logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL NEUBAUER

Göttlicher Urquell


Göttlicher Urquell,
Der alles Lebens
Ewiger Anfang,
Der diesen Weltraum
Schaffend, erhaltend,
Grausam vernichtend
Und wieder erschaffend
Endlos durchbrausest,
Komm mir zu Hilfe,
Lass mich nicht sinken
Heilige Kraft!

----------------------------

Reiß aus dem Herzen
Rasch mich der Selbstsucht
Wucherndes Unkraut.
Hilf mir heilige Kraft,
Schenk mir ein starkes,
Leidgerüstetes Herz!

Božský prameni


Božský prameni,
života všeho
věčný počátku,
jenž tento vesmír
tvoříš, uchováváš,
krutě ničíš
i křísíš znova,
v šumu bez konce
pomocí přispěj,
nedej mi klesnout,
posvátná sílo!

----------------------------

Ze srdce vyrvi
sobectví neřád,
bující plevel.
Pomoz mi, posvátná sílo,
Daruj mi mocné,
bolestí obrněné srdce!

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Staats-Obergymnasiums in Krummau (1921), s. 66

Immer wieder dringt die Frage


Immer wieder dringt die Frage
Von Bekannten an mein Ohr:
"Lieber Freund, fürwahr, wir staunen,
Wie bewahren Sie Humor?
Sie, der an das Bett gefesselt
Schon solange durch sein Bein,
Oft von Schmerzen arg gefoltert -
Und doch heiter trotz der Pein!"
"Ja, ihr Lieben, das gerade
Hat bewahrt mir den Humor:
Mit dem linken Bein aufsteh'n
Kann ich nie mehr wie zuvor."

Nepřestávají se ptát


Stále znovu moji známí
nepřestávají se ptát:
"Příteli, jak dokážeš si
dobrý humor zachovat?
Ty, na lože upoutaný
s nohou zchromlou navždycky,
zlou bolestí často mučen,
nebereš to tragicky!"
"Moji milí, tomu právě
zasměju se zrána rád:
že už nikdy levou nohou
dáno nebude mně vstát."

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Staats-Obergymnasiums in Krummau (1921), s. 65

Lyrik a esejista Karl Neubauer se narodil 30. července 1877 v jihočeském Protivíně, ale mládí prožil v Krumlově, kde studoval i na tamním gymnáziu (to z jeho jubilejního sborníku jsou otištěny a přeloženy také obě autorovy básnické ukázky) a jakkoli se dožil alespoň máchovských 26 let, jeho smrt 7. dubna 1904 ve Vídni byla přesto opravdu až příliš časná. Prudké vnitřní krvácení ukončilo ovšem jeho život až poté, co robustnímu mladíkovi jiskrných očí a tváře lemované prý mladistvým plnovousem úraz a obyčejná pak zubní operace způsobily nevyléčitelné onemocnění a už trvalou invaliditu. Dosáhl sice doktorátu práv a filosofie, učil krátce na jednom soukromém vídeňském gymnáziu, ale následná kariéra knihovníka a několik měsíců šťastného manželství přerval náhlý konec. Zůstal svazek básní Gedichte von Carl Neubauer, vyšlých rok před smrtí v nakladatelství Pierson (Drážďany-Lipsko) a řada literárních esejů v Kochových Studien zur vergleichenden Literatur-Geschichte a v časopisech Türmer, Welt und Haus a Fremdenblatt. Z jeho srovnávacích studií upoutává titul Brentano und Heine (zachoval se dokončen v autorově pozůstalosti), z literárních fejetonů vídeňského listu Fremdenblatt pak Briefe an eine Tote (Berta von Suttner), Schillerinterpreten, Die Schönheit des alten Testaments či Friedrich Kardinal Schwarzenberg, abychom na závěr připomněli jednu z postav výrazně šumavských (ano, to kardinálovo jméno nese pamětní kámen na vrcholu Boubína).

- - - - -
* Protivín / Český Krumlov / † † † Vídeň (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam v protivínské Knize narozených dosvědčuje, že tu spatřil světlo světa v rodině knížecího schwarzenberského správce zdejšího pivovaru Vojtěcha Neubauera (jeho otec Ignaz Neubauer byl vodňanským měšťanem, matka Kateřina byla roz. Nováková ze Stožic) a jeho ženy Anny, dcery knížecího schwarzenberského správce v Kestřanech čp. 1 Karla Kardaše, jehož manželka a Annina matka Eleonora byla roz. Kučerová (její otec Josef Kučera působil v Krumlově jako knížecí schwarzenberský inspektor)
Vazba (1902) vídeňského slovníku umělců a spisovatelů, kde dva roky před jeho smrtí vyšlo i heslo o němVazba (1902) vídeňského slovníku umělců a spisovatelů, kde dva roky před jeho smrtí vyšlo i heslo o něm
Krátká zpráva o jeho úmrtí v pražském německém listu
Celý text "ředitele Dr. Viktora Belohoubka z Vídně" o něm v jubilejním sborníku českokrumlovského gymnázia

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist