logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN MUGRAUER

Repro Hoam!, 2010, č. 9, s. 30

Obnovený památník pašijových her na hořickém náměstí

Obnovený památník pašijových her na hořickém náměstí

Foto Ivo Kareš

Arch ze sčítání lidu v roce 1921 pro hořický dům čp. 104 zachycuje rodinu jeho děda Johanna Mugrauera (*4. října 1853 v Hořicích na Šumavě) s dědovou chotí Josefou (*18. března 1869 v Horní Vltavici) a jejich dětmi Josefem (*1892), Marií (*1895), Johannou (*1903) a Eduardem (*1910), z nichž nejstarší syn Josef, otec "našeho" Johanna, pracoval už tehdy jako papírenský dělník u firmy Spiro, nebyl však dosud ženat

Repro Sčítání lidu 1921, Hořice na Šumavě, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hořický dům čp. 104 na snímku z roku 2016

Hořický dům čp. 104 na snímku z roku 2016

Foto Ivo Kareš

... a na leteckých snímcích z let 1949 a 2011 nedaleko místního hřbitova vpravo

... a na leteckých snímcích z let 1949 a 2011 nedaleko místního hřbitova vpravo

... a na leteckých snímcích z let 1949 a 2011 nedaleko místního hřbitova vpravo

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Záznam hořické křestní matriky o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Světlík o narození jeho matky, opět s pozdějším přípisem o její svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto hořická oddací matrika zaznamenává svatbu jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Indikační skica stabilního katastru zachycuje městečko Hořice ve dvacátých letech 19. století

Indikační skica stabilního katastru zachycuje městečko Hořice ve dvacátých letech 19. století

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 156 (ze sbírek Národního archivu Praha)

V roce, kdy byl propuštěn ze zajetí, zažily kupodivu Hořice toto procesí o Božím Těle, sice značně chudší
 než za jeho mladých let, ale zde zachyceno hned vedle budovy místního národního výboru

V roce, kdy byl propuštěn ze zajetí, zažily kupodivu Hořice toto procesí o Božím Těle, sice značně chudší
než za jeho mladých let, ale zde zachyceno hned vedle budovy místního národního výboru

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 10, s. 17

Hořice na Šumavě na leteckém snímku z roku 2014 s dosud patrnými pásy záhumenicových plužin

Hořice na Šumavě na leteckém snímku z roku 2014 s dosud patrnými pásy záhumenicových plužin

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 94, foto UpVision

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist