logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS MULTERER

Záznam křestní matriky farní obce Červené Dřevo o jeho narození v Pláni čp. 5 27. února roku 1892 tamnímu hostinskému a rolníkovi Franzi Multererovi, synu Franze Multerera, rolníka v Pláni čp. 7 a Franzisky, roz. Seidlové z Pláně čp. 7, a jeho ženě Marii, dceři Michaela Grössla ze Starého Spálence (Altprennet) čp. 51 a Theresie, roz. Leitermannové rovněž ze Starého Spálence - doleji je podepsán u příležitosti generální vizitace v Červeném Dřevě 6. května téhož roku 1892 sám českobudějovický biskup Martin Josef Říha

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)

Jako c.k. nadporučík na snímku z října roku 1912

Jako c.k. nadporučík na snímku z října roku 1912

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 109

Multererovi rodiče: otec Franz, po rodné chalupě v zaniklých dnes Srubech (Heuhof) řečený "Franzenbauer Franz", nalevo matka Marie, roz. Größlová, narozená ve Starém Spálenci (Alt-Prennet) "beim Sixn", zde s vnoučaty, dětmi Hansovy sestry Resl

Multererovi rodiče: otec Franz, po rodné chalupě v zaniklých dnes Srubech (Heuhof) řečený "Franzenbauer Franz", nalevo matka Marie, roz. Größlová, narozená ve Starém Spálenci (Alt-Prennet) "beim Sixn", zde s vnoučaty, dětmi Hansovy sestry Resl

Repro Hoam!, 2010, č. 8, s. 15

Svatební foto z roku 1925

Svatební foto z roku 1925

Repro Hoam!, 2010, č. 8, s. 16

Záznam nýrské oddací matriky o jeho zdejší svatbě dne 15. února roku 1926 s Marií Fremuthovou, dcerou stavitele v Nýrsku (*2. listopadu 1898 v Dešenicích) s přípisem o tom, že manželství bylo už následujícího roku 1927 rozvedeno z viny manželovy (byl tehdy knihovníkem při německém Schuvereinu ve Vídni, kde i bydlil)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

V hlavní roli vlastní hry "Setba a žeň"
v lesním divadle v Nýrsku...

V hlavní roli vlastní hry "Setba a žeň"
v lesním divadle v Nýrsku...

Repro Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

... na dalších dvou snímcích z této hry...

... na dalších dvou snímcích z této hry...

Repro Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Repro Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

... a scéna selské svatby z téže hry, provedené roku 1943 namísto pašijových her v Hořicích

... a scéna selské svatby z téže hry, provedené roku 1943 namísto pašijových her v Hořicích

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 69

Plakát k uvedení jeho hry ve Vimperku

Plakát k uvedení jeho hry ve Vimperku

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 323

"Sedlák a smrt"

"Sedlák a smrt"

Repro Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Na scéně lesního divadla v Nýrsku sedí uprostřed se zástěrou a v bílých punčochách

Na scéně lesního divadla v Nýrsku sedí uprostřed se zástěrou a v bílých punčochách

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 6, s. 48

Selská svatba z jeho lidové hry "Vom Leben und Sterben des Bauern", v klobouku zdobeném květy jde na pozadí nýrského lesního divadla ve druhém z párů on sám

Selská svatba z jeho lidové hry "Vom Leben und Sterben des Bauern", v klobouku zdobeném květy jde na pozadí nýrského lesního divadla ve druhém z párů on sám

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 111

Obsah této hry v referátu listu "Westböhmische Tageszeitung" je posepsán šifrou W.H. (zřejmě jde o Willibalda Herziga)

Repro Westböhmische Tageszeitung, 15. 3. 1933, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

V jiné ze scén hry "Vom Leben und Sterben des Bauern" je on ten napravo gestikulující

V jiné ze scén hry "Vom Leben und Sterben des Bauern" je on ten napravo gestikulující

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 111

Secesní pozvánka na selskou svatbu v Nýrsku,
inscenovanou tam Multererem 22. února 1919

Secesní pozvánka na selskou svatbu v Nýrsku,
inscenovanou tam Multererem 22. února 1919

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 1, 3. s. obálky

Obálka (1978) jeho knihy vydané
Heimatgemeinde Neuern v Neuestingu

Obálka (1978) jeho knihy vydané
Heimatgemeinde Neuern v Neuestingu

Lesní divadlo v Nýrsku - foto Franz Seidel

Lesní divadlo v Nýrsku - foto Franz Seidel

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

U nýrské "Waldbühne" stávala vystavena i tato umrlčí prkna

U nýrské "Waldbühne" stávala vystavena i tato umrlčí prkna

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s. 111

Leták a inzerát k Hořickým pašijovým hrám 1936 v režii a výpravě MultererověLeták a inzerát k Hořickým pašijovým hrám 1936 v režii a výpravě Multererově

Leták a inzerát k Hořickým pašijovým hrám 1936 v režii a výpravě Multererově

Repro Führer zum Lehrertag 1936 in B.-Krumau, Juli 1936, inzert. příl.
a Pašijová hra z Hořic na Šumavě (1990), s. 7

Ves Pláně, která měla roku 1930 24 stavení,
na snímku ze srpna 1962

Ves Pláně, která měla roku 1930 24 stavení,
na snímku ze srpna 1962

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 23, s. 996

Co zůstalo z rodné Pláně

Co zůstalo z rodné Pláně

Foto Jan Mareš

Pláně na Šumavě na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Pláně na Šumavě na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Pláně na Šumavě na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dnes již zcela přestavěný dům v Nýrsku na někdejší Reichsstraße čp. 214 (nyní Bezručova),
kde kdysi bydlel, na snímcích z roku 2006

Dnes již zcela přestavěný dům v Nýrsku na někdejší Reichsstraße čp. 214 (nyní Bezručova),
kde kdysi bydlel, na snímcích z roku 2006

Dnes již zcela přestavěný dům v Nýrsku na někdejší Reichsstraße čp. 214 (nyní Bezručova),
kde kdysi bydlel, na snímcích z roku 2006

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 8, s. 83, foto Maria Mirwald a archív K. Velkoborského

Takto vyhlížel "nový hřbitov" v Horním Nýrsku
za kostelem sv. Tomáše, dnes zplanýrovaný

Takto vyhlížel "nový hřbitov" v Horním Nýrsku
za kostelem sv. Tomáše, dnes zplanýrovaný

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 42

Odhalení pamětního kamene Hansi Multererovi 23. srpna 2014 v Nýrsku na plácku před "Lesním divadlem" (Waldbühne)

Odhalení pamětního kamene Hansi Multererovi 23. srpna 2014 v Nýrsku na plácku před "Lesním divadlem" (Waldbühne)

Repro Hoam!, 2014, č. 10, s. 8, cfoto Waltraut Senningerová

Pozvánka ke konferenci pořádané Muzeem Královského hvozdu v rámci "Roku Hanse Multerera" 2014

Repro archív Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist