logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF NUSSBAUMER

Železná

Železná

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 18, s. 721

Na jiném snímku rovněž z doby před rokem 1945

Na jiném snímku rovněž z doby před rokem 1945

Repro Český les - Domažlicko, Historicko-turistický průvodce č. 1 (1992), s. 66

Škola a fara v Železné na staré pohlednici ze sbírky Reinholda Finka

Škola a fara v Železné na staré pohlednici ze sbírky Reinholda Finka

O výstavnosti někdejší vsi Železná svědčí tento snímek její "hlavní ulice" s budovou četnické stanice

O výstavnosti někdejší vsi Železná svědčí tento snímek její "hlavní ulice" s budovou četnické stanice

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Othmara Hankeho, Puchenau)

Kostel sv. Barbory v Železné, zničený v roce 1965...

Kostel sv. Barbory v Železné, zničený v roce 1965...

Repro Z. Vyšohlíd - Z. Procházka, Čím ožívá krajina (2002), s. 12

... a jeho oltář...

... a jeho oltář...

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 23, s. 965

... i pamětní kniha zdejší fary, uložená ve fondu Státního okresního archívu v Domažlicích

... i pamětní kniha zdejší fary, uložená ve fondu Státního okresního archívu v Domažlicích

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 322

Plánek obce Železná, která měla v roce 1939 1600 obyvatel

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2018, č. 24, s. 14

Pohled na trosky vysídlené obce Železná od hraniční závory v Tillyschanz za časů železné opony

Pohled na trosky vysídlené obce Železná od hraniční závory v Tillyschanz za časů železné opony

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 27

Několik dokumentárních záběrů z podzimu 1992, kdy německý hřbitov
v Železné zmizel v základech nové silniční trasy

Několik dokumentárních záběrů z podzimu 1992, kdy německý hřbitov
v Železné zmizel v základech nové silniční trasy

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 4, s. 41

Obnovený památník padlým v Železné

Obnovený památník padlým v Železné

Repro Spolku pro vojenská pietní místa, foto Martin Milichovský

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist