logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BRUNO NOWOTNY

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald
(1980), s. 402

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 204

S bratrem Martinem v roce 1965 na vrchu Stoaberg nad dnešními Novými Hutěmi, místě jejich dětských her

S bratrem Martinem v roce 1965 na vrchu Stoaberg nad dnešními Novými Hutěmi, místě jejich dětských her

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 7, s. 17

O jeho primici v bavorském Mnichově 23. července roku 1967

O jeho primici v bavorském Mnichově 23. července roku 1967

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 11, s. 471

V roce 1990 na jednom z krajanských setkání

V roce 1990 na jednom z krajanských setkání

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 7, s. 38

S biskupem Antonínem Liškou v jeho českobudějovické rezidenci

S biskupem Antonínem Liškou v jeho českobudějovické rezidenci

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 7, s. 108

V roce 2017 při oslavě 50 let kněžství v Bellenbergu...

V roce 2017 při oslavě 50 let kněžství v Bellenbergu...

Repro Südwest Presse Online, foto Ingrid Weichsbergerová

... a text Edmunda Schiefera k této příležitostí

... a text Edmunda Schiefera k této příležitostí

Repro archív Kohoutího kříže

Kříž na místě, kde stával v místní části Nových Hutí zvané Planie jeho rodný dům...

Kříž na místě, kde stával v místní části Nových Hutí zvané Planie jeho rodný dům...

Foto Jan Mareš

... a neskutečnou hrou náhod zimní záběr z téhož místa ve vítězném snímku fotografické soutěže časopisu Šumava

... a neskutečnou hrou náhod zimní záběr z téhož místa ve vítězném snímku fotografické soutěže časopisu Šumava

Repro Grafenauer Anzeiger, 20.12. 2004, s. 31,
foto Miloš Vacovský

Jak se měnilo složení obyvatel stavení čp. 67 na Pláních podle popisných archů sčítání lidu z let 1900, 1910 a 1921 - na nejstarším není ještě Brunův otec Martin Nowotny mladší, narozený 11. ledna roku 1906

Repro Sčítání lidu 1900, 1910 a 1921, Pláně, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog jeho otce na stránkách krajanského měsíčníku, jehož autorem je Josef Kufner

Nekrolog jeho otce na stránkách krajanského měsíčníku, jehož autorem je Josef Kufner

Repro Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1984, č. 3, s. 116

Fara v Nových Hutích, kde občas pobýval

Fara v Nových Hutích, kde občas pobýval

Foto Jan Mareš

Stůl a lavice fary v Nových Hutích v kuchyni dolních prostor, oboje dílo mého tchána Vokroje, farář Nowotny ovšem bydlil nahoře

Stůl a lavice fary v Nových Hutích v kuchyni dolních prostor, oboje dílo mého tchána Vokroje, farář Nowotny ovšem bydlil nahoře

Foto Jan Mareš

Foto z novohuťského kostela (vlevo, zcela vpravo Leo Nebl)

Foto z novohuťského kostela (vlevo, zcela vpravo Leo Nebl)

Foto Jan Mareš

Své vyhnání z domova a těžké počátky v Německu vylíčil roku 2010 znovu v krajanském měsíčníku - poslední věta zní: Bohu chvála!

Své vyhnání z domova a těžké počátky v Německu vylíčil roku 2010 znovu v krajanském měsíčníku - poslední věta zní: Bohu chvála!

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2010, č. 7, s. 11-12

Hrob prarodičů na hřbitově v rodné obci osobně udržoval

Hrob prarodičů na hřbitově v rodné obci osobně udržoval

Foto Jan Mareš

Takto se v češtině, byť místy neumělé, obrátil v roce 2012 na českou veřejnost

Repro archív Kohoutího kříže

Jeho článek o Jaroslavu Stuchlém, který se obětavě staral o hřbitov v Nových Hutích a bydlel hned vedle tamní fary, kde byla jeho maminka farskou hospodyní

Jeho článek o Jaroslavu Stuchlém, který se obětavě staral o hřbitov v Nových Hutích a bydlel hned vedle tamní fary, kde byla jeho maminka farskou hospodyní

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, s. 25

Ke svým pětaosmdesátinám se takto vyslovil na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2016, č. 8, s. 10-11

Parte

Parte

Repro www stránky Traueranzeigen aus der Allgäuer Zeitung

Úmrtní lístek

Úmrtní lístek

Repro z daru Edmunda Schiefera

Dva snímky z jeho pohřbuDva snímky z jeho pohřbu

Dva snímky z jeho pohřbu

Foto Wolfgang Heppner

Nekrolog krajanského sdružení

Repro z daru Edmunda Schiefera

Dopis účastníka Edmunda Schiefera, zaslaný koncem prosince roku 2021 do Českých Budějovic

Dopis účastníka Edmunda Schiefera, zaslaný koncem prosince roku 2021 do Českých Budějovic

Repro archív Kohoutího kříže

Kostel Srdce Ježíšova v Nových HutíchKostel Srdce Ježíšova v Nových Hutích

Kostel Srdce Ježíšova v Nových Hutích

Foto Pavel Polák

Pamětní deska na kostele v Nových Hutích

Pamětní deska na kostele v Nových Hutích

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist