logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF NOWAK

Německy psaný záznam v českobudějovické matrice uvádí příjmení Novák psané česky,
matka Anna byla roz. "Zelinka", babička z její strany pak "Kubiček"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 87

Záznam školní kroniky v Německém Rychnově u Frymburka o jeho jmenování zdejším učitelem a nástupu do služby k 1. březnu roku 1890

Záznam školní kroniky v Německém Rychnově u Frymburka o jeho jmenování zdejším učitelem a nástupu do služby k 1. březnu roku 1890

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hrob rodiny Nowakovy v Kašperských Horách

Hrob rodiny Nowakovy v Kašperských Horách

Foto Pavel Polák

Obálka jeho brožury o dějinách hradu Kašperka, kterou vydal Unpflanzungs- und Verschönerungsverein v Kašperských Horách

Obálka jeho brožury o dějinách hradu Kašperka, kterou vydal Unpflanzungs- und Verschönerungsverein v Kašperských Horách

Veduta města Kašperské Hory na hornické mapě z roku 1762 s habsburským dvojhlavým orlem na špici kostela sv. Markéty

Veduta města Kašperské Hory na hornické mapě z roku 1762 s habsburským dvojhlavým orlem na špici kostela sv. Markéty

Repro V. Horpeniak, Zvony pro Šumavu (2021), s. 10 (ze sbírek Českého báňského archívu Kutná Hora)

Hrad Kašperk na snímcích z roku 2014Hrad Kašperk na snímcích z roku 2014

Hrad Kašperk na snímcích z roku 2014

Foto Leona Töröková

Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách obklopený hřbitovem, na kterém je pochován i Rudolf NowakKostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách obklopený hřbitovem, na kterém je pochován i Rudolf Nowak

Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách obklopený hřbitovem, na kterém je pochován i Rudolf Nowak

Foto Pavel Polák

Kašperskohorský hřbitov v kdysi tak obdělávané šumavské krajině

Kašperskohorský hřbitov v kdysi tak obdělávané šumavské krajině

Repro Proměny sudetské krajiny (2006), s. 69

Úvod textu o hřbitovním kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách i s detaily
jeho trámového stropu ze stránek časopisu Vítaný host

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 01/2008, s. 32

I tato "epizoda" patří do dějin hradu Kašperk: za "osvobození z cizí nadvlády" se městská rada kašperskohorská rozhodla na podzim roku 1938 věnovat hrad, nad nímž zavlála vlajka s hákovým křížem, "Vůdci" Adolfu Hitlerovi - Rudolf Nowak starší stačil v květnu 1932 umřít necelý rok před jeho nástupem k moci

I tato "epizoda" patří do dějin hradu Kašperk: za "osvobození z cizí nadvlády" se městská rada kašperskohorská rozhodla na podzim roku 1938 věnovat hrad, nad nímž zavlála vlajka s hákovým křížem, "Vůdci" Adolfu Hitlerovi - Rudolf Nowak starší stačil v květnu 1932 umřít necelý rok před jeho nástupem k moci

Repro Donau-Zeitung, 2 .11. 1938

Muzeum a studentský domov v Kašperských Horách na snímku z doby kolem roku 1930

Muzeum a studentský domov v Kašperských Horách na snímku z doby kolem roku 1930

Repro Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VI, 2001, s. 88

Staré razítko muzea a městského archivu v Kašperských Horách

Staré razítko muzea a městského archivu v Kašperských Horách

Repro V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 256

Jeho olejomalba z roku 1908 zachycuje tehdejší stav části kašperskohorského náměstí, kde v ulici za farou bydlela kdysi i rodina Klostermannova

Jeho olejomalba z roku 1908 zachycuje tehdejší stav části kašperskohorského náměstí, kde v ulici za farou bydlela kdysi i rodina Klostermannova

Repro ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách, foto Ivo Kareš

Navrhl i slavnostní odznak k oslavám jubilea města v roce 1930

Navrhl i slavnostní odznak k oslavám jubilea města v roce 1930

Repro Hoam!, 1972, č. 2, s. 33

Obálka (1930) a titulní list sborníku k 600. jubileu města v úpravě Rudolfa Nowaka dva roky před jeho smrtí

Obálka (1930) a titulní list sborníku k 600. jubileu města v úpravě Rudolfa Nowaka dva roky před jeho smrtí

Obálka (1925) šumavských pověstí a pohádek, jak je sebral Hans Kollibabe, se signovanou Nowakovou kresbou, jak je vydal v Liberci Franz Kraus

Obálka (1925) šumavských pověstí a pohádek, jak je sebral Hans Kollibabe, se signovanou Nowakovou kresbou, jak je vydal v Liberci Franz Kraus

V novém rozšířeném vydání knihy v nakladatelství Morsak (1989) jsou už použity ilustrace otce i syna

V novém rozšířeném vydání knihy v nakladatelství Morsak (1989) jsou už použity ilustrace otce i syna

Pustý hrádek u Kašperka na signované kresbě Nowaka seniora

Pustý hrádek u Kašperka na signované kresbě Nowaka seniora

Repro H. Kollibabe, Sagen aus dem Böhmerwald besonders aus Bergreichenstein und Umgebung (1989), s. 88

Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách na signované kresbě Novaka (zde s jednoduchým v!) juniora

Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách na signované kresbě Novaka (zde s jednoduchým v!) juniora

Repro H. Kollibabe, Sagen aus dem Böhmerwald besonders aus Bergreichenstein und Umgebung (1989), s. 129

Tato kresba nazvaná Austreibung (Vyhnání) vznikla roku 1945
během vazby Rudolfa Nowaka mladšího v Klatovech, kde ho dostihly
první zprávy o chystaném odsunu Němců

Tato kresba nazvaná Austreibung (Vyhnání) vznikla roku 1945
během vazby Rudolfa Nowaka mladšího v Klatovech, kde ho dostihly
první zprávy o chystaném odsunu Němců

Repro Hoam!, 1984, č. 3, s. 122

Půdorys hradu Kašperk podle Franze Alexandra Hebera (1815-1849)

Půdorys hradu Kašperk podle Franze Alexandra Hebera (1815-1849)

Repro F. Böhm, Flug ins Stifter-Land (2001), s. 27

Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Kašperských Hor

Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Kašperských Hor

Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Kašperských Hor

Foto Pavel Polák

Mlecí kameny ze středověkých zlatorudných mlýnů a balvany s prohlubněmi z úpraven křemene v okolí Kašperských HorMlecí kameny ze středověkých zlatorudných mlýnů a balvany s prohlubněmi z úpraven křemene v okolí Kašperských Hor

Mlecí kameny ze středověkých zlatorudných mlýnů a balvany s prohlubněmi z úpraven křemene v okolí Kašperských Hor

Foto Pavel Polák

Opravený dvorec Bajerov blízko Červené a kříž při něm

Opravený dvorec Bajerov blízko Červené a kříž při něm

Repro H. Klimek, Jižní Čechy II : Písecko, Strakonicko, Šumava (2008), s. 82

Dolní Příbrání na kolorované mapě z roku 1805, zachycujíví polohu vsi u tzv. "hlavní",
 tj. zemské hranice při řece Malši

Dolní Příbrání na kolorované mapě z roku 1805, zachycujíví polohu vsi u tzv. "hlavní",
tj. zemské hranice při řece Malši

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 30 (SOA Třeboň, foto V. Dudák)

Dolní Příbrání na staré pohlednici

Dolní Příbrání na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Dolní Příbrání s Horním Příbráním na jiné pohlednici

Dolní Příbrání s Horním Příbráním na jiné pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Tato pohlednice už pochází z dob druhé světové války, kdy Dolní Příbrání náleželo k "župě Horní Dunaj"

Tato pohlednice už pochází z dob druhé světové války, kdy Dolní Příbrání náleželo k "župě Horní Dunaj"

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

"Turisti" z Českých Budějovic v Dolním Příbrání na snímku z června roku 1927

"Turisti" z Českých Budějovic v Dolním Příbrání na snímku z června roku 1927

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Vzácný snímek z Dolního Příbrání zachycuje masopustní "mečovou koledu" v roce 1928, kdy už tam ovšem Nowak nepůsobil, jejíž výtěžek měl být věnován na zvon pro zdejší návesní kapli

Vzácný snímek z Dolního Příbrání zachycuje masopustní "mečovou koledu" v roce 1928, kdy už tam ovšem Nowak nepůsobil, jejíž výtěžek měl být věnován na zvon pro zdejší návesní kapli

Repro Glaube und Heimat, 1984, č, 2, s. 52

Další dva vzácné snímky mečové koledy z Dolního Příbrání

Další dva vzácné snímky mečové koledy z Dolního Příbrání

Další dva vzácné snímky mečové koledy z Dolního Příbrání

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Družičky u pomníku padlých z první světové války, který v místech, kde bývalo Dolní Příbrání, dodnes stojí

Družičky u pomníku padlých z první světové války, který v místech, kde bývalo Dolní Příbrání, dodnes stojí

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Dolní Příbrání...

Dolní Příbrání...

Dolní Příbrání...

... a blízké Rapotice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008... a blízké Rapotice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a blízké Rapotice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Boží muka u Dolního Příbrání v krajině dnes téměř bez člověka

Boží muka u Dolního Příbrání v krajině dnes téměř bez člověka

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 9, foto Milan Koželuh

Privilegium Karla IV. pro sedláka Heintzlina Badera z roku 1356 ve sbírkách Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Privilegium Karla IV. pro sedláka Heintzlina Badera z roku 1356 ve sbírkách Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. : šumavský místopis (2014), s. 173

Listina s císařskou pečetí, povyšující roku 1584 Rejštejn na královské horní město

Listina s císařskou pečetí, povyšující roku 1584 Rejštejn na královské horní město

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2008, s. 28

Docela přesvědčivá pasáž z díla Ernesta Denise Konec samostatnosti české

Docela přesvědčivá pasáž z díla Ernesta Denise Konec samostatnosti české

Repro E. Denis, Konec samostatnosti české- Díl I. (1921?), s. 52

Jen pro ilustraci, jak vypadalo volské jho (Joch), které dalo jméno i míře, zmiňované v jeho textu

Jen pro ilustraci, jak vypadalo volské jho (Joch), které dalo jméno i míře, zmiňované v jeho textu

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 12, s. 21

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist