logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTRAUD OEDENDORFEROVÁ

První svaté přijímání v Horní Plané 21. května 1936 - Ladek Traudl je mezi děvčaty, bohužel ale v krajanském časopise neuvedla kde

První svaté přijímání v Horní Plané 21. května 1936 - Ladek Traudl je mezi děvčaty, bohužel ale v krajanském časopise neuvedla kde

Repro Hoam!, 2011, č. 5, s. 24

Záznam o otcově narození v hodňovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození matčině v křestní matrice farní obce Moosbrunn s přípisem o úmrtí

Repro Matricula Online

Záznam o svatbě rodičů v kašperskohorské knize oddaných

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Otcova sestra na půvabné fotografii od Seidelů z roku 1912

Otcova sestra na půvabné fotografii od Seidelů z roku 1912

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Někdejší sídlo lékárny a její rodný Waltraud čp. 32 v dnešní Jiráskově ulici v Horní Plané

Někdejší sídlo lékárny a její rodný Waltraud čp. 32 v dnešní Jiráskově ulici v Horní Plané

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Obálky a sáček z otcovy lékárny

Obálky a sáček z otcovy lékárny

Repro nze sbáry Jana Novotného

Zpráva v českobudějovických německých novinách o oslavách Hitlerových narozenin v Horní Plané

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 32, s. 10

Dub, vysazený vedle hornoplánské kašny v dubnu 1939

Dub, vysazený vedle hornoplánské kašny v dubnu 1939

Foto Ivo Kareš

Zpráva o její promoci v krajanském časopise

Zpráva o její promoci v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 12, s. 383

Franz Ladek...

Franz Ladek...

Repro Hoam!, 2000, č. 6, s. 71

... a článek o něm, který napsala do krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2000, č. 6, s. 71-72

Zprávy o otcově a matčině úmrtí v krajanských časopisech

Zprávy o otcově a matčině úmrtí v krajanských časopisech

Zprávy o otcově a matčině úmrtí v krajanských časopisech

Repro Hoam!, 1952, č. 6, s. 30 a Glaube und Heimat, 1974, č. 7, s. 296

Parte

Parte

Repro www stránky Trauerportal Aspetos

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist