Strindbergův v Greinském lese, jméno má však neuvěřitelně stejné, prý keltsko-římského základu), kde Steiner zemřel a kde stojí i centrum Antroposofické společnosti monumentální Goetheanum.

- - - - -
* Mnichov (BY) / † Merano (I) / † † Dornach (CH)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeden z povedených českých překladů jeho básní s podobenkou osmnáctiletého Morgensterna
Obálka obrazové monografie o něm v nakladatelství Rowohlt, kterou slovem doprovodil Martin Beheim-Schwarzbach
Titulní list (1922) grafického cyklu 18 litografií Alfreda Kubina k trilogii "Do Damašku" od Augusta Strindberga z let 1989-1901, v níž se zrcadlí i krajina dramatikova "Inferna"
Obálka (1996) knihy z nakladatelství VIDA VIDA, dosvědčující jeho významný český ohlas

zobrazit všechny přílohy

TOPlist