logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LAURENZ NIESCHER

Repro Chronik der Lehrerbildungsanstalt in Budweis 1868-1923, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 9, s. 346

Podpis na stránkách školní kroniky

Podpis na stránkách školní kroniky

Repro Kronika chlapecké školy Františka Josefa v Českých Budějovicicích 1899-1918, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam v chvalšinské matrice o jeho narození a křtu ještě téhož dne jmény Laurenz a Martin - v domě čp. 30 byl otcem novorozencovým Kaspar Niescher (i děd Andreas byl v tom domě usedlý), matkou Maria Franziska, roz. Bürgerová, rodem z Havaldy (Hochwald), babička z matčiny strany byla z Hořiček

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na tablu abiturientů německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích z roku 1921 je zachycen na druhé podobence
zprava v horní řadě, kam kdosi připsal i datum úmrtí (viz i Rudolf Leberl)

Na tablu abiturientů německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích z roku 1921 je zachycen na druhé podobence
zprava v horní řadě, kam kdosi připsal i datum úmrtí (viz i Rudolf Leberl)

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 5, s. 190

S absolventy německého učitelského ústavu sedí v roce 1932 mezi členy učitelského sboru druhý zleva

S absolventy německého učitelského ústavu sedí v roce 1932 mezi členy učitelského sboru druhý zleva

Repro Hoam!, 1959, č. 2, s. 11

Tyto dokumenty dokládají, že učil náboženství ve školním roce 1921/22 i na českobudějovickém německém gymnáziu - za úvazek 4 hodiny týdně dostal celkem 1200 korun

Repro SOkA České Budějovice

Podle tohoto odstavce ve výroční zprávě německého učitelského ústavu měl v červenci roku 1924 tu čest být představen prezidentu T. G. Masarykovi za jeho návštěvy v Českých Budějovicích

Podle tohoto odstavce ve výroční zprávě německého učitelského ústavu měl v červenci roku 1924 tu čest být představen prezidentu T. G. Masarykovi za jeho návštěvy v Českých Budějovicích

Repro Bericht der k.k. deutschen Lehrerbildungs-Anstalt in Budweis (1925), s. 8

O tom, jak velké vážnosti se zejména u německy mluvící veřejnosti těšil, svědčí článek k jeho šedesátinám na stránkách budějovického německého tisku

O tom, jak velké vážnosti se zejména u německy mluvící veřejnosti těšil, svědčí článek k jeho šedesátinám na stránkách budějovického německého tisku

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 87, s. 6

Opakovaná zpráva krajanského měsíčníku označuje v květnu 1954 za hanbu pro Němce, dosud žijící v Českých Budějovicích, že nepomohou "zasloužilému profesoru Niescherovi" v jeho tamní nuzné existenci (doslova "ve špíně") a vyzývá i krajany v západním Německu, aby příbuzné doma přiměli k nápravě

Opakovaná zpráva krajanského měsíčníku označuje v květnu 1954 za hanbu pro Němce, dosud žijící v Českých Budějovicích, že nepomohou "zasloužilému profesoru Niescherovi" v jeho tamní nuzné existenci (doslova "ve špíně") a vyzývá i krajany v západním Německu, aby příbuzné doma přiměli k nápravě

Repro Hoam!, 1954, č. 5, s. 27-28

Nevíme, kdo psal v roce 1955 tento německý dopis z Českých Budějovic, zveřejněný na stránkách krajanského měsíčníku, ale oplývá nevídanou chválou stavu města, které "není k poznání, jak zkrásnělo"

Repro Hoam!, 1955, č. 7, s. 25-26

Ze setkání abiturientů ročníku 1910 na českobudějovickém učitelském ústavu, které se konalo v Linci roku 1956, mu jeho účastníci zaslali pozdravný dopis a dárkový balíček

Ze setkání abiturientů ročníku 1910 na českobudějovickém učitelském ústavu, které se konalo v Linci roku 1956, mu jeho účastníci zaslali pozdravný dopis a dárkový balíček

Repro Hoam!, 1956, č. 9, s. 19-20

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 9, s. 398

Fasáda domu čp. 30 na chvalšinském náměstí, který patřil Niescherovým a byl zván "Hechtschuster" podle jednoho z někdejších majitelů, který se jmenoval Höcht, dole bývala trafika pana Migla

Fasáda domu čp. 30 na chvalšinském náměstí, který patřil Niescherovým a byl zván "Hechtschuster" podle jednoho z někdejších majitelů, který se jmenoval Höcht, dole bývala trafika pana Migla

Foto Ivo Kareš

Stodola a dvůr domu

Stodola a dvůr domu

Foto Ivo Kareš

Na půděNa půdě

Na půdě

Foto Ivo Kareš

Naproti domu čp. 30 stojí dnes boží muka, přenesená sem odjinud

Naproti domu čp. 30 stojí dnes boží muka, přenesená sem odjinud

Foto Ivo Kareš

Dům se starým čp. 495, dnes č. 261/2, v Dukelské ulici v Českých Budějovicích, kde zemřel

Dům se starým čp. 495, dnes č. 261/2, v Dukelské ulici v Českých Budějovicích, kde zemřel

Foto Ivo Kareš

Inzerát listu "Deutsche Presse" ve slavnostním sborníku k 50. výročí Böhmerwaldbundu

Inzerát listu "Deutsche Presse" ve slavnostním sborníku k 50. výročí Böhmerwaldbundu

Repro Fünfzig Jahre Deutscher Böhmerwaldbund 1884-1934 (1934), s. xvii

Jeho maminka pocházela z dnes zcela zaniklé vsi Hvozd (Hochwald, česky i Havalda) u Chvalšin,
zde na snímku Josefa Seidela, v pozadí vrchy Plešný a Chlum

Jeho maminka pocházela z dnes zcela zaniklé vsi Hvozd (Hochwald, česky i Havalda) u Chvalšin,
zde na snímku Josefa Seidela, v pozadí vrchy Plešný a Chlum

Repro Hoam!, 1955, č. 1, s. 23

Matčin rodný Hvozd na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Matčin rodný Hvozd na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Matčin rodný Hvozd na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Papežská kolej Nepomucenum v Římě, kde studoval

Papežská kolej Nepomucenum v Římě, kde studoval

Repro katolické misie, 1935, č. 1-2, s. 16

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist