logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTHER NIEDL

Dva snímky z 27. dubna roku 1938, pořízené v českokrumlovském fotoateliéru SeidelDva snímky z 27. dubna roku 1938, pořízené v českokrumlovském fotoateliéru Seidel

Dva snímky z 27. dubna roku 1938, pořízené v českokrumlovském fotoateliéru Seidel

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Hoam!, 1980, s. 157

Roku 1938 při schwarzenberské myslivně v Mlynářovicích
sedí na lavici první zleva

Roku 1938 při schwarzenberské myslivně v Mlynářovicích
sedí na lavici první zleva

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief. 1972, č. 11, s. 364

Obálku (1978) své knihy loveckých vzpomínek z nakladatelství Paul Parey si vyzdobil sám vlastní signovanou malbou

Obálku (1978) své knihy loveckých vzpomínek z nakladatelství Paul Parey si vyzdobil sám vlastní signovanou malbou

Východ slunce na Hochsteinu na obraze W. Niedla

Východ slunce na Hochsteinu na obraze W. Niedla

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 72

Jeho olejomalba "Muž a jeho kůň" je vzpomínkou na Rusko

Jeho olejomalba "Muž a jeho kůň" je vzpomínkou na Rusko

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Böhmwind : ein Lesebuch (1989), s. 45

Jeho akvarel s názvem "Ihr Erstes", tj. "Její první"

Jeho akvarel s názvem "Ihr Erstes", tj. "Její první"

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Böhmwind : ein Lesebuch (1989), s. 529

Jeho portrét bavorského premiéra Franze Josefa Strausse v loveckém úboru

Jeho portrét bavorského premiéra Franze Josefa Strausse v loveckém úboru

Repro Hoam!, 1984, č. 3, s. 123

Další jeho olejomalba zachycuje Studenou Vltavu u rodného Nového Údolí a nese název "Die Junge Moldau"

Další jeho olejomalba zachycuje Studenou Vltavu u rodného Nového Údolí a nese název "Die Junge Moldau"

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Böhmwind : ein Lesebuch (1989), s. 147

Jedna z jeho "loveckých" kreseb

Jedna z jeho "loveckých" kreseb

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 6, s. 32

Nové Údolí na staré pohlednici, v pozadí Pažení (Basum) a Boubín (Kubani)

Nové Údolí na staré pohlednici, v pozadí Pažení (Basum) a Boubín (Kubani)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Nové Údolí v roce 1919, kdy mu bylo 9 let, na dvou variantách pohlednice Josefa Seidela, zachycující ves na pozadí tzv. "Kostelní cesty" ("Kirchensteig"), vedoucí od ní do farní obce České Žleby

Nové Údolí v roce 1919, kdy mu bylo 9 let, na dvou variantách pohlednice Josefa Seidela, zachycující ves na pozadí tzv. "Kostelní cesty" ("Kirchensteig"), vedoucí od ní do farní obce České Žleby

Nové Údolí v roce 1919, kdy mu bylo 9 let, na dvou variantách pohlednice Josefa Seidela, zachycující ves na pozadí tzv. "Kostelní cesty" ("Kirchensteig"), vedoucí od ní do farní obce České Žleby

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

"Kostelní cesta" dnes při pohledu od někdejší železniční stanice v Novém Údolí

"Kostelní cesta" dnes při pohledu od někdejší železniční stanice v Novém Údolí

Foto Pavel Polák

Nové Údolí s dvorcem "u Kempingerů", před ním kaplička a hlavně třešeň ptáčnice, v jejíž koruně malý Walther podle vlastních slov pod snímkem asi z roku 1925 rád sedával

Nové Údolí s dvorcem "u Kempingerů", před ním kaplička a hlavně třešeň ptáčnice, v jejíž koruně malý Walther podle vlastních slov pod snímkem asi z roku 1925 rád sedával

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief. 1984, č. 1, s. 10

Jméno loveckého psa otcova stojí dodnes psáno v žule na rozcestí východně od Nového Údolí

Jméno loveckého psa otcova stojí dodnes psáno v žule na rozcestí východně od Nového Údolí

Repro Nedělní kanape : příloha [Jihočeských Deníků Bohemia] pro volný čas, č. 45, 20.11.2004, s. 2

Nové Údolí, dvě pohlednice s rodnou myslivnou

Nové Údolí, dvě pohlednice s rodnou myslivnou

Nové Údolí, dvě pohlednice s rodnou myslivnou

Studená Vltava u Nového Údolí, pohlednice, foto Franz Seidel

Studená Vltava u Nového Údolí, pohlednice, foto Franz Seidel

Na tomto snímku z nacistické propagační publikace nese v září 1938 "říšský voják" při náspu železniční trati v Novém Údolí hraniční tabuli, která "se musí přesunout do vnitrozemí"

Na tomto snímku z nacistické propagační publikace nese v září 1938 "říšský voják" při náspu železniční trati v Novém Údolí hraniční tabuli, která "se musí přesunout do vnitrozemí"

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 12/

Nové Údolí na leteckých snímcích z let 1949 (zčásti i 1952) a 2008Nové Údolí na leteckých snímcích z let 1949 (zčásti i 1952) a 2008

Nové Údolí na leteckých snímcích z let 1949 (zčásti i 1952) a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jeden z dílů dokumentárního cyklu České televize Ztracené adresy
byl v roce 2012 věnován Novému Údolí

Jeden z dílů dokumentárního cyklu České televize Ztracené adresy
byl v roce 2012 věnován Novému Údolí

Repro www stránky České televize

"Kamenná mísa" v potoce při někdejším mlýně zvaném Gletschermühle u Nového Údolí

"Kamenná mísa" v potoce při někdejším mlýně zvaném Gletschermühle u Nového Údolí

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 9, obálka, foto Rosa Dietrichová

Památník padlých z farnosti České Žleby a kříž "na paměť domova" vyhnanců z Nového Údolí, stojící blízko bavorské příhraniční obce Haidmühle

Památník padlých z farnosti České Žleby a kříž "na paměť domova" vyhnanců z Nového Údolí, stojící blízko bavorské příhraniční obce Haidmühle

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist