logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN NEPOMUK NEUMANN

Repro J. J. Galvin, Nový muž pro nový svět :
vůně divokých dřínů (1994), obálka

Tato jeho podobizna vznikla na základě jediné dochované fotografie biskupovy (vlevo), pořízené v Mnichově roku 1855

Tato jeho podobizna vznikla na základě jediné dochované fotografie biskupovy (vlevo), pořízené v Mnichově roku 1855

Repro R. Paleczek, Johann Nepomuk Neumann : Bishop von Philadelphia und Heiliger : Seine Böhmerwäldler Wurzeln (2010), s. 16

Variace téhož dětského portrétu ve věku 8 až 10 letVariace téhož dětského portrétu ve věku 8 až 10 let

Variace téhož dětského portrétu ve věku 8 až 10 let

Repro J. J. Galvin, Nový muž pro nový svět : vůně divokých dřínů (1994), obr. příl.
a R. Paleczek, Johann Nepomuk Neumann : Bishop von Philadelphia und Heiliger : Seine Böhgmerwäldler Wurzeln (2010), s. 6

Na olejomalbě Helmy Flügel-Fritscheové,
roz. Kösslové, malířky pocházející z Volar

Na olejomalbě Helmy Flügel-Fritscheové,
roz. Kösslové, malířky pocházející z Volar

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 6, obálka

Biskupský znak s heslem "Utrpení Kristovo, posiluj mne"

Biskupský znak s heslem "Utrpení Kristovo, posiluj mne"

Repro J. J. Galvin, Nový muž pro Nový svět (1994), s. 6

Německy psaný záznam - matka je tu psána Agnes Lebisch - v prachatické matrice je doplněn cenným českým přípisem o pobytu Neumannově ve městě "mezi námi" v únoru roku 1855 a pozdějším pak svatořečení z června 1977

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam prachatické oodací matriky o svatbě jeho prarodičů z matčiny strany 22. listopadu roku 1763

Záznam prachatické oodací matriky o svatbě jeho prarodičů z matčiny strany 22. listopadu roku 1763

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho prababička Barbora se narodila v roce 1706 jako nemanželské dítě prachatické vdově Claře Mertzingerové (zde psána s příjmením "Mrczer") čtyři měsíce před její svatbou s Bartolomäem Saltzerem z Volar, který ovšem nebyl Barbařiným otcem

Jeho prababička Barbora se narodila v roce 1706 jako nemanželské dítě prachatické vdově Claře Mertzingerové (zde psána s příjmením "Mrczer") čtyři měsíce před její svatbou s Bartolomäem Saltzerem z Volar, který ovšem nebyl Barbařiným otcem

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho praděd z matčiny strany Martin Zifreund zemřel v Prachaticích 26. března roku 1763, datum jeho narození ve Chvalšinách však pro tamní požár roku 1808, který strávil i všechny farní matriky z let 1668-1784, nelze doložit

Jeho praděd z matčiny strany Martin Zifreund zemřel v Prachaticích 26. března roku 1763, datum jeho narození ve Chvalšinách však pro tamní požár roku 1808, který strávil i všechny farní matriky z let 1668-1784, nelze doložit

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky města Prachatice o narození jeho matky, psané zde "Agnes Libera", tj. svobodná, nikoli vrchnosti poddaná, příjmení otcovo i její je tu pak psáno "Lebisch"

Záznam křestní matriky města Prachatice o narození jeho matky, psané zde "Agnes Libera", tj. svobodná, nikoli vrchnosti poddaná, příjmení otcovo i její je tu pak psáno "Lebisch"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rejstřík narozených v roce 1777 uvádí v prachatické matrice jméno jeho matky jako "Lebiš seu Lepssi Agnes"

Rejstřík narozených v roce 1777 uvádí v prachatické matrice jméno jeho matky jako "Lebiš seu Lepssi Agnes"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Matčin hrob v Prachaticích před úpravou a po níMatčin hrob v Prachaticích před úpravou a po ní

Matčin hrob v Prachaticích před úpravou a po ní

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 1, s. 6 a 7

Opětovně upravený hrob rodičů v roce 2017Opětovně upravený hrob rodičů v roce 2017

Opětovně upravený hrob rodičů v roce 2017

Foto Pavel Polák

Na hřbitově ve Starých Prachaticích jsou u hrobů sester Boromejek připomenuty i světcovy sestry Karolina a AloisieNa hřbitově ve Starých Prachaticích jsou u hrobů sester Boromejek připomenuty i světcovy sestry Karolina a Aloisie

Na hřbitově ve Starých Prachaticích jsou u hrobů sester Boromejek připomenuty i světcovy sestry Karolina a Aloisie

Foto Jiří Cukr

Tabule předků světcových, jak ji sestavil Raimund Paleczek

Tabule předků světcových, jak ji sestavil Raimund Paleczek

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 1, s. 11

Rodové příbuzenské vazby vedou až do dnešního Řezna, odkud o tom napsal do krajanského měsíčníku článek novinář Carl Prämaßing a připojil k němu tento schematismus

Rodové příbuzenské vazby vedou až do dnešního Řezna, odkud o tom napsal do krajanského měsíčníku článek novinář Carl Prämaßing a připojil k němu tento schematismus

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2010, č. 5, s. 18

Kaple na šumavském Třístoličníku pod sněhem

Kaple na šumavském Třístoličníku pod sněhem

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2004, č. 1, s. 48

Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuka Neumanna
na Třístoličníku

Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuka Neumanna
na Třístoličníku

Repro Grafenauer Anzeiger, 6.10. 2003, s. 31

Titulní list desátého vydání jím sestaveného malého katechismu (1853)

Titulní list desátého vydání jím sestaveného malého katechismu (1853)

Repro R. Ackermann,Ein Mensch reift zu Gott. Johannes Nepomuk Neumann (1977), s. 34

Frontispis a titulní list jeho životopisu, vydaného v St. Louis roku 1897Frontispis a titulní list jeho životopisu, vydaného v St. Louis roku 1897

Frontispis a titulní list jeho životopisu, vydaného v St. Louis roku 1897

Náhrobní kámen ve Filadelfii

Náhrobní kámen ve Filadelfii

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1995, č. 1, s. 6

Skříň s ostatky světce ve Filadelfii,
před ní votivní svíce šumavských poutníků

Skříň s ostatky světce ve Filadelfii,
před ní votivní svíce šumavských poutníků

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 11, obálka

Další snímky z místa posledního odpočinku světcova v kryptě filadelfského chrámu sv. Petra

Další snímky z místa posledního odpočinku světcova v kryptě filadelfského chrámu sv. Petra

Repro R. Paleczek, Johann Nepomuk Neumann : Bishop von Philadelphia und Heiliger : Seine Böhgmerwäldler Wurzeln (2010), s. 15

Při jeho svatořečení v roce 1978 nesou dva mladí němečtí
Šumavané Svatému otci Pavlu VI. obětní svíce

Při jeho svatořečení v roce 1978 nesou dva mladí němečtí
Šumavané Svatému otci Pavlu VI. obětní svíce

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 3, s. 17

Dva snímky z návštěvy papeže Jana Pavla II. v kryptě kostela sv. Petra ve Filadelfii v říjnu roku 1979

Dva snímky z návštěvy papeže Jana Pavla II. v kryptě kostela sv. Petra ve Filadelfii v říjnu roku 1979

Dva snímky z návštěvy papeže Jana Pavla II. v kryptě kostela sv. Petra ve Filadelfii v říjnu roku 1979

Repro Johannes Nepomuk Neumann : Bischof in Philadelphia (1979), obr. příl.

Přestavěný rodný dům v Prachaticích, ...Přestavěný rodný dům v Prachaticích, ...

Přestavěný rodný dům v Prachaticích, ...

Foto Ivo Kareš

... do jehož průčelí se vrátilo vyobrazení sv. Karla Boromejského (snímek z roku 2018)

... do jehož průčelí se vrátilo vyobrazení sv. Karla Boromejského (snímek z roku 2018)

Foto Ivo Kareš

Pamětní deska na rodném domě...

Pamětní deska na rodném domě...

Foto Ivo Kareš

... a bronzová socha blízko něj, u hospice, nazvaného jeho jménem

... a bronzová socha blízko něj, u hospice, nazvaného jeho jménem

Foto Ivo Kareš

Potvrzení pravosti jeho relikvie, umístěné v kapli v rodném doměPotvrzení pravosti jeho relikvie, umístěné v kapli v rodném domě

Potvrzení pravosti jeho relikvie, umístěné v kapli v rodném domě

Foto Pavel Polák

Soška sv. Jana Nepomuka Neumanna v prachatickém kostele sv. Jakuba...

Soška sv. Jana Nepomuka Neumanna v prachatickém kostele sv. Jakuba...

Repro Průvodce kostelem Svatého Jakuba (2005), s. 24

... a jeho portrét na sloupu v kostele v lednu roku 2016

... a jeho portrét na sloupu v kostele v lednu roku 2016

Foto Ivo Kareš

Pamětní deska v Kájově

Pamětní deska v Kájově

Foto Pavel Polák

Ukazatel u cesty k jemu zasvěcené kapli na šumavském Hochsteinu

Ukazatel u cesty k jemu zasvěcené kapli na šumavském Hochsteinu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 10, obálka

Kabát světcův, zapůjčený ke snímku Kongregací milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích

Kabát světcův, zapůjčený ke snímku Kongregací milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích

Repro Svatý Jan Nepomuk Neumann ve fotografii (2011), s. 29

Socha světcova u vchodu do "českomoravské" kaple ve Washingtonu

Socha světcova u vchodu do "českomoravské" kaple ve Washingtonu

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 11, s. 23

Obálka (1988) zvláštního čísla "Glaube und Heimat" k pouti vyhnaných německých Šumavanů k hrobu "jejich" světce v USA - za povšimnutí stojí symbol pětilisté růže na letounu letounu PanAm a také kanovník Franz Irsigler v čele průvodu kněží

Obálka (1988) zvláštního čísla "Glaube und Heimat" k pouti vyhnaných německých Šumavanů k hrobu "jejich" světce v USA - za povšimnutí stojí symbol pětilisté růže na letounu letounu PanAm a také kanovník Franz Irsigler v čele průvodu kněží

Emblém poutě z Evropy do USA, kterou v roce 1988 podnikli vyhnaní Šumavané za svým "svatým krajanem"

Emblém poutě z Evropy do USA, kterou v roce 1988 podnikli vyhnaní Šumavané za svým "svatým krajanem"

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 11,
2. strana obálky

Film o něm uvedený 28. října 2008 v České televizi, v němž jsou zachyceni i další z autorů Kohoutího kříže Raimund Paleczek a Daniel Herman

Film o něm uvedený 28. října 2008 v České televizi, v němž jsou zachyceni i další z autorů Kohoutího kříže Raimund Paleczek a Daniel Herman

Repro www stránky České televize

Obálka (2009) jeho amerického životopisu s portrétní malbou Františka Romana Dragouna, který vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří

Obálka (2009) jeho amerického životopisu s portrétní malbou Františka Romana Dragouna, který vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří

O šumavském světci v pořadu Martina C. Putny Jihočeský literární místopis, vysílaném na vlnách českobudějovického rozhlasu (klikněte pro přehrání)

O šumavském světci v pořadu Martina C. Putny Jihočeský literární místopis, vysílaném na vlnách českobudějovického rozhlasu (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Nové příspěvky k jeho životopisu na stránkách Rodopisné revue on-line

Repro Rodopisná revue, 2011, č. 1, s. 9

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist